Funerální výstava Coventry GB 12 - 14. 6. 2015

12.06.2015

Výstava velmi přínosná. Oblečení pohřebního personálu, nové typy uren, nové typy pracovních pomůcek - pojízdná lehátka, vaky, zástavby do pohřebních vozidel a mnoho dalšího ze kterého budeme čerpat v tomto roce. Je třeba také zmínit mnoho obchodních jednání, která byla uskutečně přímo na výstavě či v jejím okolí.