Pohřební výstava 29.5 - 31.5. 2014 - Düsseldorf

29.05.2014

BEFA pohybuje - Vítejte ! (překlad GOOGLE :))
Nic není tak konstantní jako změna , která se vztahuje také na největší mezinárodní veletrh Befa pohřbu . Aby napříště být i jen konstantní a neustále se zrychlující změny v pohřebním průmyslu , bude BEFA okamžitě zkrátit svůj cyklus o 5 dosud na budoucí čtyři roky ! Takže můžete očekávat, že v května 2014 na další zvýraznění v Düsseldorfu !
Použijte Befa 2014 jako místo setkání se dozvědět o nejnovějších trendech , diskutovat s kolegy a dohadovat se s odborníky . Podívejte mimo odvětví každodenního života a zjistit, jak se můžete připravit na výzvy budoucnosti již . BEFA 2014 nabízí místo a možnost klást otázky a hledat odpovědi . Vezměte nový impuls s z prezentací zástupců politice, náboženství a vědy . Vyměňte názory z panelových diskusí a workshopů . Jako ředitel pohřebního ústavu , jste součástí měnícího se pohřební kultury . Použijte Befa na podporu vzrušující přestávky . Barevné Program završuje výstava z atraktivní .
Pohled za hranice Befa mimo stojí za to . Živé Rýn metropole Düsseldorf nabízí Jste unaveni z kulturních akcí a kulinářských specialit po skončení výstavy .
Vše na první pohled plánu , programu , otevírací doby - V novém náhledu letáku najdete všechny důležité informace o Befa 2014.

schon im Mai 2014 das nächste Branchen-Highlight in Düsseldorf!

Nutzen Sie die BEFA 2014 als Treffpunkt, um neueste Trends kennenzulernen, mit Kollegen zu diskutieren und mit Experten zu streiten. Blicken Sie über den Branchenalltag hinaus und entdecken Sie, wie Sie sich schon jetzt auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten können. Die BEFA 2014 bietet Ihnen Ort und Gelegenheit, Fragen zu stellen und Antworten zu finden. Nehmen Sie neue Impulse mit aus Vorträgen von Vertretern aus Politik, Kirche und Wissenschaft. Tauschen Sie Meinungen in Podiumsdiskussionen und Workshops aus. Als Bestatter sind Sie Teil der sich wandelnden Bestattungskultur. Nutzen Sie die BEFA, um die spannenden Umbrüche mitzuerleben. Ein buntes Rahmenprogramm rundet die Fachmesse attraktiv ab.

Auch der Blick über die Grenzen der BEFA hinaus lohnt sich. Die lebhafte Rhein-Metropole Düsseldorf bietet Ihnen nach Messeschluss kulturelle Ereignisse und kulinarische Highlights satt.

Alles auf einen Blick Termine, Programm, Öffnungszeiten - Im neuen Preview-Flyer finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die BEFA 2014.