Poznaň 2014 - funerální veletrh

28.11.2014

Omluvte Google překlad :).

Vážení,
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v příštím ročníku Wojciech Krawczyk Memento veletrh pohřebnictví organizované polským pohřební komory a Międzynarodowe Targi Poznańskie, který se bude konat 28-30.11.2014 v Poznani. Jako jediná akce v Polsku, je reálná doporučuje Mezinárodní federace asociací Thanatologist - Ifta, což potvrzuje jeho vysokou kvalitu.
Veletrh je unikátní v průběhu dvou let možnost setkat se s klíčovými výrobci a dodavatelé řešení pro pohřební průmyslu na polském trhu, na stejném místě a ve stejnou dobu.
Po celou dobu veletrhu bude demonstrace adresované pracovníkům pohřbu a zdravotnický průmysl. Účastníci se naučí, jak se odborně připravit zemřelého na pohřeb, doprava, kremace a pitvy. Demonstrace bude mít formu post-mortem make-up a rekonstrukce po porážce s použitím přízraky. Na veletrhu bude i smuteční květinové umění shows lektoři polského květinovým vzorem školy.
MEMENTO Veletrh bude doprovázet SAKRALIA veletrhu církevní nábytkářství, liturgické předměty a Liturgické položky (26-28.listopadu 2014) a kamenná strojírenského veletrhu (26-29.listopadu 2014). Kombinace těchto událostí bude mít za následek synergický efekt, který umožňuje dosáhnout co nejširší skupinu odborných návštěvníků.
Důrazně doporučujeme, abyste se obrátili na náš tým dnes. Budeme rádi zodpoví jakékoliv dotazy týkající se Vaši návštěvu na MEMENTO POZNAŃ 2014 veletrhu.
V listopadu obdržíte VIP kartu, která opravňuje k více vstupů a bezplatné parkování v areálu výstaviště.
Bude nám potěšením hostit vás na naší výstavě.
Se srdečným pozdravem,
Katarzyna Brodnicka Dear Sirs, We would like to invite you to participate in the next edition of the Wojciech Krawczyk MEMENTO Funeral Fair organized by the Polish Funeral Association and Międzynarodowe Targi Poznańskie, which will be held on 28-30.11.2014 in Poznań. As the only event in Poland, the fair is recommended by the International Federation of Thanatologist Associations - IFTA, which confirms its high quality. The fair is a unique in two years opportunity to meet the key manufacturers and suppliers of solutions for the funeral industry in the Polish market, in the same place and on the same time. The whole time of the fair there will be demonstrations addressed to staff of the funeral and medical industry. The participants will learn how to professionally prepare a deceased for burial, transportation, cremation, and autopsy. The demonstrations will have the form of post-mortem make-up and post-mortem reconstruction with the use of phantoms. At the fair, there will be also funeral floral art shows hosted by lecturers of the Polish Floral Design School. The MEMENTO fair will be accompanied by SAKRALIA Trade Fair of Church Furnishings, Liturgical Objects and Devotional Items (26th-28th Nov 2014) and STONE Industry Fair (26th-29th Nov 2014). Combination of these events will result in the synergy effect allowing to reach the widest possible group of professional visitors. We strongly encourage you to contact our team today. We will be pleased to answer any questions concerning your visit at the MEMENTO POZNAŃ 2014 fair. In November you will receive the VIP card that entitles to multiple entry and free parking at the fairgrounds. It will be a pleasure for us to host you on our exhibition. Yours sincerely, Katarzyna Brodnicka Synonyma výrazu Dear Sirs, We would like to invite you to participate in the next edition of the Wojciech Krawczyk MEMENTO Funeral Fair organized by the Polish Funeral Association and Międzynarodowe Targi Poznańskie, which will be held on 28-30.11.2014 in Poznań. As the only event in Poland, the fair is recommended by the International Federation of Thanatologist Associations - IFTA, which confirms its high quality. The fair is a unique in two years opportunity to meet the key manufacturers and suppliers of solutions for the funeral industry in the Polish market, in the same place and on the same time. The whole time of the fair there will be demonstrations addressed to staff of the funeral and medical industry. The participants will learn how to professionally prepare a deceased for burial, transportation, cremation, and autopsy. The demonstrations will have the form of post-mortem make-up and post-mortem reconstruction with the use of phantoms. At the fair, there will be also funeral floral art shows hosted by lecturers of the Polish Floral Design School. The MEMENTO fair will be accompanied by SAKRALIA Trade Fair of Church Furnishings, Liturgical Objects and Devotional Items (26th-28th Nov 2014) and STONE Industry Fair (26th-29th Nov 2014). Combination of these events will result in the synergy effect allowing to reach the widest possible group of professional visitors. We strongly encourage you to contact our team today. We will be pleased to answer any questions concerning your visit at the MEMENTO POZNAŃ 2014 fair. In November you will receive the VIP card that entitles to multiple entry and free parking at the fairgrounds. It will be a pleasure for us to host you on our exhibition. Yours sincerely, Katarzyna Brodnicka Příklady pro výraz Dear Sirs, We would like to invite you to participate in the next edition of the Wojciech Krawczyk MEMENTO Funeral Fair organized by the Polish Funeral Association and Międzynarodowe Targi Poznańskie, which will be held on 28-30.11.2014 in Poznań. As the only event in Poland, the fair is recommended by the International Federation of Thanatologist Associations - IFTA, which confirms its high quality. The fair is a unique in two years opportunity to meet the key manufacturers and suppliers of solutions for the funeral industry in the Polish market, in the same place and on the same time. The whole time of the fair there will be demonstrations addressed to staff of the funeral and medical industry. The participants will learn how to professionally prepare a deceased for burial, transportation, cremation, and autopsy. The demonstrations will have the form of post-mortem make-up and post-mortem reconstruction with the use of phantoms. At the fair, there will be also funeral floral art shows hosted by lecturers of the Polish Floral Design School. The MEMENTO fair will be accompanied by SAKRALIA Trade Fair of Church Furnishings, Liturgical Objects and Devotional Items (26th-28th Nov 2014) and STONE Industry Fair (26th-29th Nov 2014). Combination of these events will result in the synergy effect allowing to reach the widest possible group of professional visitors. We strongly encourage you to contact our team today. We will be pleased to answer any questions concerning your visit at the MEMENTO POZNAŃ 2014 fair. In November you will receive the VIP card that entitles to multiple entry and free parking at the fairgrounds. It will be a pleasure for us to host you on our exhibition. Yours sincerely, Katarzyna Brodnicka Viz také Překlad výrazu Dear Sirs, We would like to invite you to participate in the next edition of the Wojciech Krawczyk MEMENTO Funeral Fair organized by the Polish Funeral Association and Międzynarodowe Targi Poznańskie, which will be held on 28-30.11.2014 in Poznań. As the only event in Poland, the fair is recommended by the International Federation of Thanatologist Associations - IFTA, which confirms its high quality. The fair is a unique in two years opportunity to meet the key manufacturers and suppliers of solutions for the funeral industry in the Polish market, in the same place and on the same time. The whole time of the fair there will be demonstrations addressed to staff of the funeral and medical industry. The participants will learn how to professionally prepare a deceased for burial, transportation, cremation, and autopsy. The demonstrations will have the form of post-mortem make-up and post-mortem reconstruction with the use of phantoms. At the fair, there will be also funeral floral art shows hosted by lecturers of the Polish Floral Design School. The MEMENTO fair will be accompanied by SAKRALIA Trade Fair of Church Furnishings, Liturgical Objects and Devotional Items (26th-28th Nov 2014) and STONE Industry Fair (26th-29th Nov 2014). Combination of these events will result in the synergy effect allowing to reach the widest possible group of professional visitors. We strongly encourage you to contact our team today. We will be pleased to answer any questions concerning your visit at the MEMENTO POZNAŃ 2014 fair. In November you will receive the VIP card that entitles to multiple entry and free parking at the fairgrounds. It will be a pleasure for us to host you on our exhibition. Yours sincerely, Katarzyna Brodnicka Překladač Google pro firmy:Translator ToolkitPřekladač webových stránekNástroj pro hledání nových trhů
Dokument či webovou stránku přeložíte přetažením souboru nebo odkazu sem. Webovou stránku přeložíte přetažením odkazu sem. Typ souboru, který přetahujete, není podporován. Zkuste prosím jiné typy souboru. Typ odkazu, který přetahujete, není podporován. Zkuste prosím jiné typy odkazu. Vypnout okamžitý překladO Překladači GooglePro mobilyKomunitaOchrana soukromíNápovědaOdeslat zpětnou vazbuThroughout The whole time All the time All the time ... Po celou dobu Celé časové Celou dobu Celou tu dobu Vylepšit překlad Po kliknutí se zobrazí alternativní překlady a překlad lze upravit

Dear Sirs,

We would like to invite you to participate in the next edition of the Wojciech Krawczyk MEMENTO Funeral Fair organized by the Polish Funeral Association and Międzynarodowe Targi Poznańskie, which will be held on 28-30.11.2014 in Poznań. As the only event in Poland, the fair is recommended by the International Federation of Thanatologist Associations - IFTA, which confirms its high quality.
The fair is a unique in two years opportunity to meet the key manufacturers and suppliers of solutions for the funeral industry in the Polish market, in the same place and on the same time.
The whole time of the fair there will be demonstrations addressed to staff of the funeral and medical industry. The participants will learn how to professionally prepare a deceased for burial, transportation, cremation, and autopsy. The demonstrations will have the form of post-mortem make-up and post-mortem reconstruction with the use of phantoms. At the fair, there will be also funeral floral art shows hosted by lecturers of the Polish Floral Design School.
The MEMENTO fair will be accompanied by SAKRALIA Trade Fair of Church Furnishings, Liturgical Objects and Devotional Items (26th-28th Nov 2014) and STONE Industry Fair (26th-29th Nov 2014). Combination of these events will result in the synergy effect allowing to reach the widest possible group of professional visitors.
We strongly encourage you to contact our team today. We will be pleased to answer any questions concerning your visit at the MEMENTO POZNAŃ 2014 fair.
In November you will receive the VIP card that entitles to multiple entry and free parking at the fairgrounds.
It will be a pleasure for us to host you on our exhibition.

Yours sincerely,
Katarzyna Brodnicka