BLACK LIST POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZDE níže ZVEŘEJŇUJEME PŘEDEVŠÍM NĚKTERÉ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPOLUPRACUJÍCÍCH S POHŘEBNÍ SLUŽBOU, PRO KTEROU NENÍ ZÁKONNÁ OPORA!!! NEMÁ CHLADÍCÍ BOX, NEBO UMOŽŇUJE V ROZPORU SE ZÁKONEM 256/2001 Sb., ODVÁŽET ZESNULÉ V DOBĚ 48 HODIN OD ÚMRTÍ POHŘEBNÍ SLUŽBOU, KTERÁ NENÍ VYBRANÁ RODINOU ZEMŘELÉ OSOBY.

PRO BEZPEČNOST VAŠICH MILOVANÝCH, DOPORUČUJEME ZVOLIT V PŘÍPADĚ POSKYTOVÁNÍ  ZDRAVOTNÍ ČI SOCIÁLNÍ PÉČE JINÉ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ NESPOLUPRACUJE S POHŘEBNÍ SLUŽBOU, a není uvedeno v soupise níže.

V PŘÍPADĚ ÚMRTÍ VAŠICH MILOVANÝCH V ZAŘÍZENÍCH, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ S POHŘEBNÍ SLUŽBOU, ZVAŽTE   OZNÁMENÍ  ORGÁNŮM ČINNÝM V TRESTNÍCH ŘÍZENÍCH NA MOŽNOST PODEZŘENÍ  ZANEDBÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, NEBO DOKONCE NA PARTICIPACI TAKOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA SMRTI VAŠEHO MILOVANÉHO.

Vážení poskytovatelé zdravotnických a sociálních služeb, kteří dodržujete zásady etiky, poctivosti a zákonnosti ve vaší nelehké práci a poslání, tato webová stránka není namířena proti vám, ale především proti těm z vaší branže, kteří se neštítí využívat úplatků a jiných výhod od pohřebních služeb a vlastně mohou participovat na smrti svých pacientů, ze kterých mohou mít výhody různého zaměření. Může to být osobní obohacení, obcházení našich, nebo EU platných zákonů, zakrývání trestné činnosti svých zaměstnanců na pacientech a tak podobně. Vzpomeňme nedávné vraždění pacientů pro pohřební služby v Polsku a Itálii. Vždy šlo o peníze a výhody osobního charakteru.

Z výše uvedených důvodů dejte ruce pryč od pohřebních služeb, přerušte s nimi všechny kontakty (vyvážení zemřelých neobjednanou pohřební službou pozůstalými, doporučování) a tak podobně.

Držte se našich níže uvedených rad a nebudete zveřejněni:

1) Výběr pohřební služby nechte VÝHRADNĚ na pozůstalém (žádné letáky, soupisy pohřebních služeb , ústní doporučení, atp.) Nejste náhončí pohřebních služeb! Máte odpovědně a kvalifikovaně léčit, ne doporučovat pohřební služby!!

2) Pořiďte si vlastní chladící zařízení nařízené zákonem 256/2001 Sb., (povinnost již několik let) a nemusíte žádat pohřební služby o spolupráci!! Naopak to bude pro vás finančně výnosné. Prvních 48 hodin od úmrtí musí zůstat zesnulý v místě úmrtí pro potřebu rodiny a odvozu RODINOU vybranou pohřební službou!!

3) Nechcete-li být veřejně spojováni se smrtí vašich pacientů, přestaňte spolupracovat s pohřebními službami. Vysvětlete a zakažte vašemu personálu neetické kontakty s pohřební službou (úplatky, zakrývání špatné péče o pacienty, absence zákonné povinnosti chladícího boxu.)

4) Vydávejte LP jen pohřební službě, které má plnou moc od pozůstalých, nebo čestným prohlášením stvrdí, že plnou moc má ve svém držení (dopsat do provozního řádu!)


Průběžně doplňovaný SEZNAM POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, KTEŘÍ NĚJAKÝM ZPŮSOBEM SPOLUPRACUJÍ, NEBO NABÍZEJÍ POHŘEBNÍ SLUŽBY, dále jen PS a nemají chlazení dle platného zákona 256/2001 Sb., nebo ho nevyužívají:

(v případě, že jste přerušili participování na smrti vašeho pacienta s pohřební službou, tak formou čestného prohlášení zaslaného na info@aspscr.cz, vás jako poskytovatele zdravotních a sociálních služeb z této databáze odstraníme)

1) Nemocnice BULOVKA hl.m. Praha - pronajatá márnice a svoz LP soukromé firmě se vztahem k PS

2) Městská nemocnice následné péče Vysočany, hl.m. Praha, LP vyváží PS

3) Domov pro seniory Sulická, Prah Krč, hl.m. Praha, vyváží LP PS

4) Thomayerova nemocnice, Praha Krč, Ministerstvo zdravotnictví ČR, smlouva s PS

5) Domov důchodců Jenštejn, hl.m. Praha, vyváží LP PS

6) DD Longevita senio s.r.o. :IČO: 26393743, Plzeň, vyváží LP PS

7) Universita Karlova, Studničkova 2, Praha 2, MŠ, smlouva s PS - obcházení zákona 256/2001 Sb.

8) Nemocnice na Františku, Praha 1, MČ Praha 1, vyváží LP PS

9) Záchranná služba Středočeského kraje, Středočeský kraj, OS ZZS doporučuje jen některé PS?

10) Záchranná služba hl.m. Prahy, rozdává letáky s kontakty jen některých PS?

11) Interní klinika Strahov při VFN Praha

12) Nemocnice Sv. Alžběty na Slupy Praha 2

13) Nemocnice MIlosrdných sester sv. Karla Boromejského

14) Ústav pro péči o matku a dítě

15) LDN nemocnice na Žižkově Kubelíkova Praha

16) LDN Oblouková Praha 2

17) LDN Chittusiho

18) Domov seniorů Elišky Purkyňové Praha 6

19) Hospic Malovická Praha 

20) Hospic Dobrého pastýře Praha

21) Domov seniorů Bohnice Praha 8

22) Domov seniorů Kobylisy Praha 8

23) Domov seniorů Bořanovice Praha východ

24) Domov seniorů Zruč nad Sázavou

25) Domov seniorů Zdice

26) Sanatorium Na Pleši

27) Sanatorium Škovorec

28) Domov seniorů Novovysočanská Praha 9

29) Domov seniorů Sedmikráska, Plzeň

30) Domov seniorů Čtyřlístek, Plzeň

31) Domov seniorů Kopretina, Plzeň

31) Domov seniorů Petrklíč, Plzeń

32)Domov seniorů Sněženka, Plzeň

33) Domov seniorů Nováček, Plzeň

34) Dům pro seniory Pyšely, hl.m. Praha

35) Alzheimer Home  - Zátiší, Praha 4

36) Alzheimer Home - Pyšely Praha východ

37) Alzheimer Home - Libeň Praha 8

38) Alzheimer Home - Pitkovice Praha 22

39) Domov seniorů Říčany - Voděrádky

40) Domov seniorů Světice

41) Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

42) Psychiatrická nemocnice Jihlava

43) DD Lesnov Jihlava

44) Alzheimer centrum Jihlava

45) ??