Aktuality v soukromém pohřebnictví

9.1. 2020-Znenie Zákona č. 131/2010 Z.z. po zapracovaní novelizácie Zákonom č. 398/2019 Z.z.

Na nástěnce


2.1. 2020-Výměr MF č. 01/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Na nástěnce 

Asociace pohřebních služeb přeje krásné prožití svátků a nového roku 2020 všem svým členům, konzultantům a příznivcům.

Vážený čtenáři, nenechte se mýlit! Výše uvedený obrázek neoznačuje konkrétní osoby, nebo jejich funkce. Je to čistá fikce a sketch z dílny GOGLE....


A proto že se blíží Silvestr 2019  a Nový rok 2020, kdy má být pořádně veselo, tak něco milí pohřebáci z doby Novely zákona o pohřebnictví. Ať je veselo.:

Novela pohřebnictví schválena. Budete se těšit na svůj pohřeb, tvrdí Šlechtová

5.6.2017 Petr Tomšů, www.strach.cz

Poměrně hladce prošla Senátem novela zákona o pohřebnictví. Její předkladatelka, mírně labilní ministryně Karla Šlechtová, neskrývala slzy dojetí. "Pro každého občana tato novela znamená, že určitě zemře. Je konec nejistoty. Prakticky už teď jsme všichni mrtví." Potom si ministryně teatrálně vlezla do své oblíbené rakve. "Říkám jí Boženka," vzlykla ještě a zaklapla za sebou víko. Novinářům pak pohřební zřízenci rozdali žulové náhrobky ve formátu A4, kde byly vysvětleny další výhody nového zákona.

Mediálně nejvděčnější je konec papírových rakví. "Papírnictvím budeme ztrátu kompenzovat. Podle nového zákona musí být rakev ze dřeva, musí se skládat z maximálně dvanácti dílů a musí u ní být srozumitelný návod ke kompletaci včetně imbusu. Takže konec nesmyslným IKEA malůvkám, které jsem nikdy nepochopila," vysvětlila ministryně Šlechtová poté, co ji zřízenci po zoufalém volání o pomoc vyprostili z Boženky.

"Když už jsem vylezla z té rakve, musím také zmínit regulaci vystavování mrtvol. Už to nebude možné bez jejich výslovného souhlasu. To znamená konec takových pochybných akcí jako výstava těl Bodies, nechutných školních exkurzí u hrobů pravěkých lovců a Karel Gott bude muset svá vystoupení v televizi také omezit." Potom představila své dva pomocníky. "Toto jsou pracovníci pohřební služby Nezatlučeš. Dlouho jediné pohřební služby, která nabízela své služby v čekárnách našich nemocnicích. Nový zákon umožní naplnit naše nemocnice novými aktivními obchodníky pohřebních služeb."

Nakonec ministryně zvážněla. Sedla si do rakve a nechala v sále zhasnout. "Já jsem ta krematoria objela, objela jsem několik pohřebních služeb, byla jsem v tom procesu od A do Z. Spouštěla jsem rakev s nebožtíkem do hrobu, zajížděla jsem s rakví do spalu, slyšela jsem ty lidi křičet. Já rozumím tomu, že se pohřební služby brání větší transparentnosti, nejednou chtěli do spalu nacpat i mě. Ale nemají snad mrtví právo na slušný kvádro a bytelnou rakev?"

"Ne," odpověděli dva černí havrani a zatloukli víko nad paní ministryní. Tentokrát již definitivně.


Poděkování Asociace pohřebních služeb: Díky, Armádo, konečně jsi k něčemu byla.


12.12. 2019 - Informace k aktualizaci ČSN 150 17 požadavky na pohřební služby na nástěnce.


8.11.2019 - INFORMACE KE KONTROLÁM SPECIALIZOVANÉHO FINANČNÍHO  ÚŘADU

NAJDETE V SEKCI NÁSTĚNKA (DŮLEŽITÉ)


31.10.2019 - Konečně zazněla pravda v parlamentu EU


31.10.2019 - POZOR - končí platnost prvních certifikátů pro elektronickou evidenci tržeb vydaných před třemi lety, ale automaticky se neobnovují. Desítkám tisíc podnikatelů tak hrozí, že dostanou až půlmilionovou pokutu kvůli elektronické evidenci tržeb. 

Podnikatel si jejich platnost musí pohlídat sám. Objevují první případy, kdy podnikatel inkasuje tržbu, ale finanční správa o tom neví, takže podnikateli hrozí za nezaslání údajů o evidované tržbě datovou zprávou správci daně až půlmilionová pokuta.23.10.2019 - Pozvánka na školení soukromých podnikatelů "KALKULACE V POHŘEBNICTVÍ"

V návaznosti na náš telefonický rozhovor z posledních dnů sděluji, jak vypadá situace s materiálem (scriptem...) pro kalkulace pro provozovatele pohřební služby i další podnikatele podle živností dle zák. č. 256/201 Sb. (vyhl. č. 277/2017 Sb.) atd. sdělujeme toto:
Materiál bude mít dvě části: První částí je učebnice autorů z VŠE pro theoretické vědomosti stran kalkulací a rozpočtování ve firmě, a to: Bohumil Král a kol.: MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ, 4. rozšířené a aktualizované vydání, Management Press, Praha 2018, ISBN 978-80-7261-568-1.Tato kniha je ke koupi za cenu mezi 1.000,00 Kč až 1.100,00 Kč. Tvoří první a esencielní část materiálu pro náš obor.

Druhá část - scripta - se zpracovávají i za účasti podnikatelů z oboru, zejména PPS, PK atd.Po dokončení bude tato druhá část šířena pouze na semináři "Kalkulace v pohřebnictví", který se bude konat vždy v Litoměřicích v učebně v Mostecké ulici 226/7, o sobotách vždy od 08:00 do 18:00 hodin; forma rozšiřování bude elektronická s ochranou proti neoprávněnému šíření v rozporu s autorskými právy tvůrců.Na semináři se může vždy účastnit nejvíce 10 osob. Nejnižší počet účastníků je 6 osob. Důvodem je intensívní práce a zejména možnost diskuse účastníků.

Cena semináře včetně script (pro futuro možná i v tištěné podobě) činí:
Pro jednu (1) osobu: 7.000,00 Kč bez DPH; DPH činí 21 %, resp. základní sazbu DPH podle zákona o DPH.Pro členy SP v ČR, z. s., a členy ASPS v ČR, z. s., sleva na jednu osobu: - 1.000,00 Kč.Bude-li z jedné firmy (IČ) přítomno více osob, pak je zde další sleva: - 500,00 Kč (bez ohledu na počet osob z firmy).V semináři je zajištěno běžné občerstvení + oběd.Náklady na dopravu a ubytování si hradí účastníci sami z vlastních prostředků.Další informace budou následovat. Pokud bude chtít SP, uvítáme jeho součinnosti ohledně přihlášek členů.UPOZORNĚNÍ: Kalkulace jsou postaveny na firmy, které mají ze zákona povinnost tvořit ZISK a platit daně ze zisku. 

Musí se tedy jednat o podnikatele fysické osoby a právnické osoby obchodního charakteru. Scriptum nebude zohledňovat firmy, které nemusí tvoři zisk ex lege (například příspěvkové organisace měst atd.).

Objednávky na telefonu: 602290173 - JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE 22.10.2019


29.8.2019 - Na nástěnce přidán ke stažení dezinfekční plán pro pohřební služby.


10.8.2019 - CELOPLOŠNÉ KONTROLY ŽIVNOSTENSKÝCH ÚŘADŮ pohřebních služeb.

Vážení členové, pan Dr. Rambousek  požádal o uveřejnění informace vztahující se k nadpisu.

MMR ČR požádalo na základě zjištění u několika pohřebních služeb, že tyto PS neplní základní povinnosti dané zákony ČR a proto se obrátilo na Ministerstvo průmyslu a KÚ se žádostí o celoplošnou kontrolu PS živnostenskými úřady. Dle jeho slov, doporučuje se  připravit na kontrolu všech provozoven, kanceláří, obřadních síní v majetku, nebo správě PS. Dále se budou kontrolovat vydané faktury 2019, daňové přiznání 2018, odpovědná osoba a atd. viz soubor ke stažení "kontrola001" níže (nezapomeňte si ho řádně pročíst!!):

Je třeba připomenout, že zcela určitě se budou kontrolovat místnosti na úpravu zesnulých. Zde je třeba připomenout, že od 1.9. 2019 musí mít každá PS tuto místnost k dispozici. Praxe např. PS vlastnící místnost pro úpravu zesnulých z místa vzdáleného 30 km od PS, která nemá tuto místnost a dojde k potvrzení nájmu předmětné místnosti, může být posuzováno jako obcházení zákona.

Také dojde, ke kontrole všech osob, které potvrzují odbornost odpovědné osoby PS, jestli nedochází k obcházení zákona. Máme na mysli odpovědnou osobu sídlící v Praze, která poskytuje "odpovědnou osobu" PS ve Zlíně, například. Zde připomínáme, že odpovědná osoba nese veškerá rizika, když "přikrytá" PS neplní zákonné povinnosti. 

Dále nezapomeňte na provozní řád pohřební služby, případně kdo máte organizační směrnice celé firmy. Všechny řády musí být dostupné zákazníkům v kancelářích, místnostech pro úpravu zemřelých, obřadních a a návštěvních místnostech, na webovém prostoru!! 

K samotné kontrole: Předpokládáme, že se nejedná o přepadovou kontrolu, ale o řádně nahlášenou kontrolu. V opačném případě upozorňujeme na skutečnost, že kontrola nesmí narušit  pietu při sjednávání pohřbu, na to je upozorněte. Chrání nás zákon  256/2001 Sb., o pohřebnictví, kde v §7, odst.1, písmeno d, se píše "ZDRŽET SE PŘI KONTAKTU S POZŮSTALÝMI CHOVÁNÍ NEŠETRNÉHO K JEJICH CITŮM .....", což kontrolní pracovníci vstupující, nebo sedící v provozovně PS evidentně naruší pietu a poškodí jejich city. Pozůstalé v případě úmrtí osoby blízké naprosto nezajímá nějaká kontrola. Zde doporučujeme domluvit kontrolní návštěvu provozovny mimo pracovní dobu PS, aby byla zachována pieta. 

Pro případ narušení piety vaší pohřební služby ze strany kontrolních orgánů, je třeba zajistit číslo nebo oprávnění kontrolní osoby, včetně uvedení adresy a sídla kontrolní osoby a celou záležitost oznámit "bezodkladně" Asociaci na info@aspscr.cz .

Členové Asociace můžou využít poradenské linky 601 200 700.


9.8.2019 - Pohřební ústav ELPIS v rámci zkvalitňování pohřebních služeb se zavázal jako první v české republice vyhlášku 277/2017 o slušném pohřbení zakotvit do provozního řádu pohřební služby, kde se tak stala zákonnou normou a garancí pro poskytování pohřebních služeb na vyšší úrovni všem zemřelým.


ŘEŠÍME PROBLEMATIKU PŘEVOZŮ NA PITVU JIŽ OD ROKU 2016 viz níže

Dopis členům Asociace-informace k převozům na pitvu v uzavřené sekci NÁSTĚNKA

Odpověď úřadu vlády na naše podněty úhradové vyhlášky ze dne 31.7. 2019

Dnešního dne tzn. 18.7.2019 jsme odeslali rozbor a vyjádření k převozům na pitvu všem odpovědným orgánům

Rozbor stanoviska MZ ČR

Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

k problematice proplácení transportů zemřelých pojištěnců VZP Asociací soukromých pohřebních služeb v ČR

ze dne 25.1.2017

Dopis ministru zdravotnictví z roku 2016 k převozům na pitvu.


Podklady k vyjádření k návrhu změny vyhláška 134/1998 Sb., zdravotní výkony.


1.4. 2019 - PODNIKATELSKÉ ODBORY PROTI INVESTIČNÍM POBÍDKÁM

Změna zákona o investičních pobídkách v roce 2019. Pomoc podnikatelskému prostředí v ČR, nebo jen další byrokracie a protěžování velkých podniků? 23.3.2019 - Hospodářský výbor poslanecké sněmovny se sešel nad pozměňovacími návrhy zákona o investičních pobídkách. Ačkoliv většina menších a středních podnikatelů a živnostníků si přeje úplné zrušení investičních pobídek, vláda se je rozhodla ve změněné podobě ponechat, aby dál disproporčně měnily podnikatelské prostředí v České republice. Investiční pobídky byly dlouhodobě jednou z největších černých děr této i předchozích vlád, kam tekly nekontrolovatelné peníze a to jen několika stům velkým firmám. V letech 2014-2016 to bylo cca 40 miliard a to pouhým 258 firmám ! Z těchto ani jedna nebyla do 50 zaměstnanců, navíc 70% z nich byly zahraniční firmy, které získaly až 80% těchto ,,investic", které naprosto nekoncepčně podporovaly trend změny České republiky na zemi plnou montoven a halových provozů bez větší přidané hodnoty. Toto by měla údajně změnit novela zákona o investičních pobídkách, kterou již na podzim loňského roku předložila ministryně Nováková (ANO).Dle jejích slov tato novela dá vládě efektivní nástroj, jak orientovat případné investiční pobídky, tam, kde to je skutečně potřebné. Jak negativně investiční pobídky ovlivňují podnikání právě malých firem a živnostníků ji zřejmě stále nezajímá. Vyjádření Radomila Bábka, předsedy výboru Podnikatelských odborů k novelizaci zákona o investičních pobídkách: Investiční pobídky, které tato vláda rozděluje, sytémově ničí české podnikání. Z peněz českých daňových poplatníků dotuje velké zahraniční podniky na místo podpory rozvoje malého a středního českého podnikání. Vznikají tak nerovné podmínky, které navíc ještě více zvýhodňují ty již tak dost silné nad slabšími. Firmy, kterým ČR dává miliardy na jejich podnikání, nezvyšují kvalifikaci našich lidí, nevytvářejí přidanou hodnotu a vyvádí kapitál do mateřských zemí. Velmi často si také za naše peníze dováží pracovníky z jiných zemí, jako jsou Rumunsko, Bulharsko apod. Ano, určitě je třeba narovnat podnikatelské prostředí, ale rozhodně jinak, než se nám vláda snaží namluvit. Podnikatelské odbory vyzývají vládu, aby okamžitě zrušila zákon o investičních pobídkách a přestala jím degenerovat obchodní prostředí české ekonomiky. Podnikatelské odbory žádají vládu, aby začala narovnávat podnikatelské prostředí v ČR ve prospěch malých podnikatelů a živnostníků, kteří jsou pilířem české ekonomiky. Radomil Bábek Předseda výboru Podnikatelských odborů


7.3.2019 - Český stát a státní úředník 

je nepřítel soukromého podnikání.


7.3. 2019

Naval prachy, živnostníku!

Tak už je to tady. Babiš a partička korporací kolem něj vydojili státní peníze a teď přicházejí s objevem, že - světe div se! - penízky docházejí. Ale jsou to vykukové, takže hned vědí, kde ty peníze vzít. Ministryně financí, Alena Schillerová, nám představila, jak si ANO, Andrej Babiš a jeho lidé, představují hospodaření státu. Jak prosté, milý Watsone, řekl by klasik. Vyčerpali rozpočet, ekonomice se pod jejich řízením nedaří, tak to nechají zaplatit podnikatele a živnostníky.

Nejprve stručný nástin plánu ministryně financí Schillerové. Došly jim peníze, tak přestanou platit za státní pojištěnce. Chytré, ne? V ČR je státních pojištěnců, tedy těch, kterým platí zdravotní a důchodové pojištění stát asi 6 milionů lidí. Že to platí stát? Ale samozřejmě, že ne. Stát přece žádné svoje peníze nemá. Platíme to my všichni, kdo odevzdáváme daně a poplatky. A snad je dobré připomenout i to, že v ČR máme nevýdělečných většinu, zatímco výděleční jsou v menšině.

Ať nám teď ministryně financí Schillerová předvádí sebezajímavější kouzla a čáry s čísly, vždy z toho vyjde jen jeden nevyvratitelný fakt. Vláda chce ušetřit na tom, na co jí už stejně dáváme peníze a chce, abychom jí dávali více. Je to jen finta, je to trik hodný šmejdů. Vládě už nestačí daně a poplatky, které vybírá, potřebuje víc a ještě víc, aby zalátala díry vzniklé rozhazováním do kapes korporací, a tak drze dělá, jako by chtěla něco ušetřit. Neušetří, jenom nám zvedne daně.

Paní ministryně se v neděli snažila přesvědčit diváky ČT, že jde přece o racionální postup. Místo státu budou platit státní pojištěnce a jejich pojištění podnikatelé, živnostníci a jejich zaměstnanci. Na mysl se dere otázka, jestli opravdu Babiš a Schillerová považují občany za úplné hlupáky. To si opravdu myslí, že nám nedojde, že jenom chtějí vymoci více peněz, ať ten záměr schovávají za cokoliv? Stejně drzé by přece bylo, kdyby vyhlásili, že stát bude šetřit tím, že přestane platit stavby a údržbu silnic a dálnic a zvýší nám daně, abychom si to zaplatili sami. Nebo by stát ušetřil na školství, přestal by platit obranu či policii, nedal by peníze na soudy a nechal by nás vše platit tím, že nám patřičně zvýší daně.

V celém příběhu o "šetření" státu ždímáním produktivních občanů je ještě jeden zajímavý moment. Vláda zastírá fakt, že aby měli zaměstnanci na vyšší odvody, nepochybně se budou muset zvýšit mzdy. Zvednou se tedy náklady podnikatelů a živnostníků, kteří zaměstnávají lidi. Ostatně, nikdo jiný nevytváří finanční fondy, jen podnikatelé a živnostníci. Oni vytvářejí pracovní místa, jejich firmy musí být produktivní, oni musí hospodařit ve svých firmách tak, aby měli na dobré mzdy zaměstnanců, podnikatelé a živnostníci pak pro stát musí daně vybírat.

Vládní záměr, jak získat více peněz, když už je prohospodařili, není nic jiného než dobře maskovaná loupež. V konečném důsledku jsou to právě podnikatelé a živnostníci, kteří mají vše zaplatit. Jak to říkal Andrej Babiš začátkem roku? Na svém fb profilu např. napsal: "Musím se prostě vžít do živnostníka a toho, co potřebuje". Tak se zdá, že si pánko premiér myslí, že živnostník potřebuje hlavně více platit! Že to mají ti živnostníci těžké? No tak teď jim to chce udělat ještě těžším. Aby si mohl Andrej Babiš koupit přízeň studentů a důchodců, které nechá jezdit zadarmo, aby mohl dát miliardy korporacím na slevách na dani a aby mohly firmy Andreje Babiše vydělávat na lukrativních státních zakázkách, velí Andrej Babiš ústy Aleny Schillerové: Podnikatelé, živnostníci, navalte prachy!

Radomil Bábek - předseda podnikatelských odborů


Pohřební služby si rozdělili nemocnice k získávání pozůstalých,    prokuratura zabavila majitelům majetek ve výši 13 miliónů Eur.

(ANSA) - ŘÍM, 17. ledna 2019 - Boloňská policie uzavřela činnost dvou pohřebních ústavů, které měli pod kontrolou márnice dvou hlavních městských nemocnic, čímž si zajišťovali monopol na klienty. Do dnešního dne bylo zasláno 30 soudních obsílek, provedeno 43 domovních prohlídek. Na akci se podílelo na 300 vojáků jenž zabavili majetek ve výši 300 milionů Eur. Díky tomuto šetření, koordinované Boloňskou státní prokuraturou, se podařilo zastavit zločinecké spolčení zaměřené na korupci a recyklaci. Tyto dva pohřební ústavy jak bylo dokázáno vyšetřováním si rozdělovali mezi sebou zemřelé, jež pocházeli z obou márnic nemocnice Maggiore a nemocnice St. Orsola-Malpighi, tím defacto získali monopolní postavení v odvětví.

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - I carabinieri di Bologna hanno smantellato due cartelli di imprese di pompe funebri che controllavano le camere mortuarie dei due principali ospedali cittadini riuscendo in pratica ad avere il monopolio nell'aggiudicazione dei servizi funebri. Sono 30 le misure cautelari e 43 le perquisizioni eseguite da 300 militari che hanno sequestrato un patrimonio di 13 milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno consentito di disarticolare una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e riciclaggio. I due cartelli, come accertato dagli investigatori, si spartivano i servizi nelle camere mortuarie dell'Ospedale Maggiore e del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, ottenendo di fatto il monopolio nel settore.

Vážený čtenáři, skutečně se zatím nepíše o pražské Bulovce, nebo Krči. Nové vedení státu Itálie se postavilo čelem ke známým skutečnostem. Tleskáme! 

Na telefonické žádosti doplňujeme, že se jedná o nešvar nejen v Praze, ale i po celé ČR a jedná s o flagrantní obcházení zákona.

Překlad: GOOGLE


16.1.2019 - Informace o jednání s ministryní MMR ČR, paní Ing. Klárou Dostálovou.

Dnešního dne proběhlo na MMR ČR jednání se zástupci Asociace pohřebních služeb, Sdružení pohřebnictví a cechu balzamovačů. Jednání s paní ministryní Ing. Klárou Dostálovou proběhlo v přátelské atmosféře a s příslibem další užší spolupráce odborné veřejnosti a ministerstva pro rozvoj pohřebnictví v souladu s novelou zákona o pohřebnictví a jejího dodržování. 

Paní ministryně byla informována o závažných problémech pohřebnictví, především o ohýbání zákona 256/2001Sb., o pohřebnictví, pro některé pohřební služby "přímo na míru", které porušují obcházením zákon o pohřebnictví, absenci márničních zařízení u některých poskytovatelů zdravotní a sociální péče. O podezření na úplatky mezi poskytovateli zdravotní a sociální péče, koronery a jiném. 

Asociaci zastupoval její předseda pan Jaroslav Mangl a Sdružení pohřebnictví zastupoval pan JUDr. Petr Rambousek.

Na žádost předsedy SP opravujeme informaci, že pan JUDr. Petr Rambousek zastupoval zájmy SP. JUDr. Petr Rambousek jako člen SP a předseda Českého institutu balzamovačů byl účastníkem jednání u paní ministryně.


31.12. 2018 - Otevřený Novoroční dopis předsedy Asociace členům a konzultantům.

Vážení členové Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR.

Tento dopis píši dnes 31. 12. 2018, poslední den letošního roku jako pozdrav, poděkování a také jako bilanci naší činnosti za rok 2018 a výhledu na rok 2019.

Začnu nejdříve pozdravem vám všem s přáním všeho nejlepšího, ale především si přejme zdraví. To zdraví, které chybí našim klientům, snad mi porozumíte.

Děkuji všem aktivním členům naší Asociace, kteří se bezplatně podílejí na její činnosti a samozřejmě i všem ostatním členům a konzultantům.

BILANCE NAŠÍ PRÁCE

Bilance naší činnosti v roce 2018 byla především administrativní, v duchu valné hromady, kde jsme si odsouhlasili primární činnost Asociace soukromých pohřebních služeb, a to prosazování litery novely zákona o pohřebnictví.

V roce 2018, bylo podáno 48 čísel jednacích, to znamená, že se například jednalo o dožádání dle §106 (informace o činnosti například MMR), různé stížnosti, vyjádření k navrhovaným zákonům, podpora našich členů proti městské či privátní konkurenci, trestní oznámení na bývalou ministryni Ing. Karlu Šlechtovou za pomluvu (lámání nohou). Sami si na našich stránkách můžete prohlédnout soupis čísel jednacích. K těmto číslům jednacím se samozřejmě váže administrativní agenda, jako další různá odvolání a dožádání k těmto Č.j., což znamená hodně přes sto dožádání a odpovědí.

Zde musím zmínit naše rozhodnutí, vyžadovat na MMR ČR a jeho úředníků důsledné dodržování novely zákona o pohřebnictví a s tím spojenou vyhlášku 277/2017 o slušném pohřbení. S tím má MMR velké problémy, neboť například, mimo jiné, není schopno doložit svoji činnost, v rámci školení oboru pohřebnictví atd. (stále mlží, stále mlží...).

Paní ministryně projevila zájem se setkat se zástupci Asociace a projednat současný stav pohřebnictví a stav na odboru pohřebnictví MMR, po přijetí již zmíněné novely a jejího dodržování v praxi v listopadu letošního roku. Listopad nevyšel paní ministryni, neboť doprovázela pana presidenta do Číny. Další její termín v prosinci také nevyšel, neboť byla povolána do sněmovny. Nový termín byl stanoven na 16. ledna 2018. Věřím, že to snad vyjde. Rádi budeme paní ministryni informovat o podivnostech, které vládnou na oddělení pohřebnictví vedeném panem Dr. Tomášem Kotrlým. Podrobnou informaci obdržíte na valné hromadě v březnu tohoto roku, která se již připravuje.

Zástupci Asociace se účastnili zasedání EFFS ve Vídni při přípravě novely ČSN EU 150 17. Více na valné hromadě k tomuto tématu.

V letošním roce 2018 se naše Asociace stala členem Podnikatelských odborů, které zastupují soukromníky, budeme podrobně informovat na valné hromadě.

K další stručné činnosti Asociace, v roce 2018 připravila, nebo se podílela na vzdělávání soukromých pohřebních služeb v otázkách ekonomických, BOZP a PO v roce 2018. Pro rok 2019 se připravuje ekonomický vzdělávací program pro členy Asociace.

Asociace se také v roce 2018 stala členem Mezinárodního žurnalistického média DFJ Presse z důvodů oficiálních akreditací Asociace, neboť členům Asociace MMR odmítlo umožnit nahrávat a natáčet videozáznam osobou pana Dr. Tomáše Kotrlého při Konzultačním dnu MMR s odbornou a laickou veřejností. Dokonce nám bylo vyhrožováno vyvedením z veřejné akce ochrankou MMR, což chápeme jako naprostou nehoráznost a zlovůli státního úředníka. Teprve na zásah ředitele tiskového odboru MMR, který umravnil pana Dr. Tomáše Kotrlého, nám bylo umožněno pořizovat jak audio, tak foto-video záznam z Konzultačního dne. Jen pro vaší představu, s čím se musíme potýkat při zajišťování činností Asociace.

Webové stránky Asociace v této době svátků nefungují na 100 %, neboť se zabezpečuje jejich webová doména. Věřím, že stránky začnou plně fungovat co nejdříve. Prosím sledujte tyto stránky pravidelně, zvláště Aktuality a vnitřní obsah, který je určen jen členské základně. A přispívejte také do nich, rádi otiskneme fotky, zajímavé pohřby a události z vašeho okolí.

Co se týče poradenské a konzultační nepřetržité linky Asociace 601 200 700, je využívána nejen z řad našich členů, ale i z řad soukromníků nečlenů, více k tomuto problému na valné hromadě.

Zde si dovolím také přivítat nové členy a konzultanty Asociace, kteří se nám představí na valné hromadě.

Tímto bych uzavřel stručnou bilanční část mého dopisu a dále pokračoval mým vlastním pohledem na problematiku nejen pohřebnictví v roce 2018, ale i pro rok 2019.

PODNIKAT, NEBO NEPODNIKAT?

Jak jistě víte, angažuji se již léta v krizovém managementu. Mojí specializací je také analytická činnost krizových jevů v naší společnosti a ekonomice. To, co se odehrává ve světě, Evropě a u našich sousedů, zvláště ve Spolkové republice Německo, s kterou jsme nejen ekonomicky svázáni, mne občas budí ze spánku, zvláště přístup politických elit k řešení nejen Evropských ale i našich vnitřních problémů. Jsem z přesvědčení Evropan, ale ne bruselský Evropan.

Jak jste jistě pochopili, jedná se především o nával ekonomických migrantů do Evropy. Není to tak dávno, co byl náš pan president a naše republika osočována Bruselem, že nechceme přijímat ekonomické migranty, dokonce pod hrozbou sankcí.

Tyto kroky, které jsem nastínil výše, vedou pomalu a jistě k likvidaci evropského sociálního řádu a Evropa bude uvrhnuta do chaosu, kde náboženští islámští blouznivci a jejich evropští přisluhovači naše tradiční kulturně-sociální vztahy rozmetají proto, že to nebude politicky korektní vůči muslimům. Zmizí například vánoční symboly jako ve Švédsku, kdy na ně muslimové útočí, zmizí z našeho jídelníčku vepřové maso, protože to uráží muslimy a tak podobně. V reálu jsme se s tím setkali v roce 2016 a 2017, kdy se snažil katolický teolog Dr. Tomáš Kotrlý propašovat do novely zákona o pohřebnictví výhody pro muslimy proti křesťanům a bezvěrcům při pohřbívání. Díky naší Asociaci a její práci v parlamentu ČR k tomu nedošlo. Bohužel se mu podařilo umožnit v předmětné novele možnost zřizovat islámské hřbitovy i přes náš nesouhlas. K tomu mu pomohla bývalá ministryně MMR Ing. Šlechtová. Jestli si vezmu tento příklad za své, potom je to děsivé zjištění, že někteří lidé co mají moc, zaslepeně útočí na bezvěrce i za cenu spřáhnutí se s Islámem. Až procitnou ze svého bludu, budou mít nůž pod krkem s možností konvertovat k Islámu, z křesťanských věřících se stanou platící otroci, jako je tomu běžně v muslimských zemích, a bezvěrci ucítí, jak to vypadá, když se podřízne koza.

To vše vede také k postupnému ekonomickému chaosu a úpadku, který EU přikrmuje například nesmyslným zpřísňováním ekologických limitů motorů. To vše a mnoho dalšího vede a povede k destrukci sociálně-kulturně-ekonomického systému Evropy. Další rok sucha, plíživé propouštění zaměstnanců, posilování státních úředníků, neschopnost státu chránit zájmy soukromých subjektů, posilování komunální a municipální sféry proti soukromníkům, to jen tak na okraj.

V krizovém řízení tomu říkáme "sběr dat" a jejich současné analytické zpracování jasně říká, že většina státních úředníků jsou darmožrouti, političtí lídři až na výjimky jsou neschopní darmožrouti, stát nefunguje, neboť je rozkrádán rozpočtem a politickými stranami, "porcováním medvěda", nic se ze slibů politiků nedotáhne do konce a vzniká bordel a bezvládí, prostě chaos. To je dnešní skutečnost v našem státě a v Evropě. S ohledem na výše uvedené skutečnosti vám doporučuji se připravit na ekonomickou krizi, která může v naší republice, ze které se stala montovna, udeřit v roce 2019 kdykoliv. Z našeho státu a jeho institucí se stává pro obyčejného občana, natož podnikatele nebezpečí. V současné době hodnotím činnost našeho státu, jeho úředníků jako největší nebezpečí pro soukromé pohřebnictví a soukromé podnikání vůbec. Jeho kroky se snaží zlikvidovat soukromé pohřební služby (činnost odboru pohřebnictví MMR).

Musíme oddělit zrno od plev a chránit se proti hlouposti, nespravedlnosti, nekompetentnosti státních úředníků a využívat zákonů a svých práv, dokud to jde. Musíme se jasně postavit proti zlým úmyslům některých státních úředníků a některým jejich pomahačům, bohužel ze soukromé sféry pohřebnictví. Všichni víme, o koho jde.

Je potřeba dohnat MMR i za cenu soudních pří k dodržování zákona o pohřebnictví, neboť v opačném případě se nám to zle vymstí. Budou "dva metry": Na toho, kdo platí, a na toho, kdo neplatí. Je třeba, aby se poctiví soukromníci v oboru pohřebnictví semkli, když ne jako členové Asociace soukromých pohřebních služeb, tak alespoň jako její konzultanti. Když nevyhrajeme tento boj, státní úředník nás zničí, zničí naše investice, ožebračí naše rodiny. Nechci vás strašit, ale skutečnost je taková, dá se s tím pracovat a připravit si možná řešení.

Závěrem svého Novoročního poselství nám všem přeji zdraví, štěstí a spravedlnost v podnikání.

Jaroslav Mangl

předseda Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR


19.12.2018 - VÝSTAVIŠTĚ DRÁŽĎANY - Odborný veletrh hřbitovní techniky a pohřebnického vybavení PIETA (24.-25.5.2019, pá 10-18 h, so 10-17 h). Více informací na www.drazdany.info/pieta (CZ), nebo na www.pieta-messe.de (DE) 

-------------------------- 
UPOZORNĚNÍ: vstup pouze pro ODBORNÉ publikum: pracovníci pohřební služby, správci a zaměstnanci hřbitovů (mj. zahradníci), zaměstnanci krematorií, organizace a instituce zodpovědné za provoz hřbitovů či zástupci církví. 

19.12.2018 - Omlouváme se, webové stránky fungují v nouzovém režimu. Na plném zprovoznění se pracuje. Děkujeme za pochopení.


14.11.2018 - Jak zvládnout kontroly orgánů veřejné moci v roce 2019?


30.10. 2018 - Nikdo nečeká spor o hrob nebo urnu, přesto k nim dochází, více na https://www.aspscr.cz/clanky/


16.10. 2018   VÝZVA

...Proč provozovatelé krematorií tyto odpady přijímají, když nemají zákonné oprávnění k nakládání s odpady a k likvidaci jakýchkoliv odpadů společně s lidskými pozůstatky při zpopelnění? Koncese k provozování krematoria likvidaci odpadů skutečně nezahrnuje a neumožňuje při pohřbení lidských pozůstatků (lidské amputáty etc. nejsou odpad podle z. č. ! Sb.)...  Celý text výzvy pana Dr. Rambouska najdete ke stáhnutí v PDF níže.


Seminář již obsazen.

Seminář pořádaný soukromou osobou k ekonomickým otázkám vedení PS - panelová diskuze.

Sejdeme se v sobotu 22.09. 2018 v čase 8.00 - 18.00. Kostelec nad Labem 277 13, Brandýská 1143.

Seminář s panelovou diskuzí a praktickými ukázkami s výpočty k právním předpisům a MF věcně usměrňovaných cen a jejich kalkulacím, výpočet běžných kalkulací, cenotvorba, ceníky, jak se chránit před kontrolou ČOI, finančním úřadem, Živnostenským úřadem, Hygienou komunální a h. práce, Inspekcí bezpečnosti práce, dále přímé a nepřímé kalkulační náklady, výpočet mzdových nákladů, zisk NETTO a BRUTTO v pohřební službě, investice, stabilita a rozvoj pohřebního podniku v čase. Ekonomický dopad novely zákona o pohřebnictví na pohřební služby a ústavy, úhrady za provozování hudebních děl, daňové výhody. Praktická ukázka pohřebních programů FUSIO a Memorka (sjednávání pohřbů, faktury, objednávky, sklady, inventury, atd.)

Pouze pro soukromé pohřební služby a ústavy!! Náklad na seminář je plně uznatelnou daňovou položkou, tzv. "na Babiše".

Členové Asociace soukromých pohřebních služeb za osobu 1900,- Kč.

Členové SP za osobu 3400,- Kč

Nečlenové za osobu 4000,- Kč

Občerstvení a oběd v ceně semináře.

Závazné přihlášky prosím zasílejte na info@aspscr.cz s fakturačními údaji plátce.

Minimální počet účastníků je 10 a Maximální počet účastníků je 20 osob!

Uzávěrka je 17.9.2018


06.08.2018 - Termíny školení "Právního minima pro PS" najdete v sekci Asociace/Edukace

Zde jsou stanoveny další termíny seminářů: Právní minimum pro PPS.

takto:

Hygienické zaopatření lidských pozůstatků podle zák. č. 256/2001 Sb. a CSN EN 150 17 Pohřební služby - Požadavky, takto vždy v sobotu 10.11.2018 nebo 17.11.2018 nebo 01.12.2018. Vybraný termín a počet osob v kursu mi prosím sdělte, a jednak zasílám pozvánku do semináře na 22.09.2018 - sobota - nebo 20.10.2018 - také jsou vždy soboty:

SEMINÁŘ - právní minimum pro provozovatele pohřební služby (PPS) Pořádá: Pohřební ústav AURIGA® spol. s r. o. Místo konání: výukové středisko Mostecká 226/7, 412 01 Litoměřice Termín - sobota 22.09.2018 nebo 20.10.2018 vždy od 07:30 do 18:00 hodin; presentace od 07:30 hodin. Přednášející zejména: JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE (body 1., 5. a 6.), MUDr. Martin Borský (bod 2.), Helena Voláková a Přemysl Šulík, MBIE (bod 3.) a Petr Stranka (bod 4.) a další experti. Počet účastníků v jednom semináři : 10 osob, maximálně 14 osob. Program: 1. Právní předpisy pro PPS a související činnosti a vztahy, smlouva o pohřebních službách a souvisejících vztazích (3 hodiny). 2. Pracovně lékařské služby ve firmě se zaměstnanci (1 hodina s diskusí). 3. Předpisy k BOZP a požární ochraně (1 hodina s diskusí). 4. Odpadové hospodářství, nakládání s odpady, ochrana životního prostředí (1 hodina s diskusí). 5. Repatriace LP, JLP a LO jednak z ČR do zahraničí a jednak ze zahraničí do ČR (0,50 hodiny). 6. Cenotvorba PPS a kalkulace nákladů do cen - základní pojmy a úvod*. 7. Diskuse a výměna zkušeností účastníků k bodům č. 1. a č. 5. v rozsahu 3 až 4 hodin. Účastníci mají zajištěno promítání na TV obrazovku a obdrží při semináři pomůcky (zákony a další právní předpisy či jejich seznamy k využití), jakož i pomůcky na psaní atd., drobné občerstvení (nealkoholické nápoje, kávu či čaj apod.); oběd je zajištěn. Absolventi semináře obdrží osvědčení o jeho absolvování semináře

22.09.2018 od 07:30 do 19:00 hodin.

Cena účasti na semináři vždy pro každou jednu osobu (jízdné, ubytování - platí si účastníci sami) v CZK: Popis ceny Cena bez DPH základní a po slevách pro jednu osobu DPH 21 % Cena celkem Základní cena/1 osoba 6.000,00 1.260,00 7.260,00 Sleva z ceny pro členy SP nebo ASPS 5.500,00 1.155,00 6.655,00 Sleva z ceny pro účastníky kursu u nás: Hygienické zaopatření zemřelých 5.000,00 1.050,00 6.050,00 Sleva z ceny pro držitele licence ke smlouvě o pohřebních službách a souvisejících vztazích 4.500,00 945,00 5.445,00 Sleva z ceny při 2 a více osobách z jedné firmy 4.000,00 840,00 4.840,00 Poznámka: Každá sleva znamená -500,00 Kč ze základu 6.000,00 Kč postupně směrem dolů. Cena, vč. DPH, za seminář je splatná předem převodem - banka bude na žádost sdělena nebo v hotovosti na úvod semináře oproti daňovému dokladu a platbě přes EET. Přihlášky E-mailem na adrese: petr.rambousek@pohrebni-auriga.cz + petrrambousek@aol.de . Počet osob v semináři je omezen, aby bylo možno diskutovat a odpovídat dotazy účastníků.
JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE, Mobile: +4206022900173

Stále platí počet účastníků semináře takto:

Nejméně: 10 osob, maximálně 12 osob.

Seminář se bude konat, bude-li přihlášeno vždy nejméně 8 osob.

Místo konání: školící středisko: Mostecká 226/7, 412 01 Litoměřice.

Parkování: Mírové náměstí v Litoměřicích (asi 150 metrů od střediska).

Přihlášky zasílejte na info@aspscr.cz, nebo přímo na Dr. Rambouska petr.rambousek@pohrebni-auriga.cz


26.7.2018 - Vyhláška o cenách - kalkulace v sekci legislativa


17.07.2018 - Právní úprava pohřebnictví - KHS Liberec v Power Pointu najdete v Asociace/Edukace


17.07.2018 - Provozní řád PS, krematoria - KHS Liberec v Power Pointu najdete v Asociace/Edukace


17.07.2018 - Hygienické aspekty v pohřebnictví - KHS Liberec v Power Point najdete v (Asociace/Edukace)


17.07. 2018 - Seznam Krajských hygienických stanic v ČR na nástěnce.


17.07. 2018 - Stanovisko k převodu nájmu hrobového místa po zesnulém na nástěnce.


         14.7.2018 - SEMINÁŘ "Právní minimum pro provozovatele pohřebních služeb".

                                            Pohřební ústav AURIGA uspořádal seminář  k problematice                                                  nedostatečné administrativní vzdělanosti vedení některých pohřebních služeb, pro                                                   jejich záchranu před připravenými likvidačními kontrolami a                                                                               následnými pokutami v řádech statisíců.                                              

Účastníci a zástupce Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR se sešli v sobotu již v 7.30. Seminář se konal v nově otevřeném školícím centru pohřebního ústavu AURIGA v Litoměřicích a bylo "vyprodáno". Museli se dodávat další židle k sezení. 

Frekventanti semináře a lektoři BOZP, požární ochrany, odpadového hospodářství, právních předpisů, repatriací, mezioborových vztahů a základní ekonomiky vedení pohřebních služeb a ústavů diskutovali v rámci panelové diskuse o této problematice.

Seminář byl velmi úspěšný a odhalil nedostatky v administrativním vedení poskytovatelů pohřebních služeb a upozornil na fatální dlouhodobé nedostatky v jejich agendě, včetně právních dopadů a podal zásadní informace o potřebných krocích k jejich eliminaci a nápravě.

Nejedná se o nedostatky ze zákona o pohřebnictví, nic méně naplnění těchto kroků bude pro každého poskytovatele pohřebních služeb ekonomicky velmi náročné a případné pokuty za nedodržení předpisů až likvidační. Věříme, že pro  tyto frekventanty semináře při případných kontrolách nebudou pokuty likvidační a kontroly proběhnou bez ztráty "kytičky" :) u frekventantů kurzů.

Seminář je placený a plně nákladově uznatelný tzn. "na Babiše" :). Členové Asociace mají slevu a další připravované kurzy se budou vyhlašovat po jejich naplnění. Závazné přihlášky můžete zasílat na adresu Asociace info@aspscr.cz .

Autor: JAMA13.7.2018 - Setkání pohřebních služeb  se zástupci KHS Liberec a samosprávy.

V pátek 13.7.2018 pořádala Krajská hygienická stanice Liberec ve spolupráci s Krajským úřadem Liberec setkání pohřebních služeb a zástupců samosprávy, kteří mají v gesci hřbitovy, matriky a obecní pohřby  tzv. "sociální pohřby" s názvem "Co nového v agendě pohřebnictví", dále jen odborná veřejnost.

Účastnili se ho také zástupci Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR, aby dohlédli na různá tvrzení, které nejsou v souladu se zákonem o pohřebnictví, pozvaného zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR pana Dr. Kotrlého, kde tyto tvrzení přednáší na podobných setkáních po celé ČR státní, místní správě a poskytovatelům pohřebních služeb a uvádí je v některých případech v omyl.

Z pohledu Asociace bylo předmětné setkání připraveno profesionálně, zvláště pak Krajskou hygienickou stanicí v Liberci. Z přednášky se postupem času stala panelová diskuse, zvláště k příspěvku zástupce MMR ČR pana Dr. Kotrlého a jeho výkladům novelizovaného zákona o pohřebnictví, kde jak zástupci Asociace, tak i odborná veřejnost nesouhlasila s částí jeho výkladu a usvědčila ho z absence aplikační praxe. 

Na dokreslení situace připomínáme oficiální vyjádření MMR ČR, že jeho metodické pokyny, nejsou v žádném případě právně závazné. Tedy, že platí jen textace zákona 256/2001 Sb., včetně.                Různé výklady může rozhodnout jen soud a ne ministerstvo.

Závěrem Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR děkuje za profesionální přístup k problematice pohřebnictví pořadatelům tohoto setkání.

JUDr. Mgr.. Petr Rambousek, MBIE                                                                                       Jaroslav Mangl


12.7.2018 - Trafikantka zaúčtovala pozdě nákup za 22 korun. Majitel dostal pokutu 25 tisíc...

Jediná rada - NIC NEPODEPISUJTE - přizvěte si potom do správního řízení právníka, nebo zástupce Asociace. 
V opačném případě si potom nestěžujte. :)

10.7.2018 - Jednoduchý vzor provozního řádu v souladu s 256/2001 Sb., na nástěnce.


29.6. 2018 - Oficiální stanovisko MMR ČR. 

Všechny metodické pokyny vydávané vedoucím Dr. Tomášem Kotrlým, či jeho odborem pohřebnictví ministerstva, NEJSOU PRÁVNĚ ZÁVAZNÉ!!

Pozor - dodržujte pouze co je požadováno zákonem!!!          Stanovisko MMR ke stažení níže.


28.6.2018 - Nová informace o našich daních státu na nástěnce.


26.6.2018 - Na nástěnce - NA CO SI DÁT POZOR?


25.6.2018 - Oddělení pohřebnictví Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako zbraň Dr. Tomáše Kotrlého - vedoucího oddělení pohřebnictví, na likvidaci nepohodlných pohřebních služeb. 

Dr. Kotrlý si vyřizuje účty. 

Žaloba na TOBIT a  nesouhlasná oponentura Novely zákona o pohřebnictví z jeho pera spustila přepadovou kontrolu pohřebního ústavu ELPIS v Praze. 

Jaroslav Mangl je předsedou Asociace, která se připojila k žalobě na zrušení TOBITu, aktivně a dlouhodobě nesouhlasil s Novelou, upozorňuje na nešvary v oddělení pohřebnictví MMR ČR a zároveň je ředitelem Pohřebního ústavu ELPIS v Praze, který přivítal pět kontrolorů s nařízenou přepadovou hloubkovou kontrolu z MMR ČR. 

Kontroloři dostali svolení od jednatele k neomezenému přístupu do celého pohřebního ústavu ELPIS, po celou dobu kontroly.

To se ovšem již nikdy nebude opakovat, dobrá vůle skončila.

Pane Dr. Kotrlý, nenecháme se zastrašit!!

Výsledek uzavřené kontroly ke stažení níže, alespoň víte na co si dát pozor :).

-POZOR - 

Asociace soukromých pohřebních služeb připravuje seminář k ochraně soukromých pohřebních služeb, před likvidačními kontrolami oddělení pohřebnictví Ministerstva pro místní rozvoj ČR, termín bude uveřejněn v AKTUALITÁCH.25.6.2018 - V sekci ASOCIACE/edukace - školení nová pomůcka pro tvoření kalkulací


25.6.2018 - V sekci odborná veřejnost/legislativa nový příspěvek Dr. Rambouska - URNY


20.6.2018 - Asociace soukromých pohřebních služeb učinila právní kroky proti pomluvě "o lámání kostí pohřebními službami" a jasně se vymezila proti takovým tvrzením, neboť hledala přes rok případy o kterých paní exministryně tvrdila, že se udála, a nenašla je. 

Sdružení pohřebnictví se odmítlo k právním krokům Asociace přidat - 

paní exministryně už ví, u kterých členů má podporu pro svá tvrzení asi hledat.

Níže se můžete podívat na kompletní záznam lží paní exministryně v přímém přenosu se sledovaností cca 1,2 mio diváků, a koho to neuráží z odborné pohřební veřejnosti, asi dobře ví co tím paní exministryně myslí.


18.6. 2018 - Některé soukromé pohřební služby jsou na kraji ekonomického krachu.

Nezapomeňte přepočítat váš ceník - 

mzdy v celé ČR stouply v roce 2017 o 8% a v roce 1/2018 o 8,6%, tzn. kdo "neindexoval"  svůj ceník v roce 2017, tak je vhodné ho upravit v dohledné době o 16,6%. Celoplošné zvýšení mezd a kupní síly v ČR je třeba především promítnout do ceny práce, rakví, pohonných hmot a na náklady zatížené Novelou zákona o pohřebnictví. 

Připomínáme, že v roce 1990 v přepočtu k dnešním cenám stál běžný pohřeb s kremací kolem 

35 - 40 000,-Kč a nikomu to nepřipadalo divné!!


18.6. 2018 - Asociace soukromých pohřebních služeb a její členové se stali členy odborového hnutí


15.6.2018 - přidán na nástěnku návrh k úpravě - reklamační řád


EDUKACE

4.6.2018 - Pohřební ústav AURIGA pořádá semináře právního minima provozovatele PS, najdete v sekci ASOCIACE/edukace


13.6.2018 - PODNIKATELÉ MAJÍ JASNO: RŮST PLATŮ BRZDÍ STÁTNÍ OTESÁNEK (VIDEO)

Autor Petr Vrabec | 11. 06. 2018 | Názory |

Podnikatelé a živnostníci sdružení v Podnikatelských odborech spustili dlouhodobou kampaň, která upozorňuje na hlavní překážku růstu mezd v České republice - extrémní daňové zatížení práce.
"Všichni chápeme, že politici by chtěli, aby zaměstnavatelé zvyšovali mzdy, vždyť z každé tisícovky, kterou podnikatelé zaměstnancům vyplatí, zůstane politikům sedm stovek! A tak místo, aby snížili daně a odvody a nechali zaměstnancům více peněz, pokrytecky to házejí na podnikatele. Volání politiků po dalším zvyšování platů je jen obyčejné ždímání soukromého sektoru," vysvětluje Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů. "Pokud se politici skutečně chtějí zasadit o větší příjmy lidí, stačí, aby svým občanům nechali víc peněz v peněžence."
Jak státní nenasytnost funguje v praxi, ukazuje i video nazvané O státním Otesánkovi. V něm sledujeme příběh řezníka, který sice pro svého zaměstnavatele vyrobí deset klobás, po návštěvě státního úředníka mu však na talíři zbudou jen tři. "A tak to skutečně je, protože k daňovému zatížení práce, které je v ČR osmé nejvyšší ze zemí OECD a činí 43 procent, musíme přičíst i další zdanění ve formě DPH, spotřebních daní a spousty poplatků, které státu odvádíme. Hodnota všeho, co si zaměstnanec za vydělané peníze koupí, je ubohých 30 procent z ceny jeho práce!" vypočítává Bábek.
Cílem kampaně Podnikatelských odborů jsou tak hlavně zaměstnanci v soukromém sektoru, kterým se snaží politici podsunout zaměstnavatele jako hlavní důvod, proč se na jejich výplatních páskách neobjevuje taková částka, jakou by si představovali. "Zaměstnanci a zaměstnavatelé jsou na jedné lodi. Společně posílají peníze nenasytnému státnímu aparátu, společně platí předražené státní zakázky. Podnikatelské odbory vyzývají politiky, aby snížili daně a poplatky zaměstnanců, aby jim nechali peníze, které si vydělali," uzavírá předseda výboru Podnikatelských odborů.


11.6. 2018 - Pro členy Asociace výhodná "nabídka kolektivního pojištění zaměstnanců z odpovědnosti z výkonu povolání" (tzv. pojistka na blbost), VÝHODNĚJŠÍ CENY. Pro ČLENY Info mailem INFO@ASPSCR.CZ.


11.6. 2018 - Nabídka na odprodej kompletního skládacího mrazáku 3,5 x 5,5  x 2m, agregát do -12°C
za hóóóódně dobrou cenu. 

Podmínkou je rychlé jednání, nejpozději do 28.6.2018. Severní Čechy. Info na Asociaci.


11.6. 2018 - poplatky OSA pro členy Asociace - info nástěnka


11.6. 2018 - Zájemci o členství v Americké asociaci soukromých pohřebních služeb - info u p. Mangla


11.6. 2018 -  Návrh kodexu cti člena Asociace k připomínkování v sekci Asociace - nástěnka


11.6. 2018 - Zápis z výborové schůze ze dne 6.6. 2018 Litoměřice na nástěnce ASOCIACE


28.5.2018 - GDPR dodatek pracovní smlouvy na nástěnce


22.5.2018 - Firemní směrnice k GDPR na nástěnce


22.5.2018 - GDPR - vyděsit a vyfakturovat (komentář)


17.5.2018 - Aktuální info k GDPR na nástěnce


15.5. 2018 - Pohlednice z pohřební výstavy BEFA 2018

10.5. 2018 - Nové informace na úřední nástěnce v sekci "Asociace"


23.04.2018 - Nové informace na úřední nástěnce v sekci "Asociace"


"POZOR"

18.04. 2018 - Vážení, v poslední době se na Asociaci obracejí kolegové z celé republiky ohledně mámení informací ze soukromých pohřebních služeb stran převozů zesnulých na pitvy advokátkou z Brna, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

K tomu Asociace dodává, že nejsme podle §2, odstavce 1, subjektem povinovaným podávat informace dle tohoto zákona.

Doporučujeme neposkytovat požadované údaje!

 


13.4.2018 - do legislativy přidán zákon 526 o cenách a rozhodnutí ústavního soudu k cenotvorbě


21.3.2018 - Asociace bojuje za soukromé pohřební služby od svého založení

Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR
Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR

Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR byla založena za účelem ochrany soukromých rodinných pohřebních ústavů, které svým přístupem a kvalitou zaručují jak etický, tak i profesionální přístup k zesnulé osobě a pozůstalým od roku 2010.

Od svého založení se potýkala s nepochopením ze strany některých pohřebních služeb, pohřebního spolku SP a MMR ČR, které dodnes pracují v kvalitě socialistického komunálního podniku přesto, že se mohou dnes profesně vzdělávat, mají otevřený svět pro nové profesní poznatky a možnost spolupráce s podobnými spolky. Přesto to  do dnešních dnů  nedělají až na výjimky, které potvrzují pravidlo ku škodě celé odborné profesní veřejnosti. Jejich profesní práce a přístup k předmětné problematice škodí nám všem, kteří máme na srdci kvalitní a udržitelný rozvoj našeho soukromého podnikání.

Od takových organizací je třeba se jasně vymezit a distancovat. Nicméně rádi v našich řadách přivítáme slušné rodinné pohřební služby a ústavy, které nebudou přímým konkurentem našich členů.

Otisknutý dopis je z roku 2012, kde Asociace již jasně popsala problém rozpínání státu, komunálních podniků na úkor soukromých pohřebních služeb a ukázala na něj v dobré víře fungujícího státu, upozornila na poškozování práv soukromých pohřebních služeb. ÚOHS dle mého soudu je na dvě věci, zajímá se jen o firmy kde čuchá peníze, ale na malé soukromníky kašle, prostě státní úřad.  

Mé nedávné tvrzení o "aroganci státu", rozuměj větší části neschopných úředníků, vůči soukromé podnikatelské sféře, která je denně dehonestována, pomlouvána, když ne otevřeně, tak latentně v narážkách a nakonec i v činech. Co si myslet o praktikách České obchodní inspekce, která má údajně instrukce pro kontroly pohřebních služeb, kdy při kontrole komunální pohřební služby se mají mírnit v ukládání pokut a při stejné kontrole soukromé pohřební služby, mají pokuty maximalizovat. Tato informace bude jistě námětem pro další zasedání výboru Asociace a kroků na ochranu práv členů Asociace. Asociace má bohaté zkušenosti s arogancí paní ministryně Šlechtové a jejich úředníků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a troufám si tvrdit, že celá její "etuda"sehraná s papírovými rakvemi a lámáním nohou nebožtíkům byl jen její reklamní politický počin. Dnes po pohřebnictví ani neštěkne a upřímně jsem zvědav, jak dopadne to torzo, které si říká Armáda ČR. Mám pocit, že se nám pomalu náš stát rozpadá. Z výše uvedených důvodů jsem přesvědčen, že se státem musíme jednat korektně, ovšem nekompromisně a především se s nimi nekamarádit a nelézt jim do pr...le.

Zdraví čtenáře Jarda Mangl - předseda Asociace

21.3.2018 - Nové informace v sekci Asociace/ke stažení


ASOCIACE ZVE SVÉ ČLENY NA VÝSTAVU POHŘEBNICTVÍ V ITÁLII

BOLOGNA ITALY Thursday 5 Friday 6 Saturday 7
5·6·7 APRIL 2018

INTERNATIONAL FUNERAL AND CEMETERY EXHIBITION


20.3.2018 - V SEKCI ODBORNÁ VEŘEJNOST/ČLÁNKY PŘIDÁNA ZÁSADNÍ INFORMACE


19.3.2018 - Na měsíc duben jsou vypsány 4 kurzy a 1 konzultace. Více v uzavřené sekci EDUKACE.


19.3.2018 - V uzavřené sekci přidány nové stránky...


Pozvánka na pohřební výstavu 10 - 12. května 2018 v Düsseldorfu, stojí to za to :)

Nové myšlenky, nové nápady, nový přístup k naší práci...


12.3. 2018 - V sekci ASOCIACE přispívejte myšlenkami do nového KODEXU.


12.03.2018 - V sekci VÍCE najdete nová funeral videa.V neděli 11.3. 2018 v Kostelci nad Labem proběhlo shromáždění členů Asociace soukromých pohřebních služeb za rok 2017.27.2.2018

"STÁT JE AROGANCE SAMA" článek Květy


27.2.2018

POHŘEBNICTVÍ JE TŘEBA DĚLAT S LÁSKOU A ZÁKLADNÍ CENY POHŘBŮ 2018


31.01.2018 

GDPR strašák na firmy a pomůcka jak z nás vyrazit peníze. Všechno je jinak. Více v uzavřené sekci.


Jak je dobré mít správnou smlouvu o pohřbení. Rozsudek o POVINNOSTI ZAPLATIT smluvní pokutu najdete v uzavřené sekci "NÁSTĚNKA".


Níže uvedené video, které potvrzuje nedobrý stav krematoria Ústí nad Labem.


9.1. 2018 - Když se Asociace bila za zákaz muslimských hřbitovů a islámských výhod při pohřbení před našimi občany, byla zástupci Ministerstva pro místní rozvoj dehonestována a pomlouvána. Bohužel přes náš odpor "černý kabinet" na MMR, který připravoval Novelu zákona o pohřebnictví pod taktovkou některých majitelů pohřebních služeb si toto prosadil a přijatou Novelou zákona o pohřebnictví vytvořil možnost vytvářet islámské hřbitovy v ČR, kde se jim zamane. Je vidět, že Asociace tenkrát správně vyhodnotila nebezpečí pro naše občany, na rozdíl od Ministerstva pro místní rozvoj. O pokračování islamizace české kotliny níže v zajímavém článku z alternativního webu, kterému dáváme prostor díky počínající latentní cenzuře tisku a televize..., věříme že názor si uděláte sami. 

A nezapomeňte jít v pátek a sobotu volit. Děkujeme.

O tomto útoku na občany ČR oficiální média musela informovat, protože to si ani jinak dovolit nemohla - to nešlo "smést pod koberec". Ovšem již občanům této, zatím údajně šesté, nejbezpečnější země jaksi neřekla, že s nožem útočil muž, požívající tzv. zvláštní status, kterým je chráněn, přímo naším MO! Bližší informace v připojeném textu z Aeronetu - po kterém mimochodem jdou, jako hladoví vlčáci všichni ti Jandové, Kundrové, Taberyové, ČT... prostě všichni ti "bojovníci proti dezinformacím", neboť tento server jim neustále "hází vidle", do té jejich pracně urovnané, informační hromady hnoje!  Níže ke stažení celý článek.


8.1. 2018 - Bůh zaplať, konečně je po svátcích a můžeme s optimizmem hledět do nadcházejícího roku. Připomínáme si, že jsme se na poslední prosincové schůzce dohodli, že si dáme do 11.1.2018 "volno" od asociační práce. Bohužel již 2.1.2018 jsme byli pozváni na předání krematoria v Ústí nad Labem městu, které si ho po 24 letech převzalo od pohřebního ústavu Memory in Memory. Poděkování patří panu Cíchovi, který nám umožnil tento nevšední zážitek. Na tomto případě je jasně vidět, jak komunální politici přistupují ke svěřenému majetku nás všech. Označení přístupu komunálních politiků v Ústí nad Labem při správě svěřené věci se dá nazvat, nebo označit slovem "tragédie". Jejich přístup k údržbě budov a kremační technologie připomíná devadesátá léta "necháme to zdevastovat a potom levně odprodáme s tučným ziskem do politické pokladny, nebo z toho pro někoho uděláme trafiku a z případných investic (desátek) opět naplníme politickou pokladnu, nebo svojí peněženku?" Podrobný článek připravujeme i s foto a videem.


22.12 2017 - Městský soud v Praze stanovil termín jednání ve věci navrhovatelů Dr. Rambousek, Asociace a Sdružení  pohřebnictví ve věci žaloby na TOBIT o.s. o jeho zrušení na 22. března 2018 od 13.00 na adrese Slezská 9, Praha 2.


22.12.2017 - Bude se zajímat Policie ČR o letitou situaci v Praze? Kdy jen některé pohřební služby jsou využívány lékaři Zdravotnické záchranné služby k odvozu těl zesnulých?

Sicílii křižovala sanitka smrti. Šofér vraždil pacienty a těla dohazoval (dohodnutým) pohřebákům...

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/458631-sicilii-krizovala-sanitka-smrti-sofer-vrazdil-pacienty-a-tela-dohazoval-pohrebakum.html


POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Členská schůze Asociace byla stanovena s ohledem aktuálních potřeb Asociace a naší pracovní vytíženosti, na neděli 17.12.2017 od 9.00. Sejdeme se v Litoměřicích, v obřadní síni Pohřebního ústavu AURIGA - adresa: Michalovická 39/14, Litoměřice - Předměstí 412 01.

Členové od 9.oo - 10.oo. Uzavřené jednání.

Zájemci o členství v Asociaci soukromých pohřebních služeb v ČR od 10.oo.

PROGRAM:

Aktualizace stanov Asociace

Volba komisí

Přijetí nových členů

Návrh práce 2018

Stanovení termínu výroční členské schůze pro rok 2017

Diskuze - přihlášky do diskuze prosíme předat před začátkem schůze u prezentace.

Prosíme o dochvilnost. Po ukončení členské schůze je pro zájemce připravena prohlídka zázemí Pohřebního ústavu AURIGA, který je laskavým hostitelem této členské schůze.

Předpokládaný konec členské schůze je cca 13.oo.Katalog vybavení pro pohřební služby a krematoria si můžete stáhnout v sekci "Pro pohřební služby".


Plakat výstava Lysá nad Labem v pdf


Níže si můžete stáhnout anonymní dotazník výzkumu pohřebnictví v pdf


14.9.2017 - MMR ČR pořádalo ve čtvrtek 14.9.2017 seminář k novele zákona 256/2001 Sb., pro zájemce z řad PS a radnic či magistrátů za účasti předsedů Asociace a Sdružení. Část Audio záznamu si můžete přehrát níže, úplný záznam je v uzavřené sekci pro členy Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR.


30.8.2017          Smlouva o pohřebních službách a o souvisejících vztazích

Licenční smlouva, chrání PPS a klienta, jasně určuje mantinely poskytovaných cen, služeb a zboží. Naprosto zásadní záležitost pro správné vedení PPS. Autorem je © JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE, a ©Pohřební ústav AURIGA® spol. s r. o.. Můžete objednat na info@aspscr.cz

Evidenční kniha hřbitova:

Evidenční kniha úmrtí dispečerská: (připravujeme ještě tiskovou úpravu pořadí a velikosti sloupců)

Evidenční kniha uren - LO:


14.8.2017 Společná příprava evidenčních knih požadovaných zákonem 256/2001 Sb., se sdružením pohřebnictví v ČR.


12.8.2017 - zveřejněn ke čtení v sekci pohřební služby / zákon o pohřebnictví - novelizovaný a platný od 1.9.2017


10.8.2017 - Začíná pracovat úplná redakční rada pro tyto web stránky, internetového občasníku "ČESKÉ POHŘEBNICTVÍ" a osvětových programů.

HLEDÁME KRAJSKÉ A OKRESNÍ REDAKTORY Z ŘAD PROFESNÍ VEŘEJNOSTI PRO AKTUÁLNÍ REDAKČNÍ ZPRÁVY Z OBLASTI HŘBITOVNICTVÍ, POHŘEBNÍCH SLUŽEB, POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE a ostatních navazujících odvětví. Info na 601 200 700.


                             4.8. 2017                                                                                                 KONEC ZVÝHODŇOVÁNÍ                                  NĚKTERÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB    POSKYTOVATELI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE!

Žádáme všechny soukromé poctivé služby o stažení níže uvedeného souboru, který obsahuje výše uvedený dopis ve formátu PDF a rozeslali ho bezodkladně ke všem poskytovatelům zdravotní a sociální péče. V případě, že z nějakého důvodu nemůžete dopis rozeslat, zašlete nám prosím mailové adresy, nebo poštovní adresy a bez uvedení vaší pohřební služby dopis odešleme z adresy Asociace. mail:info@aspscr.cz

ASPS ČR děkuje za spolupráci při potírání nepoctivého jednání.


27.07.2017 -Certifikát jakosti od výrobce rakví SETORA si můžete vytisknout na 

https://www.aspscr.cz/dodavatele/


26.07.2017-Rozbor stanoviska MZ ČR
Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním k problematice proplácení transportů zemřelých pojištěnců VZP


NA VÝŠE UVEDENÉ PROBLEMATICE STÁLE PRACUJEME A NEVZDÁVÁME SE :)
26.07.2017-ASOCIACE SOUKROMÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR PŘIPRAVILA

POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA PRO FIRMY - POSKYTOVATELE POHŘEBNÍCH SLUŽEB

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: FIRMY_____________________IČ:___________________
2... ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE..............................................................
3..... ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ......................................................................
4..... BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI...........................................................
5..... PROVOZNÍ ŘÁD POHŘEBNÍ SLUŽBY .....................................................
A DALŠÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI PODNIKATELE

ZDARMA

PRO ČLENY ASOCIACE SOUKROMÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR

PRO NEČLENY ASOCIACE ZA ÚPLATU

OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA INFO@ASPSCR.CZ


25.07.2017-DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO VÝROBCE RAKVÍ:

PRO ZÍSKÁNÍ PROTOKOLU OD STATNÍ ZKUŠEBNY, KTERÝ JE NEZASTUPITELNÝ PRO PRODEJ RAKVÍ POHŘEBNÍM SLUŽBÁM V ČR, SE PROSÍM BEZODKLADNĚ OBRACEJTE NA TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p., Pobočka - TZÚS Praha, s.p. Ing. Jaroslav Sytař,

specialista diagnostiky a inspekcí - Tel.: +420 417 719 016, Mobil: +420 724 776 009, E-mail: sytar@tzus.cz

KALKULACE PRO PROTOKOLÁRNÍ ZKOUŠKU RAKVE:


19.07.2017-HLEDÁME ČLENY REDAKČNÍ RADY PRO OBČASTNÍK "ČESKÉ POHŘEBNICTVÍ" A WEB ASPSCR. 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT O BEZPLATNOU SPOLUPRÁCI NA INFO@ASPSCR.CZ


10.7.2017 VYŠEL NOVELIZOVANÝ ZÁKON O POHŘEBNICTVÍ 256/2001 Sb.,

VÍCE NA NÍŽE UVEDENÉM ODKAZU:

https://www.aspscr.cz/odborna-verejnost/


93/17 Návrh vyhlášky o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení; T: 12.7.2017

https://cms.aspscr.webnode.cz/odborna-verejnost/


Zápis z Fóra k Novele zákona o pohřebnictví a jejím dopadu na soukromé pohřební služby 


Zákon 256/2017 Sb., platí od 1. září 2017

Prezident republiky podepsal pět zákonů

19. června 2017

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 19. června 2017 těchto pět zákonů:
1. zákon ze dne 31. května 2017, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy,
2. zákon ze dne 31. května 2017 o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů,
3. zákon ze dne 31. května 2017, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
4. zákon ze dne 31. května 2017, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a
5. zákon ze dne 9. června 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky


Přihláška za člena nebo konzultanta Asociace, v sekci "VÍCE".


Tomáš Kotrlý narazil u ministryně...

převzato z MF DNES 28.11.2016


A je to tady, 1. čtení novely zákona o pohřebnictí v PSP ČR

Návrh pořadu 53. schůze

Od 29. 11. 2016 14:00

 1. 49.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení !

Budeme informovat o průběhu....


Odborná soukromá pohřební veřejnost uspořádala ve svátek 17.11.2016

I.Ekonomické funerální fórum.

Garantem I. Ekonomického fóra byl pohřební ústav AURIGA a ELPIS.

Kolegiální setkání více jak 30 účastníků proběhlo v přátelské atmosféře v obřadní pohřebního ústavu AURIGA - Litoměřice, v době od 8.00 do 19.00. Mimo jiné byli níže uvedené diskuzní okruhy:

Předmětem diskuzí byla ministerská novela zákona o pohřebnictví, která byla v ministerské formě účastníky odmítnuta, avšak s přesvědčením nutnosti přijetí "technické novely" zákona o pohřebnictví, vypracované odbornou veřejností v době 2014 - 2015, ke které ministerstvo zcela nepřihlédlo.

Dalším bodem diskuzí bylo EET a její aplikace na pohřební služby. Zde se rozcházely dva názory na časové uvedení do praxe a to rok 2017 jako maloobchod-velkoobchod a 2018 jen jako služby. Dnes jsme znovu tuto problematiku podrobně konzultovali s MF a byl znovu potvrzen termín 1. 3. 2017. Zde si dovolíme znovu všechny poskytovatele pohřebních služeb varovat před "KULIŠÁRNAMI", které mají EET u PS odložit na rok 2018, jak někteří doufají.

Soukromé pohřební služby v drtivé většině vítají EET, jako narovnání pokřiveného podnikatelského prostředí.

Dalším důležitým tématem bylo financování rozvoje PS v dalších letech po přijetí novely, jejich stabilizace, včetně jejich rozvojové vize.

Neméně důležitou diskuzí byly převozy na pitvu, jak zdravotní tak soudní, jejich úhrada pojišťovnou a MV. Projednáno bylo také BOZP při předmětných transportech a použití zákonných prostředků transportu.

Z časových důvodů bohužel nedošlo na další plánované okruhy diskuzí. Snad příště :).

Případné konzultace: Moneta, Ing. Mráz 602386800 a EET Awis pan Muška 720943764, SW pro sjednávání pohřbů a vedení pohřební služby MEMORKA.CZ pan Černý 602298133, nebo Asociace pohřebních služeb v ČR na telefonu 601 200 700.SLOVAK FUNERAL TRENČÍN 2016

Výborná pohřebnická výstava, leč malá.


Přijďte si popovídat "u kulatého stolu" a načerpat nové nápady a možnosti jak ekonomicky lépe stabilizovat to, co nás, naše rodiny a zaměstnance živí.

Vážené kolegyně a kolegové, majitelé soukromých pohřebních služeb, dovolujeme si vás pozvat na

I. ekonomické funerální fórum 2016, pořádané výhradně
pro soukromé pohřební služby a ústavy,
ve státní svátek 17. Listopadu 2016
.

Přihlášení účastníci soukromého fóra se sejdou v Litoměřicích na adrese:

Obřadní síň
Pohřebního ústavu AURIGA® spol. s r.o.
Michalovická 39/14

Začátek soukromého ekonomického fóra je v 8.00, konec v 17.00.

Oběd na vlastní náklady. Káva a pití zdarma.

ÚČAST na Ekonomickém funerálním fóru je ZDARMA.

PROGRAM SETKÁNÍ A JEHO SEGMENTY:

 • 8:00 - 8:30 PREZENTACE
 • 8:30 - 8:45 Trable soukromých pohřebních služeb (připravte si co vás trápí- úřady, kontroly, konkurence a atd.)
 • 8:45 - 9:00 Proč EET v pohřebnictví? Přínosy nebo negace?
 • 9:00 - 10:00 Ekonomická stabilizace soukromých PS v regionech
 • 10:00 - 10:15 Kafépuza či cigaretka :-)
 • 10:15 - 12:00 Financování soukromých pohřebních služeb
 • 12:00 - 13:30 Oběd na adrese RESTAURACE LUNA, Stránského 1909, Litoměřice  (Cihelna) cca 500m od Fóra
 • 14:00 - 15:30 EET kasy, výklad, dotazy, praktikum
 • 15:30 - 15:45 Kafépuza či cigaretka :-)
 • 15:40 - 16:00 Ochrana soukromých pohřebních služeb před stížnostmi, ČOI, KHS, ŽÚ, KLIENTY
 • 16:00 - 16:30 Projekt ASPS ČR ekonomického zajištění soukromých pohřebních služeb do budoucna
 • 16:30 - 17:00 Diskuse a závěr

Přihlášky prosím zasílejte na mail: jmangl@volny.cz, nebo telefonicky na 601 200 700.

Přihlašte se prosím co nejdříve, neboť místa jsou omezena.

Děkujeme za pochopení. Více na www.aspscr.cz .

Sponzoři soukromého ekonomického fóra si nepřejí být jmenováni.


Výzva pro všechny pohřební služby


Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Jistě je Vám znám stav projednávání novely zákona o pohřebnictví a nyní i veřejně odhalovaná činnost spolku Tobit, z. s., na území celé České republiky. Sdělujeme Vám, že od 19. června 2016 se koná - je v běhu soudní řízení u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 79 Cm 65/2016 řízení o zrušení
tohoto spolku.
Vzhledem k tomu, že se bude dokazovat činnost spolku působícího v celé České republice v době jeho dosavadní existence od září 2013 doposud, přichází v úvahu návrh soudu na provedení důkazů výslechy svědků - všech provozovatelů pohřebních služeb. více zde...


Ukládání do společného hrobu spojené s prohlídkou nového zázemí pohřebního ústavu ELPIS