Legislativa

VÁŽENÍ ČTENÁŘI. Níže informativně uveřejňujeme legislativu vztahující se k veřejným pohřebištím. 


HŘBITOVNÍ ŘÁD - VŠE CO MUSÍ BÝT V NĚM UVEDENO!! NIC VÍCE!!
Ostatní pro vás důležité věci vložte do  PODNIKOVÉHO PROVOZNÍHO ŘÁDU, KTERÝ NENÍ KONTROLOVATELNÝ MMR ČR, TÍM SE VYHNETE ŠIKANOZNÍMU JEDNÁNÍ ZE STRANY MMR.

§ 19

Řád veřejného pohřebiště

(1) Provozovatel pohřebiště nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba zajišťující v souladu s § 18 odst. 2 provoz veřejného pohřebiště se při své činnosti řídí řádem veřejného pohřebiště.

(2) Řád veřejného pohřebiště musí být zveřejněn v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém. V řádu veřejného pohřebiště jeho provozovatel zejména podrobně upraví

a) podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa, které musí být stejné pro všechny osoby,

b) rozsah služeb poskytovaných na veřejném pohřebišti a stanovení druhů konečných rakví pro ukládání do hrobů a hrobek, a to včetně vložek a vystýlek do rakví, transportních vaků a rubášů,

c) jsou-li součástí veřejného pohřebiště hroby, tlecí dobu pro lidské ostatky do nich ukládané v souladu s § 22 odst. 3,

d) povinnosti nájemců hrobového místa při záměru zřízení hrobky,

e) podmínky pro povolování exhumace po tlecí době,

f) povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště v souvislosti s pořádkem na veřejném pohřebišti a zachováním důstojnosti tohoto místa a způsob a pravidla užívání zařízení veřejného pohřebiště (např. obřadních síní), pokud je této úpravy třeba,

g) povinnosti provozovatele pohřebiště a dalších osob vykonávajících činnosti související se zajištěním řádného provozu veřejného pohřebiště,

h) povinnosti nájemce hrobového místa,

i) dobu, po kterou je veřejné pohřebiště přístupno návštěvníkům,

j) omezení vyplývající z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště,

k) je-li veřejné pohřebiště provozováno prostřednictvím právnické nebo podnikající fyzické osoby, informace o této skutečnosti spolu s uvedením jejího jména a adresy, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvu a sídla, jde-li o právnickou osobu,

l) podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti provádět práce podle § 4a odst. 2.


ZÁKON O POHŘEBNICTVÍ 256/2001 Sb., NOVELA 2017


ZÁKON 193/2017, KTERÝ NOVELIZUJE ZÁKON O POHŘEBNICTVÍ 256/2001 Sb.

VYHLÁŠKA O POSTUPU OBCE PŘI ZAJIŠTĚNÍ SLUŠNÉHO POHŘBENÍ

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA POHŘEBNÍ SLUŽBY - POŽADAVKY ČSN EN 150 17

VÝKOP HROBŮ A JEJICH PAŽENÍ

TECHNICKÉ POŽADAVKY RAKVÍ PRO POHŘEB DO ZEMĚ DLE ČSN 49 3160-3
Bohužel technické normy 49 3160-1 až 3 se nedají kopírovat a zveřejňovat.

Předmětem normy jsou mimo jiné rakve určené do země či hrobky. Do země může jít i kremační rakev značená ČSN 49 3160-2, -3. Rakev dle této normy musí být značena ve víku a spodku rakve s uvedením výrobce-jeho názvu a adresy, rok výroby a odkaz na příslušnou část normy. 
Do hrobky může jít pouze rakev vyrobená z tvrdého dřeva např. Buk, Dub, Akát včetně zinkové půl vložky ve spodním dílu rakve. Přípustný je pouze zinek nebo zinková folie. Nepřípustný je pozink. 
Pohřební služba, která prodává certifikované rakve státní zkušebnou má mít možnost předložit prohlášení o shodě od výrobce. 


ZÁKON O CENÁCH 526/2009 Sb.

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 450/2009 K ZÁKONU O CENÁCH 526/2009 Sb.


CENOVÝ VĚSTNÍK MF 2018