NASTĚNKA :)

22.3. 2018 - Návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku

8.3.2018 - doplněna legislativa a zákon o pohřebnictví - úplná aktuální verze

5.3.2018 - Náš kolega Dr. Rambousek zaslal pro potřeby našich členů informační tabulku registrovaných církví v ČR, s proklikem přímo na  

Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností.


9.2. 2018 - KURZ VYŠŠÍHO HYGIENICKÉHO ZAOPATŘENÍ

Vážení kolegové, pro naše členy platí speciální cenová nabídka školení vyššího hygienického zaopatření s certifikátem u pana Dr. Rambouska v Litoměřicích v ceně 18000,- Kč + DPH za osobu.

Zde si dovoluji připomenout, že je důležité aby certifikaci vlastnili pouze majitelé nebo jednatelé firem a ti si potom proškolí svůj personál. Jestli pošlete na školení personál, může se stát, že po absolvování kurzu a získání certifikace vám ani nepoděkují a odejdou ke konkurenci. 

Přihlášky na pana Dr. Rambouska nebo na Asociaci.9.2. 2018 - od našeho kolegy Dr. Rambouska  

Soupis evidovaných církví v ČR

00489778 Apoštolská církev 02144034 Armáda spásy - církev 00445231 Bratrská jednota baptistů 73634174 Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü 00445223 Českobratrská církev evangelická 00445193 Církev adventistů sedmého dne 00445215 Církev bratrská 00445185 Církev československá husitská 49371517 Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice 26522942 Církev Křesťanská společenství 73634891 Církev Nová naděje 02263823 Církev Nový Život 03487679 Církev Oáza 73632465 Církev řeckokatolická 73632848 Církev římskokatolická 73635189 Církev Slovo života 01544004 Církev Svatého Řehoře Osvětitele 73635715 Církev víry 73634387 Církev živého Boha 62936611 Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 00445240 Evangelická církev metodistická 00438341 Federace židovských obcí v České republice 47475111 Jednota bratrská 00460541 Křesťanské sbory 63025159 Luterská evangelická církev a. v. v České republice 73631639 Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna 00460524 Náboženská společnost českých unitářů 60163291 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 00460532 Novoapoštolská církev v ČR 73631094 Obec křesťanů v České republice 00445177 Pravoslavná církev v českých zemích 73634166 Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice 00445312 Slezská církev evangelická augsburského vyznání 03659925 Společenství Josefa Zezulky 00445304 Starokatolická církev v ČR 73633259 Ústředí muslimských obcí 73631647 Višva Guru Díp Hindu Mandir - české hinduistické společenství 73634255 Višva Nirmala Dharma


Vážené členstvo, abychom předešli desinformacím ohledně nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, můžete si níže stáhnout a vytisknout plné znění tohoto závazného právního předpisu vydaného v Úředním věstníku L119 EU, jako svazek 59 ze dne 4.5.2016.

Mnoho z nás je chráněno autorskou smlouvou JUDr. Petra Rambouska, kterou obdrží každý zákazník - klient. Najdou se ovšem i tací klienti, kteří zneužijí naší důvěry a prostě neplatí za objednané služby a zboží. Dosavadní soudní praxe příliš nenasvědčovala přisouzení smluvních pokut. Teď díky Petrovi je tomu jak doufáme naopak. Zmíněný rozsudek bude...

Obrázky skvěle doplní obsah článku a vzbudí ve čtenářích zájem ho otevřít. První obrázek se zároveň zobrazí i v náhledu. Zajímavý úvodní obrázek vám tak pomůže zvýšit atraktivitu vašeho článku.

Jednoduché a krátké články vám pomohou udržovat čtenáře v obraze. Zajímavý úvodní odstavec a stručný, informativní obsah zaručí, že se k vám budou rádi vracet pro další novinky.