Kontroly poskytovatelů pohřebních služeb v ČR - 2019

10.01.2020

AS-TZ-cenova-kontrola-PS-2019-MF

TISKOVÁ ZPRÁVA

Věc: Kontroly pohřebních služeb v roce 2019 Živnostenským úřadem.

Z podkladů Ministerstva financí ČR vyplývá, že kontroly byly provedeny 31.1. 2019.

Kontroly byly provedeny za účelem dodržování věcně usměrňovaných cen nařízených Ministerstvem financí jako cenovým regulátorem trhu, dodržování legislativních cenových nařízení poskytovateli pohřebních služeb.

Kontroly u čtyř poskytovatelů pohřebních služeb v městě Jeseník, byly provedeny počátkem roku 2019 bez nálezu.

V současnosti je přibližně platných 600 koncesí pro provozování pohřebních služeb v ČR vydaných Živnostenskými úřady.

Asociace pohřebních služeb odhaduje (v ČR neexistuje u Živnostenských úřadů ucelená databáze pohřebních služeb a ústavů), že v současnosti je cca 350 reálných poskytovatelů pohřebních služeb. Předpokládáme, že zbylých 250 koncesí, jsou tzv. "spící koncese", některé bez živnostenského oprávnění.


Jaroslav Mangl -předseda a tiskový mluvčí Asociace

Praha 10.1.2020