Smluvní pokuta "PRECEDENS"

25.01.2018

Mnoho z nás je chráněno autorskou smlouvou JUDr. Petra Rambouska, kterou obdrží každý zákazník - klient. Najdou se ovšem i tací klienti, kteří zneužijí naší důvěry a prostě neplatí za objednané služby a zboží. Dosavadní soudní praxe příliš nenasvědčovala přisouzení smluvních pokut. Teď díky Petrovi je tomu jak doufáme naopak. Zmíněný rozsudek bude prcedentem pro budoucnost vymáhání smluvních pokut, ovšem jen u těch firem, které jsou chráněny autorskou smlouvou "O poskytování pohřebních služeb", čímž na smluvní pokutu mají nárok.