ETICKÝ KODEX

NÁVRH ETICKÉHO KODEXU (vaše návrhy zasílejte mailem, budou dopsány)

Dosavadní etický kodex Asociace je ČSN 150 17. Domníváme se, že ještě postrádá jistá specifikace a také duchovní rozměr. Z tohoto důvodu náš kolega Antonín Cícha připravil "nástřel" textů etického kodexu,  který můžeme společně dopracovat. Všechny vaše návrhy zaslané mailem budou do textu PRŮBĚŽNĚ zapracovány a na podzim je vyhodnotíme.

NÁVRH - Etický kodex ASPSČR:

Asociace pohřebních služeb v ČR byla založena soukromými právnickými osobami a fyzickými osobami podnikajícími v pohřebnictví v roce 2010 jako úzce odborná profesní platforma na podporu soukromých pohřebních služeb a ústavů, jejich zvyšování odborné způsobilosti, aplikaci evropské pohřební normy do profesního a legislativního procesu v ČR.

Členové ASPSCR se řídí zásadně Evropskou normou pohřebnictví EN15017 kterou připravila technická komise CEN/TC BT/TF 139 kterou se Česká republika zavázala zavést do svého právního řádu, vyhláškou č.277/2017 Sb. "O postupu obce při zajištění slušného pohřbení" a normou na rakve ČSN 49 3160-1, ČSN 49 3160-2 a ČSN 49 3160-3.

Služby v pohřebnictví vyžadují citlivý, profesionální a chápající přístup v těžkých chvílích rodiny či jiné osoby zajišťující pohřbení.

Členové se zavazují striktně a bezvýhradně dodržovat předpisy, nařízení a etické zásady:

 • právo objednavatele zvolit si pohřební ústav
 • etický a profesionální vztah k rodinám pozůstalých
 • úctu vůči náboženskému přesvědčení a zvykům rodin zesnulých
 • řídit se zásadně platnou normou na rakve
 • čestnost, spolehlivost a profesionální přístup zaměstnanců pohřebního ústavu
 • neustálé úsilí přivést profesní znalosti v oblasti pohřebních služeb na vyšší úroveň
 • profesionální přístup ve vztazích ke kolegům v oboru
 • poctivost prodeje
 • zamezovat opětovnému prodeji smuteční vazby a květinových darů
 • mít vlastní skladové zásoby
 • podporovat zavedení označení " Diplomovaný pohřebník" ke jménu