NEJEN EVROPSKÉ ZAJÍMAVOSTI Z NAŠICH OBORŮ 

I pohřebnictví může být zajímavé

18.05.2022 - Pohřební služba ManosPlus nabízí výrobu fotoporcelánu na telefonu 602446432.


27.04.2022 - Něco od sousedů - přetisknuto z Bestattungskultur

Pohřební kultura - minulost, přítomnost a budoucnost

Nikdy v historii se pohřební kultura nezměnila tak drasticky v tak krátkém čase jako za posledních 30 let. V následujícím textu jsme shrnuli nejdůležitější poznatky ze studií, které se zabývaly pohřební kulturou v Německu. Pozoruhodné je, že ve všech třech analýzách je jasně rozpoznatelný posun paradigmatu ve společnosti s ohledem na pohřební kulturu. Jako důvod je opakovaně uváděna liberalizace pohřebních zákonů, odklon od křesťanské pohřební kultury az toho vyplývající individualizace .

Změna pohřební kultury v Německu

První studie je dílem Dominica Akyela z Institutu Maxe Plancka pro studium společností. Sociolog zkoumal trh pohřebních ústavů . Zjistil, jak se za 20. století změnil trh, chování pohřebních ústavů i obyvatel. Dříve panovalo velké všeobecné přijetí tradičních křesťanských rozlučkových rituálů. Panovala společenská shoda na tom, jak má správný pohřeb vypadat. A kdo si to mohl dovolit, na rakvi ani na pohřební službě nešetřil. V 90. letech a později bylo přijato mnoho legislativních změn. Ty měly významný vliv na pohřební kulturu.

Mezi nejdůležitější faktory těchto změn patří fakt, že zdravotní pojišťovny již nevyplácejí úmrtní a postupně se ruší povinnost mít rakev. Výsledkem je design v designu rakví a uren, kávové výlety do krematoria a tvrdá konkurence levných pohřebních ústavů. Trh určuje krajinu dnešní pohřební kultury. Jednotlivé společnosti se musí přeskupit a odlišit se od ostatních na trhu. To se děje buď prostřednictvím ceny, nebo prostřednictvím individuálně přizpůsobené nabídky. Většinou jde o kombinaci obojího. Studie uznává jasný trend k "individualizaci a levným nabídkám".

Jaká je dnes pohřební kultura?

Druhou studii vytvořil Bund Deutscher Bestatter eV (BDB) ve spolupráci s Univerzitou v Bochumi. Zabývá se hloubkovým pohledem na současný stav pohřebního trhu. Za tímto účelem byla vyhodnocena data z cca 3000 pohřebních ústavů (všech členů BDB). Cílem bylo ukázat proměnu pohřební kultury v Německu. Studie ukazuje jasné rozdíly v pohřební kultuře mezi různými "milieu" v populaci, mezi příjmovými skupinami a mezi lidmi na venkově a ve městě.

Mimo jiné bylo zjištěno, že změna pohřební kultury je silně ovlivněna ekonomickými, ale i sociálními faktory. Ze studie je zřejmé, že trend oproti tradici směřuje k individualizaci a kalkulaci nákladů a přínosů. Přesto ve společnosti stále existují skupiny, které vzdorují tržnímu typickému vývoji a lpí na konvencích a tradicích pohřební kultury. Charakteristickým rysem moderního pohřebního trhu je nárůst možností provedení, typů hrobů a typů pohřbívání. Chování při pohřbu závisí jak na příjmu, tak na regionu. Pro pohřební ústavy je vždy výhodné vědět, co zákazníci očekávají.

Kam směřuje pohřební kultura?

Třetí studie ukazuje nejen současný stav pohřební kultury. Předpovídá také, jak se bude vyvíjet v Německu a Evropě v 21. století. Za tímto účelem prof. Dr. Norbert Fischer shromáždil a vyhodnotil studie z nejrůznějších akademických oborů. Výsledek jeho práce je na jedné straně potvrzením zmíněné změny paradigmatu v pohřební kultuře. Také nachází trend k individualizaci a levným nabídkám. Na druhou stranu jeho studie ukazuje i změnu v kultuře vzpomínání. Nachází "nárůst paměťových krajin ve veřejném prostoru, přičemž jde o významově-symbolické přivlastňování míst, prostorů a krajin prostřednictvím artefaktů paměti, Hřbitovní listy, například v podobě pamětních portálů .

Přestože je hřbitov umístěn blízko společnosti, je od ní jasně oddělen. Je to vidět například na vysokých zdech hřbitovů. Na druhou stranu se ve veřejném prostoru objevuje stále více pamětních symbolů. Profesor Fischer v této souvislosti zmiňuje vznik pamětních webů a silničních křížů. Poukazuje ale i na mediální produkce v televizi nebo na Facebooku, které hrají stále větší roli. Vzpomeňte si na vlnu zpráv o smrti Michaela Jacksona, která zachvátila internet v den jeho smrti, a na dny, které následovaly. Informační tabule a pomníky jsou dalším projevem tohoto vývoje. Smrt a smutek jsou vykládány individuálně a pluralisticky, hřbitov je zpochybňován, a decírkevní proces pokračuje. To jsou známky "liberalizace" a "individualizace" pohřební kultury

Vývoj pohřební kultury

Na základě existujících studií lze vývoj pohřební kultury rozdělit do tří typů:

  • miniaturisticko-anonymizační
  • přírodně-nábožensko-ekologické
  • esteticko-performativní

U miniaturisticko-anonymizačního typu je jako příklad uváděno pohřbívání na anonymním pohřebišti. Popisný pro tento typ je chybějící označení pohřebiště nebo jednotlivé hrobky. Tento vývoj odráží konec staleté tradice individuálního a rodinného hrobu. Tento vývoj ukazuje "konec mezigeneračních vztahů na místě a občanských vzorců vztahů (rodina, společenská třída, sekta.)"

Opačný vývoj vykazuje přírodně-nábožensko-ekologický typ. To je uváděno jako nejdůležitější trend v pohřební a vzpomínkové kultuře na počátku 21. století. Popisuje úkol hřbitova jako místa pohřbívání a vzpomínek. Rozhodující pro tento vývoj jsou stromové pohřby , jezerní pohřby a alpské louky . Poptávka po těchto novějších typech pohřbů rapidně vzrostla. Rodiny, kruhy přátel nebo jiné formy sociálních skupin mohou být pohřbeny společně na přirozených místech. Na první pohled jsou tato místa jen stěží rozeznatelná jako pohřebiště.

Esteticky-performativní typ je zastoupen jen zřídka, ale také vykazuje zřetelný nárůst. Míněno je mimo jiné vylisování pamětního diamantu . Šperk lze nosit kamkoli a je považován za reprezentaci čestného a smysluplného života. Zde se možnostem meze nekladou a zůstává zajímavé sledovat kreativní využití, které se nám v následujících letech a desetiletích objeví.

Závěr:

Pohřební kultura v Německu prošla velkou změnou. Tím se někdy vzdaluje od církevních obřadů a odráží pohřební a vzpomínkové kultury, které se stávají stále více individuálními. Spálení mrtvoly v krematoriu je rozhodující pro razantní změnu pohřební kultury . Tato "mechanizace smrti" byla nazývána nejvýznamnější změnou v pohřbívání. Pouze kremace umožňuje mnoho alternativních forem pohřbívání a individualizaci pohřební kultury. Individualizace a levné nabídky jsou charakteristické pro dnešní pohřební kulturu. Dá se očekávat, že tyto tendence budou pokračovat a že kultura vzpomínání najde více prostoru uprostřed naší společnosti.


27.04.2022 - Něco od sousedů...

Přirozené pohřby v lese a nové rozkvetlé louky

Převzato: Datum vydání:29. 12. 2020

Touha po rozmanitých možnostech pohřbívání nekončí na církevních hřbitovech. Komunita St. Andreas ve východofríském městě Cloppenburg nabízí přírodní pohřby pod stromy a díky novým lukám s divokými květy je ekologičtější.

Zdroj:TASPO
Zdroj:TASPO

Malá lesní plocha přeměněná na pohřební les

Na okraji hřbitova St. Andreas v Cloppenburgu se nachází malá oblast lesa, kterou katolická obec St. Andreas dokázala přeměnit na pohřební les. Předpokladem kromě probírky bylo vyměření stromů. Byl také instalován plot a živý plot jako ochrana soukromí. Kromě toho byly nově vytvořeny cesty a obnovena podsadba stromů. Z podsadby později vyrostou budoucí stromy k pohřbívání, les byl osázen jarní cibulkou. "Na cesty jsme použili přírodní materiály," vysvětluje hřbitovní zahradník Jürgen Grüßing. "Okružní trasa byla navržena s dřevěnými štěpky, které se nahromadily při prořezávání. Tento povrch je vhodný i pro přecházení s chodítkem."

Rychlá poptávka po pohřbu pod stromy

Cloppenburgští občané všech vyznání nebo dokonce bez vyznání mohou být pohřbeni v biologicky rozložitelné urně pod stromy. Poptávka po formě pohřbu je živá. První pohřby pod stromy už proběhly, říká pastor Bernd Strickmann. Nejsou zde však žádné výhrady: První přidělení je možné až po smrti, druhé místo pro partnera pak lze zakoupit současně.

Hřbitovní zahradníci ze hřbitova St. Andreas poprvé loni zaseli směs divokých květin "Veitshöchheimer Bienenweide" s přibližně 34 různými odrůdami divokých květin na cestě do pohřebního lesa na velkou rozkvetlou louku. Dvě oblasti o rozloze asi 500 metrů čtverečních proměnili v moře květin. Po zkušenostech Grüßinga z prvního ročníku není až tak důležité, jak je připravena půda. "Z jedné plochy jsme kompletně odstranili trávu a nahradili ji pískem. Na druhé části byl trávník frézován a mulčován. S výsledkem na obou površích jsme velmi spokojeni."

V Cloppenburgu je plánováno celkem asi 5000 metrů čtverečních kvetoucích luk

Další plochy na hřbitově mají být přeměněny na kvetoucí louky - cílem je celkem asi 5000 metrů čtverečních - pomocí regionálních semen jako testu, dodává Grüßing. Další pečovatelská opatření nebyla provedena ani přes dlouhá období sucha v minulých létech. Grüßing uvádí, že pohřby na loukách, které - v souladu s příběhem stvoření - byly pokřtěny jako "Luky stvoření", se zatím neplánují. Počítá se také s velkým hmyzím hotelem, který by měl sloužit jako ilustrační materiál pro školy/školky.


Přetisknuto: Datum vydání:15.03.2022, Sven Weschnowsky / TASPO Online

Oheň způsobuje v provozu Callunen vysoké škody na majetku

Zdroj:TASPO
Zdroj:TASPO

Požár v továrně Callunen ve Frankách způsobil šestimístnou škodu na majetku a zničil mnoho pracovních materiálů. Ani rychlý zásah hasičů nedokázal zachránit halu před vyhořením. Po prvotních prohlídkách kriminální policie žhářství vyloučila.

"Efekt hořícího skla" jako příčina požáru

Jak nedávno informoval úřad Gartenbau-Versicherung (GV) pro TASPO, 10. března 2022 vypukl ve franckém podniku Callunen požár, který způsobil rozsáhlé škody na majetku. Následující den zaměstnanci pojišťovny získali přehled o vzniklé škodě a po této kontrole ji odhadli až na 250 000 eur. Ihned po požáru byla zalarmována také kriminální policie, aby určila příčinu požáru. Příčinou požáru byl podle policie pravděpodobně efekt lupy způsobený slunečním zářením, žhářství už ale úředníci vyloučili.

Pracovní hala a zařízení továrny zničeny

Podle VH došlo k zapálení pracovní haly včetně továrního zařízení. Přestože požár vypukl za bílého dne a firma na kouř zareagovala rychle, hasiči nedokázali zabránit úplnému vyhoření haly. Velký inventář plastových hrnců a podnosů a další zásoby byly ztraceny v plamenech a nyní je třeba je vyměnit. "Neobvyklý případ vznícení způsobený efektem hořícího skla ukazuje, že poškození ohněm se nelze vždy vyhnout, ani při nejlepší prevenci," říká Manfred Klunke, generální ředitel Gartenbau-Versicherung. Společnost, která je členem pojišťovny, je již v úzkém kontaktu s odpovědným obchodním zástupcem Dariusem Kolodziejem, který byl okamžitě na místě a zajistil rychlou podporu.

Zdroj:TASPO
Zdroj:TASPO

Upravte pojistnou částku v případě vysokých zásob

Klunke při této příležitosti upozornil na výzvy současného vývoje cen a rostoucích nákladů. "Mnoho společností v současné době vytváří velké zásoby zboží, aby se chránily před ještě vyššími cenami. Obzvláště důležité je proto odpovídajícím způsobem upravit pojistnou částku - zohlednit vyšší zásoby, ale také vyšší ceny za nákup náhradních dílů po nehodě."