Otázky a odpovědi

VÁŽENÍ ČTENÁŘI. 
Své dotazy prosím zasílejte na adresu info@aspscr.cz 
 
Níže budou vždy uveřejněny s odpovědí. 
Případné konzultace na telefonu 777 200 854. 
Na níže uvedené otázky odpovídá JUDr. Petr Rambousek a Jaroslav Mangl CsP 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍDobrý den,

měla bych otázku - je nutné ze zákona pořídit pasport hřbitova? V případě, že ano, pak v jakém rozsahu.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem

Dobrý den.

Máte na mysli hydrogeologický průzkum, nebo jen zaměření a zakreslení hřbitova a náhrobků?

Děkuji,

Mangl

Dobrý den pane Mangle,

měla jsem na mysli zaměření a zakreslení hřbitova vč. náhrobků.

Zákon o pohřebnictví nevyžaduje pasportizaci veřejného pohřebiště. Nic méně k řádnému provozování veřejného pohřebiště ho bezesporu doporučuji. Už jenom proto, že hřbitov budete provozovat s péčí řádného hospodáře, neboť i náhrobky v majetku zřizovatele veřejného pohřebiště a jeho ostatní infrastruktura podléhá evidenci. A to nemluvím o jeho dalším rozvoji, případně jeho revitalizaci.Dobrý den, který právní předpis neumožňuje vydat zájemci urnu ze sociálního pohřbu?

ODPOVĚĎ:

Vyhláška 277/2017 - výňatek z vyhlášky:

§ 4

(2) V případě zajištění slušného pohřbení v krematoriu obec postupuje tak, aby s tím související náklady byly v závislosti na způsobu uložení lidských ostatků na pohřebišti tvořeny nejméně těmito položkami:

g) uložení urny s lidskými ostatky do úložiště jednotlivých uren na veřejném pohřebišti, uložení urny s lidskými ostatky do hrobu nebo hrobky na veřejném pohřebišti, rozptyl zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti, nebo vsyp zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti.

Právě písmeno "g" hovoří o uhrazení úkonu "uložení LO" v případě sociálního pohřbu. Při vydání urny jiné osobě, můžeme na tento postup (vydat urnu za cenu sociálního pohřbení, nebo dokonce vydat jí zdarma) nahlížet jako na možné obcházení zákona, jelikož písmeno g hovoří jen o uložení, ne o vydání.

Víme, že někteří obyvatelé ČR se snaží využívat (zneužívat) institutu "sociálního pohřbu" k přenesení nákladů na stát a případně po sociálním pohřbení si vyzvednout urnu zcela zdarma, či za pro ně výhodnou vysoutěženou cenu obecního úřadu na sociální pohřeb, která je v přímém rozporu s cenou obvyklou za pouhou kremaci, která se pohybuje v průměru dnes mezi 14 - 22 000,-Kč dle vzdálenosti od krematoria a průměrná cena sociální kremace je cca 8000,-Kč. Vydáním urny ze sociálního pohřbu, i přes jeho úhradu úřadu je nejspíše porušením zákona viz. výše, ale především poškození všech slušných občanů, kteří si stejné pohřbení musí pořídit za standardní ceny obvyklé.

Je to tedy také i etická otázka. V případě, že klient, který požaduje vydání urny, doporučujeme  odeslat ho  nejdříve na pohřební službu dle jeho výběru, jeho objednání pohřbení žehem za cenu obvyklou v místě a po jeho uhrazení teprve urnu vydat. Obdržené peníze za sociální pohřeb vrátit zpět na účet MMR. 

JM