TISKOVÉ ZPRÁVY


05.11.2021

Informace pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

Veškeré informace Asociace, poskytnutá osobou tiskového mluvčího jako tiskové zprávy, rozhovory, úvahy, videa, podcasty, fotografie, jsou pouze informačním novinářským výstupem, neboť tiskový mluvčí Asociace, vlastní novinářskou legitimaci a je organizován v oficiální novinářské organizaci v BRD!


05.10.2021 - Otevřený dopis primátorovi hl. m. Prahy k zamýšlené výstavbě muslimského pohřebiště na Novém hřbitově v Praze 8 - Ďáblice


Ve středu 29. ledna 2020 se sešli na MMR ČR k připomínkovému řízení o předkládací zprávě k návrhu směrnice pro jednotný postup při úmrtí na VNN (vysoce nakažlivá nemoc) zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra - GŘ Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstva zdravotnictví, Asociace pohřebních služeb v...