Aktuality

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Členská schůze Asociace byla stanovena s ohledem aktuálních potřeb Asociace a naší pracovní vytíženosti, na neděli 17.12.2017 od 9.00. Sejdeme se v Litoměřicích, v obřadní síni Pohřebního ústavu AURIGA - adresa: Michalovická 39/14, Litoměřice - Předměstí 412 01.

Členové od 9.oo - 10.oo. Uzavřené jednání.

Zájemci o členství v Asociaci soukromých pohřebních služeb v ČR od 10.oo.

PROGRAM:

Aktualizace stanov Asociace

Volba komisí

Přijetí nových členů

Návrh práce 2018

Stanovení termínu výroční členské schůze pro rok 2017

Diskuze - přihlášky do diskuze prosíme předat před začátkem schůze u prezentace.

Prosíme o dochvilnost. Po ukončení členské schůze je pro zájemce připravena prohlídka zázemí Pohřebního ústavu AURIGA, který je laskavým hostitelem této členské schůze.

Předpokládaný konec členské schůze je cca 13.oo.Katalog vybavení pro pohřební služby a krematoria si můžete stáhnout v sekci "Pro pohřební služby".


Plakat výstava Lysá nad Labem v pdf


Níže si můžete stáhnout anonymní dotazník výzkumu pohřebnictví v pdf


14.9.2017 - MMR ČR pořádalo ve čtvrtek 14.9.2017 seminář k novele zákona 256/2001 Sb., pro zájemce z řad PS a radnic či magistrátů za účasti předsedů Asociace a Sdružení. Část Audio záznamu si můžete přehrát níže, úplný záznam je v uzavřené sekci pro členy Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR.


30.8.2017          Smlouva o pohřebních službách a o souvisejících vztazích

Licenční smlouva, chrání PPS a klienta, jasně určuje mantinely poskytovaných cen, služeb a zboží. Naprosto zásadní záležitost pro správné vedení PPS. Autorem je © JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE, a ©Pohřební ústav AURIGA® spol. s r. o.. Můžete objednat na info@aspscr.cz

Evidenční kniha hřbitova:

Evidenční kniha úmrtí dispečerská: (připravujeme ještě tiskovou úpravu pořadí a velikosti sloupců)

Evidenční kniha uren - LO:


14.8.2017 Společná příprava evidenčních knih požadovaných zákonem 256/2001 Sb., se sdružením pohřebnictví v ČR.


12.8.2017 - zveřejněn ke čtení v sekci pohřební služby / zákon o pohřebnictví - novelizovaný a platný od 1.9.2017


10.8.2017 - Začíná pracovat úplná redakční rada pro tyto web stránky, internetového občasníku "ČESKÉ POHŘEBNICTVÍ" a osvětových programů.

HLEDÁME KRAJSKÉ A OKRESNÍ REDAKTORY Z ŘAD PROFESNÍ VEŘEJNOSTI PRO AKTUÁLNÍ REDAKČNÍ ZPRÁVY Z OBLASTI HŘBITOVNICTVÍ, POHŘEBNÍCH SLUŽEB, POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE a ostatních navazujících odvětví. Info na 601 200 700.


                             4.8. 2017                                                                                                 KONEC ZVÝHODŇOVÁNÍ                                  NĚKTERÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB    POSKYTOVATELI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE!

Žádáme všechny soukromé poctivé služby o stažení níže uvedeného souboru, který obsahuje výše uvedený dopis ve formátu PDF a rozeslali ho bezodkladně ke všem poskytovatelům zdravotní a sociální péče. V případě, že z nějakého důvodu nemůžete dopis rozeslat, zašlete nám prosím mailové adresy, nebo poštovní adresy a bez uvedení vaší pohřební služby dopis odešleme z adresy Asociace. mail:info@aspscr.cz

ASPS ČR děkuje za spolupráci při potírání nepoctivého jednání.


27.07.2017 -Certifikát jakosti od výrobce rakví SETORA si můžete vytisknout na 

http://www.aspscr.cz/dodavatele/


26.07.2017-Rozbor stanoviska MZ ČR
Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním k problematice proplácení transportů zemřelých pojištěnců VZP


NA VÝŠE UVEDENÉ PROBLEMATICE STÁLE PRACUJEME A NEVZDÁVÁME SE :)
26.07.2017-ASOCIACE SOUKROMÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR PŘIPRAVILA

POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA PRO FIRMY - POSKYTOVATELE POHŘEBNÍCH SLUŽEB

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: FIRMY_____________________IČ:___________________
2... ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE..............................................................
3..... ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ......................................................................
4..... BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI...........................................................
5..... PROVOZNÍ ŘÁD POHŘEBNÍ SLUŽBY .....................................................
A DALŠÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI PODNIKATELE

ZDARMA

PRO ČLENY ASOCIACE SOUKROMÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR

PRO NEČLENY ASOCIACE ZA ÚPLATU

OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA INFO@ASPSCR.CZ


25.07.2017-DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO VÝROBCE RAKVÍ:

PRO ZÍSKÁNÍ PROTOKOLU OD STATNÍ ZKUŠEBNY, KTERÝ JE NEZASTUPITELNÝ PRO PRODEJ RAKVÍ POHŘEBNÍM SLUŽBÁM V ČR, SE PROSÍM BEZODKLADNĚ OBRACEJTE NA TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p., Pobočka - TZÚS Praha, s.p. Ing. Jaroslav Sytař,

specialista diagnostiky a inspekcí - Tel.: +420 417 719 016, Mobil: +420 724 776 009, E-mail: sytar@tzus.cz

KALKULACE PRO PROTOKOLÁRNÍ ZKOUŠKU RAKVE:


19.07.2017-HLEDÁME ČLENY REDAKČNÍ RADY PRO OBČASTNÍK "ČESKÉ POHŘEBNICTVÍ" A WEB ASPSCR. 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT O BEZPLATNOU SPOLUPRÁCI NA INFO@ASPSCR.CZ


10.7.2017 VYŠEL NOVELIZOVANÝ ZÁKON O POHŘEBNICTVÍ 256/2001 Sb.,

VÍCE NA NÍŽE UVEDENÉM ODKAZU:

http://www.aspscr.cz/odborna-verejnost/


93/17 Návrh vyhlášky o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení; T: 12.7.2017

http://cms.aspscr.webnode.cz/odborna-verejnost/


Zápis z Fóra k Novele zákona o pohřebnictví a jejím dopadu na soukromé pohřební služby 


Zákon 256/2017 Sb., platí od 1. září 2017

Prezident republiky podepsal pět zákonů

19. června 2017

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 19. června 2017 těchto pět zákonů:
1. zákon ze dne 31. května 2017, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy,
2. zákon ze dne 31. května 2017 o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů,
3. zákon ze dne 31. května 2017, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
4. zákon ze dne 31. května 2017, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a
5. zákon ze dne 9. června 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky


Přihláška za člena nebo konzultanta Asociace, v sekci "VÍCE".


Tomáš Kotrlý narazil u ministryně...

převzato z MF DNES 28.11.2016


A je to tady, 1. čtení novely zákona o pohřebnictí v PSP ČR

Návrh pořadu 53. schůze

Od 29. 11. 2016 14:00

 1. 49.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení !

Budeme informovat o průběhu....


Odborná soukromá pohřební veřejnost uspořádala ve svátek 17.11.2016

I.Ekonomické funerální fórum.

Garantem I. Ekonomického fóra byl pohřební ústav AURIGA a ELPIS.

Kolegiální setkání více jak 30 účastníků proběhlo v přátelské atmosféře v obřadní pohřebního ústavu AURIGA - Litoměřice, v době od 8.00 do 19.00. Mimo jiné byli níže uvedené diskuzní okruhy:

Předmětem diskuzí byla ministerská novela zákona o pohřebnictví, která byla v ministerské formě účastníky odmítnuta, avšak s přesvědčením nutnosti přijetí "technické novely" zákona o pohřebnictví, vypracované odbornou veřejností v době 2014 - 2015, ke které ministerstvo zcela nepřihlédlo.

Dalším bodem diskuzí bylo EET a její aplikace na pohřební služby. Zde se rozcházely dva názory na časové uvedení do praxe a to rok 2017 jako maloobchod-velkoobchod a 2018 jen jako služby. Dnes jsme znovu tuto problematiku podrobně konzultovali s MF a byl znovu potvrzen termín 1. 3. 2017. Zde si dovolíme znovu všechny poskytovatele pohřebních služeb varovat před "KULIŠÁRNAMI", které mají EET u PS odložit na rok 2018, jak někteří doufají.

Soukromé pohřební služby v drtivé většině vítají EET, jako narovnání pokřiveného podnikatelského prostředí.

Dalším důležitým tématem bylo financování rozvoje PS v dalších letech po přijetí novely, jejich stabilizace, včetně jejich rozvojové vize.

Neméně důležitou diskuzí byly převozy na pitvu, jak zdravotní tak soudní, jejich úhrada pojišťovnou a MV. Projednáno bylo také BOZP při předmětných transportech a použití zákonných prostředků transportu.

Z časových důvodů bohužel nedošlo na další plánované okruhy diskuzí. Snad příště :).

Případné konzultace: Moneta, Ing. Mráz 602386800 a EET Awis pan Muška 720943764, SW pro sjednávání pohřbů a vedení pohřební služby MEMORKA.CZ pan Černý 602298133, nebo Asociace pohřebních služeb v ČR na telefonu 601 200 700.SLOVAK FUNERAL TRENČÍN 2016

Výborná pohřebnická výstava, leč malá.


Přijďte si popovídat "u kulatého stolu" a načerpat nové nápady a možnosti jak ekonomicky lépe stabilizovat to, co nás, naše rodiny a zaměstnance živí.

Vážené kolegyně a kolegové, majitelé soukromých pohřebních služeb, dovolujeme si vás pozvat na

I. ekonomické funerální fórum 2016, pořádané výhradně
pro soukromé pohřební služby a ústavy,
ve státní svátek 17. Listopadu 2016
.

Přihlášení účastníci soukromého fóra se sejdou v Litoměřicích na adrese:

Obřadní síň
Pohřebního ústavu AURIGA® spol. s r.o.
Michalovická 39/14

Začátek soukromého ekonomického fóra je v 8.00, konec v 17.00.

Oběd na vlastní náklady. Káva a pití zdarma.

ÚČAST na Ekonomickém funerálním fóru je ZDARMA.

PROGRAM SETKÁNÍ A JEHO SEGMENTY:

 • 8:00 - 8:30 PREZENTACE
 • 8:30 - 8:45 Trable soukromých pohřebních služeb (připravte si co vás trápí- úřady, kontroly, konkurence a atd.)
 • 8:45 - 9:00 Proč EET v pohřebnictví? Přínosy nebo negace?
 • 9:00 - 10:00 Ekonomická stabilizace soukromých PS v regionech
 • 10:00 - 10:15 Kafépuza či cigaretka :-)
 • 10:15 - 12:00 Financování soukromých pohřebních služeb
 • 12:00 - 13:30 Oběd na adrese RESTAURACE LUNA, Stránského 1909, Litoměřice  (Cihelna) cca 500m od Fóra
 • 14:00 - 15:30 EET kasy, výklad, dotazy, praktikum
 • 15:30 - 15:45 Kafépuza či cigaretka :-)
 • 15:40 - 16:00 Ochrana soukromých pohřebních služeb před stížnostmi, ČOI, KHS, ŽÚ, KLIENTY
 • 16:00 - 16:30 Projekt ASPS ČR ekonomického zajištění soukromých pohřebních služeb do budoucna
 • 16:30 - 17:00 Diskuse a závěr

Přihlášky prosím zasílejte na mail: jmangl@volny.cz, nebo telefonicky na 601 200 700.

Přihlašte se prosím co nejdříve, neboť místa jsou omezena.

Děkujeme za pochopení. Více na www.aspscr.cz .

Sponzoři soukromého ekonomického fóra si nepřejí být jmenováni.


Výzva pro všechny pohřební služby


Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Jistě je Vám znám stav projednávání novely zákona o pohřebnictví a nyní i veřejně odhalovaná činnost spolku Tobit, z. s., na území celé České republiky. Sdělujeme Vám, že od 19. června 2016 se koná - je v běhu soudní řízení u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 79 Cm 65/2016 řízení o zrušení
tohoto spolku.
Vzhledem k tomu, že se bude dokazovat činnost spolku působícího v celé České republice v době jeho dosavadní existence od září 2013 doposud, přichází v úvahu návrh soudu na provedení důkazů výslechy svědků - všech provozovatelů pohřebních služeb. více zde...


Ukládání do společného hrobu spojené s prohlídkou nového zázemí pohřebního ústavu ELPIS