EDUKACE-ŠKOLENÍ

ŠKOLENÍ PRO ČLENY ASOCIACE A  TERMÍNY VYPSANÝCH KURZŮ V ROCE 2018

(bez termínové záruky)

Duben 2018 - je vypsáno 4 školení a 1 konzultace