Směrnice vlády pro jednotný postup při vzniku mimořádné události a nakládáním s tělem zesnulé osoby zemřelé na vysoce nakažlivou nemoc.

29.01.2020

Tisková zpráva.

Ve středu 29. ledna 2020 se sešli na MMR ČR k připomínkovému řízení o předkládací zprávě k návrhu směrnice pro jednotný postup při úmrtí na VNN (vysoce nakažlivá nemoc) zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra - GŘ Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstva zdravotnictví, Asociace pohřebních služeb v ČR a další odborné veřejnosti, zástupci Krajských hygienických stanic v období chřipkové epidemie a sílícího ve světě korona-viru.

Předmětná směrnice má za úkol řešit vše, kolem předání těla zemřelého na VNN poskytovateli pohřebních služeb a jeho následné pohřbení.

K této tématice byla pozvána odborná pohřební veřejnost Ministerstvem pro místní rozvoj a toto téma bylo s ní probíráno již v roce 2019 na pracovní skupině pro pohřebnictví ustavené paní ministryní Ing. Klárou Dostálovou. Výsledkem společného jednání MMR ČR, pracovní skupiny pro pohřebnictví a dalších zainteresovaných orgánů je právě dnešní pracovní jednání pro vypořádání připomínkového řízení na MMR ČR k této problematice a detailně projednaná jeho "Předkládací zpráva".

Účastníci setkání se k ní vesměs pozitivně vyjádřili. Výsledkem přednesených příspěvků od zástupců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra GŘ HZS je skutečnost maximálního úsilí HZS o dekontaminaci zesnulé osoby na VNN, zinkové vložky a rakve samotné odmořovací službou Hasičského záchranného sboru ČR. Předkládací zpráva k této tématice počítá s účastí poskytovatelů pohřebních služeb, kteří si odmořenou rakev se zesnulým převezmou a v bezpečnostním režimu převezou do krematoria ke zpopelnění.

Po zhodnocení všech příspěvků, které zazněli na tomto shromáždění k VNN se Asociace pohřebních služeb v ČR domnívá, že předání rakve se zesnulou osobou na VNN poskytovateli pohřebních služeb je zcela nadbytečné a domnívá se, že bude vhodné na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice, která přikáže mimořádné přepravní nařízení k této věci, aby transport rakve se zesnulou osobou na VNN po jejím odmoření provedl samotný HZS pomocí speciálního kontejnerového prostředku k pohřbení do krematoria. Jedná se přeci o "Mimořádnou událost".

V případě, že tento transport bude proveden poskytovatelem pohřebních služeb, bude potřeba pro klid samotných zaměstnanců poskytovatele a veřejnosti, ještě provést odmoření pohřebního vozidla, které bude velmi jak časově, tak i finančně náročné. Speciální pohřební vozidlo stojí něco kolem 1,5 mio. Kč a přepravní kontejner kolem 50 tis. Kč, kdy je u něj odmoření daleko jednodušší a rychlejší.

Dalším návrhem Asociace pohřebních služeb v ČR ke změně navrhované směrnice, je umožnit místo letování zinkové vložky, které je velmi časově náročné, tuto vložku hermeticky uzavřít lepením pomocí silikonových lepidel, které zaručuji výbornou přilnavost a následnou vzduchotěstnost lepeného spoje. Tento technologický postup ve srovnání s letováním je významně rychlejší a bezpečnější.

Setkání všech účastníků začalo v 10.00 a skončilo ve 14.00.

Jaroslav Mangl - předseda a tiskový mluvčí Asociace pohřebních služeb v ČR