Program asociace

Přihlášení do Asociace v sekci "VÍCE"

Program Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR pro své členy, příznivce a spolupracující PS:


Rok 2010:

 1. Stanovení etického kodexu Asociace - stanoveno
 2. Spolupráce asociace při novelizaci zákona o pohřebnictví - v jednání
 3. Stanovení podnikatelského standardu členů Asociace - stanoveno
 4. Zlepšení ekonomické situace členů Asociace vzájemnou spoluprací - v jednání
 5. Rozvíjení vzájemné ekonomické spolupráce členů Asociace - stanoveno

Rok 2011:

 1. Evropská norma pohřebnictví - návrh přijat
 2. Vzdělávací seminář - stanoveno
 3. Standart pohřebních aut - stanoveno

Rok 2012:

 1. Návrh novelizace zákona o pohřebnictví - přijato
 2. 2010 bod 4 - realizováno
 3. 2011 bod 1 - prováděno do roku 2015
 4. 2011 bod 2 - prováděno v souladu s bodem 2011/1
 5. 2011 bod 3 - provedeno

Rok 2013:

 1. 2012 bod 1 příprava aplikace
 2. Vzdělávací kurs PS
 3. Návštěva funerálních veletrhů v D
 4. Navázání další spolupráce v D
 5. Příprava zastoupení ASPSČR

Rok 2014:

 1. 2012 bod 1 návrh přijat
 2. Vzdělávací kurs PS "Vyšší hygienické zaopatření" realizován
 3. Příprava na Düselldorf 5/2014
 4. Splněno
 5. Splněno MMR
 6. Zřízení Etické komise
 7. Zřízení postu tajemníka ASPSCR
 8. Pomoc zákazníkům PS - mediační služba - splněno

Rok 2015:

1. Aktualizace stanov v souladu s OZ - splněno

2. Podpora technické novely zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví - splněno skupinou pohřebních služeb

3. ČSN 150 17 Pohřební služby - požadavky - splněno (implimentace do novelizace)

4. Osvěta v pohřebnictví pro občany a odbornou veřejnost - příprava

5. IT pro pravidelnou aktualizaci a údržbu stránek na dobrovelné bázi

6. Zřízení etické komise - v jednání

7. Post tajemníka Asociace odsouhlasen a zřízen

8. Veletrh UK - splněno

9. Mezirezortní komise pro přípravu novelizace 256tky - splněno

10. Spolupráce se SP - v jednání

11. Veletrh Francie - příprava

12. Podpora certifikace personálu PS - v jednání

Rok 2016:

věnován celý přípravě a boji za rozumnou Novelu zákona o pohřebnictví

Rok 2017:

věnován do 5/2017 Novele zákona o pohřebnictví a jejímu přijetí, od 6/2017

 1. Forum k Novele zákona o pohřebnictví 21.6.2017 Kostelec nad Labem