EDUKACE-ŠKOLENÍ

NÍŽE

ŠKOLENÍ PRO ČLENY ASOCIACE A  TERMÍNY VYPSANÝCH KURZŮ V ROCE 2018

(bez termínové záruky)

Školení právního minima pro PS společností AURIGA - JUDr. Petr Rambousek, níže ke stáhnutí ceny a obsah školení.


Duben 2018 - je vypsáno 4 školení a 1 konzultace