Komise

KOMISE SE SKLÁDÁ Z ODBORNÍKŮ, ČLENŮ I NEČLENŮ ASOCIACE POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR.

PROGRAM KOMISE:

  1. FUNERÁLNÍ ETIKA V ČESKU A FUNERÁLNÍ ETIKA VE VYSPĚLÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍ
  2. PŘÍPRAVA PODNIKOVÉHO FUNERÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A STANDARDU CERTIFIKACÍ
  3. ŘEŠENÍ OBČANSKÝCH A PROFESNÍCH SPORŮ
  4. SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍMI ORGÁNY
  5. PŘÍPRAVA OSVĚTOVÉ ČINNOSTI PRO OBČANY

ZASTUPOVÁNÍ OBJEDNAVATELE POHŘBENÍ, ČI VYŽÁDANÁ SPOLUPRÁCE OD KONTROLNÍCH ORGÁNŮ V RÁMCI JEJICH KONTROLNÍ ČINNOSTI VE VZTAHU K POHŘEBNÍM SLUŽBÁM

Komise se scházejí jednou za tři měsíce a nebo dle potřeby.