Kvalitní zaměstnanec, výhra pro zaměstnavatele i zaměstnance.

23.06.2017

Personalistika v oboru pohřebnictví, a  je jedno jestli to jsou pohřební služby, nebo jejich navázaní dodavatelé a to služeb nebo výrobků, je dnes důležitější než vše ostatní. Většina z nás co pracujeme v oboru pohřebnictví, si uvědomujeme vysokou odpovědnost za odvedenou práci naší, a našich zaměstnanců v souladu s níže uvedeným veršem,

"Veden ideou vzkříšení, která povýší zesnulého k dokonalosti věčného života, stává se ten, kdo pohřbívá, prostředníkem a zároveň nositelem kulturních hodnot."

Fridrich Schiller

Novela zákona o pohřebnictví z roku 2017 přináší mnoho změn, na které musí pohřebnictví reagovat. Pro zaměstnance mimo jiné zavádí osobní odpovědnost za odvedenou práci, která je podmíněna z mého pohledu vnitropodnikovým vzděláním zaměstnance. 

Upozorňuji, že každý zaměstnanec v oboru poskytování pohřebních služeb, kremace a balzamování, hřbitovy nevyjímaje, je za svojí práci provedenou v rozporu se zákonem o pohřebnictví, trestně odpovědný a nemůže to svalovat na svého zaměstnavatele jako doposud.

Asociace soukromých pohřebních služeb proto vytvořila na svých stránkách prostor pro vzdělávání a ochranu zaměstnanců soukromých pohřebních služeb s vědomím vyškolení a vytvoření kvalitního personálu v pohřebnictví ČR. V letošním roce jsme otevřeli edukační (vzdělávací) centrum u Pohřebního ústavu ELPIS v Kostelci nad Labem, kde můžeme k edukačním účelům využívat hřbitovní polygón, učebny a sociální zázemí. Naše vize představuje vyškoleného samostatného pracovníka pohřební služby, který dokáže sám a na vysoké úrovni reprezentovat svého zaměstnavatele, je pyšný na svoji pohřební profesi, jako byli naši dědové a pradědové, má vysokou společenskou úroveň a je řádně finančně ohodnocen od svého zaměstnavatele. 

V případě, že se zaregistrujete v členské základně Asociace, je pro Vás edukační centrum zdarma, pro nečleny je za  poplatek. Všichni frekventanti kurzů, kteří úspěšně složí praktické zkoušky, obdrží certifikát a budou uvedeni na stránkách Asociace jako kvalitní a prověřený pohřební personál, který může poté požadovat odpovídající finanční ohodnocení.  

Tak ať se daří ve Vašem osobním rozvoji.

S přátelským pozdravem,

Jaroslav Mangl - předseda ASPS ČR