Média

TISKOVÝ MLUVČÍ  ASOCIACE:

Odborně profesní, obecné informace a na dotazy odpovídá předseda  Jaroslav Mangl 

na telefonu 601 200 700 nebo mailem na info@aspscr.cz

Odborná vyjádření k případným profesním problémům písemně předloženým, podáváme pouze JEN po řádném seznámení s případem a to jen písemně. Věřte, že nechceme zdržovat vaší práci, ale jde nám o objektivitu. Každý případ, který je nám předložen, řádně prošetříme s ohledem na právní řád ČR. 

Děkujeme za pochopení.


CO O NÁS PÍŠÍ

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Vážené členstvo, abychom předešli desinformacím ohledně nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, můžete si níže stáhnout a vytisknout plné znění tohoto závazného právního předpisu vydaného v Úředním věstníku L119 EU, jako svazek 59 ze dne 4.5.2016.

Mnoho z nás je chráněno autorskou smlouvou JUDr. Petra Rambouska, kterou obdrží každý zákazník - klient. Najdou se ovšem i tací klienti, kteří zneužijí naší důvěry a prostě neplatí za objednané služby a zboží. Dosavadní soudní praxe příliš nenasvědčovala přisouzení smluvních pokut. Teď díky Petrovi je tomu jak doufáme naopak. Zmíněný rozsudek bude...