O NÁS

JIŽ 10 LET POMÁHÁME ČLENŮM A CHRÁNÍME NÁŠ OBOR OD ZALOŽENÍ ASOCIACE. 

Veden ideou vzkříšení, která povýší zesnulého k dokonalosti věčného života, stává se ten, kdo pohřbívá, prostředníkem a zároveň nositelem kulturních hodnot.

Fridrich Schiller

ASOCIACE SOUKROMÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR JE ODBORNĚ PROFESNÍ, NEVÝDĚLEČNÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ROZVOJ, PODPORU A OCHRANU ČLENŮ ASOCIACE I ZÁKAZNÍKŮ POHŘEBNÍCH SLUŽEB A ÚSTAVŮ, V RÁMCI PORADENSKÉ ČINNOSTI, PROSAZOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH NOREM ČR A EU, ŠÍŘENÍ FUNERÁLNÍ OSVĚTY V NAŠÍ SPOLEČNOSTI.

Proč jsme založili "ASOCIACI POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR"?

ASOCIACE POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR BYLA ZALOŽENA SOUKROMÝMI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI PODNIKAJÍCÍMI V POHŘEBNÍCTVÍ A FYZICKÝMI OSOBAMI V ROCE 2010 JAKO ÚZCE ODBORNÁ PROFESNÍ PLATFORMA NA PODPORU SOUKROMÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB A ÚSTAVŮ, JEJICH ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, APLIKACI EVROPSKÉ POHŘEBNÍ NORMY DO PROFESNÍHO A LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR, A HLAVNĚ Z DŮVODU, ŽE VÍC JAK JEDNO DESETILETÍ OD PŘIJETÍ ZÁKONA O POHŘEBNICTVÍ, ODBORNÝ SPOLEK, SPRÁVNÍ ORGÁNY A ANI STÁT NEDĚLÁ NIC PRO OCHRANU SLUŠNÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB A TÍM LATENTNĚ PODPOROVAL A PODPORUJE "ŠMEJDY" V POHŘENICTVÍ .


HLAVNÍ CÍLE ASOCIACE:

  1. narovnání pokřivených ekonomických vztahů v pohřebnictví (privát versus komunál) a latentní podpora "šmejdů" státem
  2. přijetí podnikových standartů členů naší asociace v souadu s pohřební normou ČSN E-15017

  3. přijetí etického kodexu členů asociace

  4. příprava a prosazení novelizace zákona o pohřebnictví

  5. zajištění právní podpory členů naší asociace a spolupracujících pohřebních služeb a organizací

  6. Poradenská činnost pro členy i nečleny asociace

  7. Poradenská činnost pro občany a organizace

  8. Mediátorská činnost pro pohřebnictví a občany a organizace

Bod 5/2011, bod 2,3/2012, bod 6, 7, 8/2013, bod 4/2014 splněno

Členství v Asociaci je dobrovolné a každý člen má možnost se rozhodnout, jestli jeho členství bude transparentní nebo skryté. Spolupracující subjekty nejsou podmiňováni členstvím v Asociaci. Veškerá práce Asociace je bezplatná a na náklady zájemce v souladu se stanovami spolku. Členství je doposud bezplatné za podmínky dodržování stanov spolku, zákona 256/2001 Sb., a pohřební normy E15017. Změnou stanov přijatých v roce 2017 jsme se rozhodli o symbolickém ročním poplatku za IČO v částce 1000,- Kč. Konzultanti jsou bez poplatku. Členové a konzultanti nejsou transparentní.

______________________________________________________________________________

Asociace byla registrována MV ČR dne 18. 8. 2010 pod IČ: 22858776 s transparentním bankovním účetem u Raiffeisen Bank pod číslem: 5779088001 / 5500.

STÁHNĚTE SI ČLENSKOU PŘIHLÁŠKU A VYPLNĚNOU NÁM JI ZAŠLETE:


REDAKČNÍ RADA: