Legislativa vztahující se k pohřebnictví

KE STAŽENÍ NÍŽE:

Výměr MF č. 01/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Zákon o zdravotním pojištění 48/1997 Sb

Cenový věstník MF k usměrňovaným cenám v pohřebnictví

Vyhláška MF ke kalkulaci usměrňovaných cen č.: 450/2009 Sb., k zákonu 526/1990 o cenách

Žaloba na vydání uren

Ústavní soud k K výměrům Ministerstva financí o regulaci cen sp. zn. I. ÚS 422/99

Zákon 526 o cenách

Zákon 40/1995 SB., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů


PŘESTUPKY A SANKCE PO NOVELE - zpravodaj Dr. Rambousek


Zákon 193/2017, kterým se mění zákon 256/2001 Sb., (pouze výčet změn, hledej zákon o pohřebnictví - samostatná sekce)


Vyhláška o slušném pohřbení 277/2017


Evropská norma pohřebnictví ČSN 150 17

Výměr MF č. 01/2012 ze dne 28. listopadu 2011, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 

Pro repatriaci

Ž á d o s t o v y s t a v e n í P r ů v o d n í h o l i s t u t ě l a z e m ř e l é h o (dle § 37 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád)  Krajský hygienik

Pro repatriaci