Aktuality v soukromém pohřebnictví

14.11.2018 - Jak zvládnout kontroly orgánů veřejné moci v roce 2019?


30.10. 2018 - Nikdo nečeká spor o hrob nebo urnu, přesto k nim dochází, více na https://www.aspscr.cz/clanky/


16.10. 2018   VÝZVA

...Proč provozovatelé krematorií tyto odpady přijímají, když nemají zákonné oprávnění k nakládání s odpady a k likvidaci jakýchkoliv odpadů společně s lidskými pozůstatky při zpopelnění? Koncese k provozování krematoria likvidaci odpadů skutečně nezahrnuje a neumožňuje při pohřbení lidských pozůstatků (lidské amputáty etc. nejsou odpad podle z. č. ! Sb.)...  Celý text výzvy pana Dr. Rambouska najdete ke stáhnutí v PDF níže.


Seminář již obsazen.

Seminář pořádaný soukromou osobou k ekonomickým otázkám vedení PS - panelová diskuze.

Sejdeme se v sobotu 22.09. 2018 v čase 8.00 - 18.00. Kostelec nad Labem 277 13, Brandýská 1143.

Seminář s panelovou diskuzí a praktickými ukázkami s výpočty k právním předpisům a MF věcně usměrňovaných cen a jejich kalkulacím, výpočet běžných kalkulací, cenotvorba, ceníky, jak se chránit před kontrolou ČOI, finančním úřadem, Živnostenským úřadem, Hygienou komunální a h. práce, Inspekcí bezpečnosti práce, dále přímé a nepřímé kalkulační náklady, výpočet mzdových nákladů, zisk NETTO a BRUTTO v pohřební službě, investice, stabilita a rozvoj pohřebního podniku v čase. Ekonomický dopad novely zákona o pohřebnictví na pohřební služby a ústavy, úhrady za provozování hudebních děl, daňové výhody. Praktická ukázka pohřebních programů FUSIO a Memorka (sjednávání pohřbů, faktury, objednávky, sklady, inventury, atd.)

Pouze pro soukromé pohřební služby a ústavy!! Náklad na seminář je plně uznatelnou daňovou položkou, tzv. "na Babiše".

Členové Asociace soukromých pohřebních služeb za osobu 1900,- Kč.

Členové SP za osobu 3400,- Kč

Nečlenové za osobu 4000,- Kč

Občerstvení a oběd v ceně semináře.

Závazné přihlášky prosím zasílejte na info@aspscr.cz s fakturačními údaji plátce.

Minimální počet účastníků je 10 a Maximální počet účastníků je 20 osob!

Uzávěrka je 17.9.2018


06.08.2018 - Termíny školení "Právního minima pro PS" najdete v sekci Asociace/Edukace

Zde jsou stanoveny další termíny seminářů: Právní minimum pro PPS.

takto:

Hygienické zaopatření lidských pozůstatků podle zák. č. 256/2001 Sb. a CSN EN 150 17 Pohřební služby - Požadavky, takto vždy v sobotu 10.11.2018 nebo 17.11.2018 nebo 01.12.2018. Vybraný termín a počet osob v kursu mi prosím sdělte, a jednak zasílám pozvánku do semináře na 22.09.2018 - sobota - nebo 20.10.2018 - také jsou vždy soboty:

SEMINÁŘ - právní minimum pro provozovatele pohřební služby (PPS) Pořádá: Pohřební ústav AURIGA® spol. s r. o. Místo konání: výukové středisko Mostecká 226/7, 412 01 Litoměřice Termín - sobota 22.09.2018 nebo 20.10.2018 vždy od 07:30 do 18:00 hodin; presentace od 07:30 hodin. Přednášející zejména: JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE (body 1., 5. a 6.), MUDr. Martin Borský (bod 2.), Helena Voláková a Přemysl Šulík, MBIE (bod 3.) a Petr Stranka (bod 4.) a další experti. Počet účastníků v jednom semináři : 10 osob, maximálně 14 osob. Program: 1. Právní předpisy pro PPS a související činnosti a vztahy, smlouva o pohřebních službách a souvisejících vztazích (3 hodiny). 2. Pracovně lékařské služby ve firmě se zaměstnanci (1 hodina s diskusí). 3. Předpisy k BOZP a požární ochraně (1 hodina s diskusí). 4. Odpadové hospodářství, nakládání s odpady, ochrana životního prostředí (1 hodina s diskusí). 5. Repatriace LP, JLP a LO jednak z ČR do zahraničí a jednak ze zahraničí do ČR (0,50 hodiny). 6. Cenotvorba PPS a kalkulace nákladů do cen - základní pojmy a úvod*. 7. Diskuse a výměna zkušeností účastníků k bodům č. 1. a č. 5. v rozsahu 3 až 4 hodin. Účastníci mají zajištěno promítání na TV obrazovku a obdrží při semináři pomůcky (zákony a další právní předpisy či jejich seznamy k využití), jakož i pomůcky na psaní atd., drobné občerstvení (nealkoholické nápoje, kávu či čaj apod.); oběd je zajištěn. Absolventi semináře obdrží osvědčení o jeho absolvování semináře

22.09.2018 od 07:30 do 19:00 hodin.

Cena účasti na semináři vždy pro každou jednu osobu (jízdné, ubytování - platí si účastníci sami) v CZK: Popis ceny Cena bez DPH základní a po slevách pro jednu osobu DPH 21 % Cena celkem Základní cena/1 osoba 6.000,00 1.260,00 7.260,00 Sleva z ceny pro členy SP nebo ASPS 5.500,00 1.155,00 6.655,00 Sleva z ceny pro účastníky kursu u nás: Hygienické zaopatření zemřelých 5.000,00 1.050,00 6.050,00 Sleva z ceny pro držitele licence ke smlouvě o pohřebních službách a souvisejících vztazích 4.500,00 945,00 5.445,00 Sleva z ceny při 2 a více osobách z jedné firmy 4.000,00 840,00 4.840,00 Poznámka: Každá sleva znamená -500,00 Kč ze základu 6.000,00 Kč postupně směrem dolů. Cena, vč. DPH, za seminář je splatná předem převodem - banka bude na žádost sdělena nebo v hotovosti na úvod semináře oproti daňovému dokladu a platbě přes EET. Přihlášky E-mailem na adrese: petr.rambousek@pohrebni-auriga.cz + petrrambousek@aol.de . Počet osob v semináři je omezen, aby bylo možno diskutovat a odpovídat dotazy účastníků.
JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE, Mobile: +4206022900173

Stále platí počet účastníků semináře takto:

Nejméně: 10 osob, maximálně 12 osob.

Seminář se bude konat, bude-li přihlášeno vždy nejméně 8 osob.

Místo konání: školící středisko: Mostecká 226/7, 412 01 Litoměřice.

Parkování: Mírové náměstí v Litoměřicích (asi 150 metrů od střediska).

Přihlášky zasílejte na info@aspscr.cz, nebo přímo na Dr. Rambouska petr.rambousek@pohrebni-auriga.cz


26.7.2018 - Vyhláška o cenách - kalkulace v sekci legislativa


17.07.2018 - Právní úprava pohřebnictví - KHS Liberec v Power Pointu najdete v Asociace/Edukace


17.07.2018 - Provozní řád PS, krematoria - KHS Liberec v Power Pointu najdete v Asociace/Edukace


17.07.2018 - Hygienické aspekty v pohřebnictví - KHS Liberec v Power Point najdete v (Asociace/Edukace)


17.07. 2018 - Seznam Krajských hygienických stanic v ČR na nástěnce.


17.07. 2018 - Stanovisko k převodu nájmu hrobového místa po zesnulém na nástěnce.


         14.7.2018 - SEMINÁŘ "Právní minimum pro provozovatele pohřebních služeb".

                                            Pohřební ústav AURIGA uspořádal seminář  k problematice                                                  nedostatečné administrativní vzdělanosti vedení některých pohřebních služeb, pro                                                   jejich záchranu před připravenými likvidačními kontrolami a                                                                               následnými pokutami v řádech statisíců.                                              

Účastníci a zástupce Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR se sešli v sobotu již v 7.30. Seminář se konal v nově otevřeném školícím centru pohřebního ústavu AURIGA v Litoměřicích a bylo "vyprodáno". Museli se dodávat další židle k sezení. 

Frekventanti semináře a lektoři BOZP, požární ochrany, odpadového hospodářství, právních předpisů, repatriací, mezioborových vztahů a základní ekonomiky vedení pohřebních služeb a ústavů diskutovali v rámci panelové diskuse o této problematice.

Seminář byl velmi úspěšný a odhalil nedostatky v administrativním vedení poskytovatelů pohřebních služeb a upozornil na fatální dlouhodobé nedostatky v jejich agendě, včetně právních dopadů a podal zásadní informace o potřebných krocích k jejich eliminaci a nápravě.

Nejedná se o nedostatky ze zákona o pohřebnictví, nic méně naplnění těchto kroků bude pro každého poskytovatele pohřebních služeb ekonomicky velmi náročné a případné pokuty za nedodržení předpisů až likvidační. Věříme, že pro  tyto frekventanty semináře při případných kontrolách nebudou pokuty likvidační a kontroly proběhnou bez ztráty "kytičky" :) u frekventantů kurzů.

Seminář je placený a plně nákladově uznatelný tzn. "na Babiše" :). Členové Asociace mají slevu a další připravované kurzy se budou vyhlašovat po jejich naplnění. Závazné přihlášky můžete zasílat na adresu Asociace info@aspscr.cz .

Autor: JAMA13.7.2018 - Setkání pohřebních služeb  se zástupci KHS Liberec a samosprávy.

V pátek 13.7.2018 pořádala Krajská hygienická stanice Liberec ve spolupráci s Krajským úřadem Liberec setkání pohřebních služeb a zástupců samosprávy, kteří mají v gesci hřbitovy, matriky a obecní pohřby  tzv. "sociální pohřby" s názvem "Co nového v agendě pohřebnictví", dále jen odborná veřejnost.

Účastnili se ho také zástupci Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR, aby dohlédli na různá tvrzení, které nejsou v souladu se zákonem o pohřebnictví, pozvaného zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR pana Dr. Kotrlého, kde tyto tvrzení přednáší na podobných setkáních po celé ČR státní, místní správě a poskytovatelům pohřebních služeb a uvádí je v některých případech v omyl.

Z pohledu Asociace bylo předmětné setkání připraveno profesionálně, zvláště pak Krajskou hygienickou stanicí v Liberci. Z přednášky se postupem času stala panelová diskuse, zvláště k příspěvku zástupce MMR ČR pana Dr. Kotrlého a jeho výkladům novelizovaného zákona o pohřebnictví, kde jak zástupci Asociace, tak i odborná veřejnost nesouhlasila s částí jeho výkladu a usvědčila ho z absence aplikační praxe. 

Na dokreslení situace připomínáme oficiální vyjádření MMR ČR, že jeho metodické pokyny, nejsou v žádném případě právně závazné. Tedy, že platí jen textace zákona 256/2001 Sb., včetně.                Různé výklady může rozhodnout jen soud a ne ministerstvo.

Závěrem Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR děkuje za profesionální přístup k problematice pohřebnictví pořadatelům tohoto setkání.

JUDr. Mgr.. Petr Rambousek, MBIE                                                                                       Jaroslav Mangl


12.7.2018 - Trafikantka zaúčtovala pozdě nákup za 22 korun. Majitel dostal pokutu 25 tisíc...

Jediná rada - NIC NEPODEPISUJTE - přizvěte si potom do správního řízení právníka, nebo zástupce Asociace. 
V opačném případě si potom nestěžujte. :)

10.7.2018 - Jednoduchý vzor provozního řádu v souladu s 256/2001 Sb., na nástěnce.


29.6. 2018 - Oficiální stanovisko MMR ČR. 

Všechny metodické pokyny vydávané vedoucím Dr. Tomášem Kotrlým, či jeho odborem pohřebnictví ministerstva, NEJSOU PRÁVNĚ ZÁVAZNÉ!!

Pozor - dodržujte pouze co je požadováno zákonem!!!          Stanovisko MMR ke stažení níže.


28.6.2018 - Nová informace o našich daních státu na nástěnce.


26.6.2018 - Na nástěnce - NA CO SI DÁT POZOR?


25.6.2018 - Oddělení pohřebnictví Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako zbraň Dr. Tomáše Kotrlého - vedoucího oddělení pohřebnictví, na likvidaci nepohodlných pohřebních služeb. 

Dr. Kotrlý si vyřizuje účty. 

Žaloba na TOBIT a  nesouhlasná oponentura Novely zákona o pohřebnictví z jeho pera spustila přepadovou kontrolu pohřebního ústavu ELPIS v Praze. 

Jaroslav Mangl je předsedou Asociace, která se připojila k žalobě na zrušení TOBITu, aktivně a dlouhodobě nesouhlasil s Novelou, upozorňuje na nešvary v oddělení pohřebnictví MMR ČR a zároveň je ředitelem Pohřebního ústavu ELPIS v Praze, který přivítal pět kontrolorů s nařízenou přepadovou hloubkovou kontrolu z MMR ČR. 

Kontroloři dostali svolení od jednatele k neomezenému přístupu do celého pohřebního ústavu ELPIS, po celou dobu kontroly.

To se ovšem již nikdy nebude opakovat, dobrá vůle skončila.

Pane Dr. Kotrlý, nenecháme se zastrašit!!

Výsledek uzavřené kontroly ke stažení níže, alespoň víte na co si dát pozor :).

-POZOR - 

Asociace soukromých pohřebních služeb připravuje seminář k ochraně soukromých pohřebních služeb, před likvidačními kontrolami oddělení pohřebnictví Ministerstva pro místní rozvoj ČR, termín bude uveřejněn v AKTUALITÁCH.25.6.2018 - V sekci ASOCIACE/edukace - školení nová pomůcka pro tvoření kalkulací


25.6.2018 - V sekci odborná veřejnost/legislativa nový příspěvek Dr. Rambouska - URNY


20.6.2018 - Asociace soukromých pohřebních služeb učinila právní kroky proti pomluvě "o lámání kostí pohřebními službami" a jasně se vymezila proti takovým tvrzením, neboť hledala přes rok případy o kterých paní exministryně tvrdila, že se udála, a nenašla je. 

Sdružení pohřebnictví se odmítlo k právním krokům Asociace přidat - 

paní exministryně už ví, u kterých členů má podporu pro svá tvrzení asi hledat.

Níže se můžete podívat na kompletní záznam lží paní exministryně v přímém přenosu se sledovaností cca 1,2 mio diváků, a koho to neuráží z odborné pohřební veřejnosti, asi dobře ví co tím paní exministryně myslí.


18.6. 2018 - Některé soukromé pohřební služby jsou na kraji ekonomického krachu.

Nezapomeňte přepočítat váš ceník - 

mzdy v celé ČR stouply v roce 2017 o 8% a v roce 1/2018 o 8,6%, tzn. kdo "neindexoval"  svůj ceník v roce 2017, tak je vhodné ho upravit v dohledné době o 16,6%. Celoplošné zvýšení mezd a kupní síly v ČR je třeba především promítnout do ceny práce, rakví, pohonných hmot a na náklady zatížené Novelou zákona o pohřebnictví. 

Připomínáme, že v roce 1990 v přepočtu k dnešním cenám stál běžný pohřeb s kremací kolem 

35 - 40 000,-Kč a nikomu to nepřipadalo divné!!


18.6. 2018 - Asociace soukromých pohřebních služeb a její členové se stali členy odborového hnutí


15.6.2018 - přidán na nástěnku návrh k úpravě - reklamační řád


EDUKACE

4.6.2018 - Pohřební ústav AURIGA pořádá semináře právního minima provozovatele PS, najdete v sekci ASOCIACE/edukace


13.6.2018 - PODNIKATELÉ MAJÍ JASNO: RŮST PLATŮ BRZDÍ STÁTNÍ OTESÁNEK (VIDEO)

Autor Petr Vrabec | 11. 06. 2018 | Názory |

Podnikatelé a živnostníci sdružení v Podnikatelských odborech spustili dlouhodobou kampaň, která upozorňuje na hlavní překážku růstu mezd v České republice - extrémní daňové zatížení práce.
"Všichni chápeme, že politici by chtěli, aby zaměstnavatelé zvyšovali mzdy, vždyť z každé tisícovky, kterou podnikatelé zaměstnancům vyplatí, zůstane politikům sedm stovek! A tak místo, aby snížili daně a odvody a nechali zaměstnancům více peněz, pokrytecky to házejí na podnikatele. Volání politiků po dalším zvyšování platů je jen obyčejné ždímání soukromého sektoru," vysvětluje Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů. "Pokud se politici skutečně chtějí zasadit o větší příjmy lidí, stačí, aby svým občanům nechali víc peněz v peněžence."
Jak státní nenasytnost funguje v praxi, ukazuje i video nazvané O státním Otesánkovi. V něm sledujeme příběh řezníka, který sice pro svého zaměstnavatele vyrobí deset klobás, po návštěvě státního úředníka mu však na talíři zbudou jen tři. "A tak to skutečně je, protože k daňovému zatížení práce, které je v ČR osmé nejvyšší ze zemí OECD a činí 43 procent, musíme přičíst i další zdanění ve formě DPH, spotřebních daní a spousty poplatků, které státu odvádíme. Hodnota všeho, co si zaměstnanec za vydělané peníze koupí, je ubohých 30 procent z ceny jeho práce!" vypočítává Bábek.
Cílem kampaně Podnikatelských odborů jsou tak hlavně zaměstnanci v soukromém sektoru, kterým se snaží politici podsunout zaměstnavatele jako hlavní důvod, proč se na jejich výplatních páskách neobjevuje taková částka, jakou by si představovali. "Zaměstnanci a zaměstnavatelé jsou na jedné lodi. Společně posílají peníze nenasytnému státnímu aparátu, společně platí předražené státní zakázky. Podnikatelské odbory vyzývají politiky, aby snížili daně a poplatky zaměstnanců, aby jim nechali peníze, které si vydělali," uzavírá předseda výboru Podnikatelských odborů.


11.6. 2018 - Pro členy Asociace výhodná "nabídka kolektivního pojištění zaměstnanců z odpovědnosti z výkonu povolání" (tzv. pojistka na blbost), VÝHODNĚJŠÍ CENY. Pro ČLENY Info mailem INFO@ASPSCR.CZ.


11.6. 2018 - Nabídka na odprodej kompletního skládacího mrazáku 3,5 x 5,5  x 2m, agregát do -12°C
za hóóóódně dobrou cenu. 

Podmínkou je rychlé jednání, nejpozději do 28.6.2018. Severní Čechy. Info na Asociaci.


11.6. 2018 - poplatky OSA pro členy Asociace - info nástěnka


11.6. 2018 - Zájemci o členství v Americké asociaci soukromých pohřebních služeb - info u p. Mangla


11.6. 2018 -  Návrh kodexu cti člena Asociace k připomínkování v sekci Asociace - nástěnka


11.6. 2018 - Zápis z výborové schůze ze dne 6.6. 2018 Litoměřice na nástěnce ASOCIACE


28.5.2018 - GDPR dodatek pracovní smlouvy na nástěnce


22.5.2018 - Firemní směrnice k GDPR na nástěnce


22.5.2018 - GDPR - vyděsit a vyfakturovat (komentář)


17.5.2018 - Aktuální info k GDPR na nástěnce


15.5. 2018 - Pohlednice z pohřební výstavy BEFA 2018

10.5. 2018 - Nové informace na úřední nástěnce v sekci "Asociace"


23.04.2018 - Nové informace na úřední nástěnce v sekci "Asociace"


"POZOR"

18.04. 2018 - Vážení, v poslední době se na Asociaci obracejí kolegové z celé republiky ohledně mámení informací ze soukromých pohřebních služeb stran převozů zesnulých na pitvy advokátkou z Brna, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

K tomu Asociace dodává, že nejsme podle §2, odstavce 1, subjektem povinovaným podávat informace dle tohoto zákona.

Doporučujeme neposkytovat požadované údaje!

 


13.4.2018 - do legislativy přidán zákon 526 o cenách a rozhodnutí ústavního soudu k cenotvorbě


21.3.2018 - Asociace bojuje za soukromé pohřební služby od svého založení

Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR
Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR

Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR byla založena za účelem ochrany soukromých rodinných pohřebních ústavů, které svým přístupem a kvalitou zaručují jak etický, tak i profesionální přístup k zesnulé osobě a pozůstalým od roku 2010.

Od svého založení se potýkala s nepochopením ze strany některých pohřebních služeb, pohřebního spolku SP a MMR ČR, které dodnes pracují v kvalitě socialistického komunálního podniku přesto, že se mohou dnes profesně vzdělávat, mají otevřený svět pro nové profesní poznatky a možnost spolupráce s podobnými spolky. Přesto to  do dnešních dnů  nedělají až na výjimky, které potvrzují pravidlo ku škodě celé odborné profesní veřejnosti. Jejich profesní práce a přístup k předmětné problematice škodí nám všem, kteří máme na srdci kvalitní a udržitelný rozvoj našeho soukromého podnikání.

Od takových organizací je třeba se jasně vymezit a distancovat. Nicméně rádi v našich řadách přivítáme slušné rodinné pohřební služby a ústavy, které nebudou přímým konkurentem našich členů.

Otisknutý dopis je z roku 2012, kde Asociace již jasně popsala problém rozpínání státu, komunálních podniků na úkor soukromých pohřebních služeb a ukázala na něj v dobré víře fungujícího státu, upozornila na poškozování práv soukromých pohřebních služeb. ÚOHS dle mého soudu je na dvě věci, zajímá se jen o firmy kde čuchá peníze, ale na malé soukromníky kašle, prostě státní úřad.  

Mé nedávné tvrzení o "aroganci státu", rozuměj větší části neschopných úředníků, vůči soukromé podnikatelské sféře, která je denně dehonestována, pomlouvána, když ne otevřeně, tak latentně v narážkách a nakonec i v činech. Co si myslet o praktikách České obchodní inspekce, která má údajně instrukce pro kontroly pohřebních služeb, kdy při kontrole komunální pohřební služby se mají mírnit v ukládání pokut a při stejné kontrole soukromé pohřební služby, mají pokuty maximalizovat. Tato informace bude jistě námětem pro další zasedání výboru Asociace a kroků na ochranu práv členů Asociace. Asociace má bohaté zkušenosti s arogancí paní ministryně Šlechtové a jejich úředníků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a troufám si tvrdit, že celá její "etuda"sehraná s papírovými rakvemi a lámáním nohou nebožtíkům byl jen její reklamní politický počin. Dnes po pohřebnictví ani neštěkne a upřímně jsem zvědav, jak dopadne to torzo, které si říká Armáda ČR. Mám pocit, že se nám pomalu náš stát rozpadá. Z výše uvedených důvodů jsem přesvědčen, že se státem musíme jednat korektně, ovšem nekompromisně a především se s nimi nekamarádit a nelézt jim do pr...le.

Zdraví čtenáře Jarda Mangl - předseda Asociace

21.3.2018 - Nové informace v sekci Asociace/ke stažení


ASOCIACE ZVE SVÉ ČLENY NA VÝSTAVU POHŘEBNICTVÍ V ITÁLII

BOLOGNA ITALY Thursday 5 Friday 6 Saturday 7
5·6·7 APRIL 2018

INTERNATIONAL FUNERAL AND CEMETERY EXHIBITION


20.3.2018 - V SEKCI ODBORNÁ VEŘEJNOST/ČLÁNKY PŘIDÁNA ZÁSADNÍ INFORMACE


19.3.2018 - Na měsíc duben jsou vypsány 4 kurzy a 1 konzultace. Více v uzavřené sekci EDUKACE.


19.3.2018 - V uzavřené sekci přidány nové stránky...


Pozvánka na pohřební výstavu 10 - 12. května 2018 v Düsseldorfu, stojí to za to :)

Nové myšlenky, nové nápady, nový přístup k naší práci...


12.3. 2018 - V sekci ASOCIACE přispívejte myšlenkami do nového KODEXU.


12.03.2018 - V sekci VÍCE najdete nová funeral videa.V neděli 11.3. 2018 v Kostelci nad Labem proběhlo shromáždění členů Asociace soukromých pohřebních služeb za rok 2017.27.2.2018

"STÁT JE AROGANCE SAMA" článek Květy


27.2.2018

POHŘEBNICTVÍ JE TŘEBA DĚLAT S LÁSKOU A ZÁKLADNÍ CENY POHŘBŮ 2018


31.01.2018 

GDPR strašák na firmy a pomůcka jak z nás vyrazit peníze. Všechno je jinak. Více v uzavřené sekci.


Jak je dobré mít správnou smlouvu o pohřbení. Rozsudek o POVINNOSTI ZAPLATIT smluvní pokutu najdete v uzavřené sekci "NÁSTĚNKA".


Níže uvedené video, které potvrzuje nedobrý stav krematoria Ústí nad Labem.


9.1. 2018 - Když se Asociace bila za zákaz muslimských hřbitovů a islámských výhod při pohřbení před našimi občany, byla zástupci Ministerstva pro místní rozvoj dehonestována a pomlouvána. Bohužel přes náš odpor "černý kabinet" na MMR, který připravoval Novelu zákona o pohřebnictví pod taktovkou některých majitelů pohřebních služeb si toto prosadil a přijatou Novelou zákona o pohřebnictví vytvořil možnost vytvářet islámské hřbitovy v ČR, kde se jim zamane. Je vidět, že Asociace tenkrát správně vyhodnotila nebezpečí pro naše občany, na rozdíl od Ministerstva pro místní rozvoj. O pokračování islamizace české kotliny níže v zajímavém článku z alternativního webu, kterému dáváme prostor díky počínající latentní cenzuře tisku a televize..., věříme že názor si uděláte sami. 

A nezapomeňte jít v pátek a sobotu volit. Děkujeme.

O tomto útoku na občany ČR oficiální média musela informovat, protože to si ani jinak dovolit nemohla - to nešlo "smést pod koberec". Ovšem již občanům této, zatím údajně šesté, nejbezpečnější země jaksi neřekla, že s nožem útočil muž, požívající tzv. zvláštní status, kterým je chráněn, přímo naším MO! Bližší informace v připojeném textu z Aeronetu - po kterém mimochodem jdou, jako hladoví vlčáci všichni ti Jandové, Kundrové, Taberyové, ČT... prostě všichni ti "bojovníci proti dezinformacím", neboť tento server jim neustále "hází vidle", do té jejich pracně urovnané, informační hromady hnoje!  Níže ke stažení celý článek.


8.1. 2018 - Bůh zaplať, konečně je po svátcích a můžeme s optimizmem hledět do nadcházejícího roku. Připomínáme si, že jsme se na poslední prosincové schůzce dohodli, že si dáme do 11.1.2018 "volno" od asociační práce. Bohužel již 2.1.2018 jsme byli pozváni na předání krematoria v Ústí nad Labem městu, které si ho po 24 letech převzalo od pohřebního ústavu Memory in Memory. Poděkování patří panu Cíchovi, který nám umožnil tento nevšední zážitek. Na tomto případě je jasně vidět, jak komunální politici přistupují ke svěřenému majetku nás všech. Označení přístupu komunálních politiků v Ústí nad Labem při správě svěřené věci se dá nazvat, nebo označit slovem "tragédie". Jejich přístup k údržbě budov a kremační technologie připomíná devadesátá léta "necháme to zdevastovat a potom levně odprodáme s tučným ziskem do politické pokladny, nebo z toho pro někoho uděláme trafiku a z případných investic (desátek) opět naplníme politickou pokladnu, nebo svojí peněženku?" Podrobný článek připravujeme i s foto a videem.


22.12 2017 - Městský soud v Praze stanovil termín jednání ve věci navrhovatelů Dr. Rambousek, Asociace a Sdružení  pohřebnictví ve věci žaloby na TOBIT o.s. o jeho zrušení na 22. března 2018 od 13.00 na adrese Slezská 9, Praha 2.


22.12.2017 - Bude se zajímat Policie ČR o letitou situaci v Praze? Kdy jen některé pohřební služby jsou využívány lékaři Zdravotnické záchranné služby k odvozu těl zesnulých?

Sicílii křižovala sanitka smrti. Šofér vraždil pacienty a těla dohazoval (dohodnutým) pohřebákům...

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/458631-sicilii-krizovala-sanitka-smrti-sofer-vrazdil-pacienty-a-tela-dohazoval-pohrebakum.html


POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Členská schůze Asociace byla stanovena s ohledem aktuálních potřeb Asociace a naší pracovní vytíženosti, na neděli 17.12.2017 od 9.00. Sejdeme se v Litoměřicích, v obřadní síni Pohřebního ústavu AURIGA - adresa: Michalovická 39/14, Litoměřice - Předměstí 412 01.

Členové od 9.oo - 10.oo. Uzavřené jednání.

Zájemci o členství v Asociaci soukromých pohřebních služeb v ČR od 10.oo.

PROGRAM:

Aktualizace stanov Asociace

Volba komisí

Přijetí nových členů

Návrh práce 2018

Stanovení termínu výroční členské schůze pro rok 2017

Diskuze - přihlášky do diskuze prosíme předat před začátkem schůze u prezentace.

Prosíme o dochvilnost. Po ukončení členské schůze je pro zájemce připravena prohlídka zázemí Pohřebního ústavu AURIGA, který je laskavým hostitelem této členské schůze.

Předpokládaný konec členské schůze je cca 13.oo.Katalog vybavení pro pohřební služby a krematoria si můžete stáhnout v sekci "Pro pohřební služby".


Plakat výstava Lysá nad Labem v pdf


Níže si můžete stáhnout anonymní dotazník výzkumu pohřebnictví v pdf


14.9.2017 - MMR ČR pořádalo ve čtvrtek 14.9.2017 seminář k novele zákona 256/2001 Sb., pro zájemce z řad PS a radnic či magistrátů za účasti předsedů Asociace a Sdružení. Část Audio záznamu si můžete přehrát níže, úplný záznam je v uzavřené sekci pro členy Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR.


30.8.2017          Smlouva o pohřebních službách a o souvisejících vztazích

Licenční smlouva, chrání PPS a klienta, jasně určuje mantinely poskytovaných cen, služeb a zboží. Naprosto zásadní záležitost pro správné vedení PPS. Autorem je © JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE, a ©Pohřební ústav AURIGA® spol. s r. o.. Můžete objednat na info@aspscr.cz

Evidenční kniha hřbitova:

Evidenční kniha úmrtí dispečerská: (připravujeme ještě tiskovou úpravu pořadí a velikosti sloupců)

Evidenční kniha uren - LO:


14.8.2017 Společná příprava evidenčních knih požadovaných zákonem 256/2001 Sb., se sdružením pohřebnictví v ČR.


12.8.2017 - zveřejněn ke čtení v sekci pohřební služby / zákon o pohřebnictví - novelizovaný a platný od 1.9.2017


10.8.2017 - Začíná pracovat úplná redakční rada pro tyto web stránky, internetového občasníku "ČESKÉ POHŘEBNICTVÍ" a osvětových programů.

HLEDÁME KRAJSKÉ A OKRESNÍ REDAKTORY Z ŘAD PROFESNÍ VEŘEJNOSTI PRO AKTUÁLNÍ REDAKČNÍ ZPRÁVY Z OBLASTI HŘBITOVNICTVÍ, POHŘEBNÍCH SLUŽEB, POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE a ostatních navazujících odvětví. Info na 601 200 700.


                             4.8. 2017                                                                                                 KONEC ZVÝHODŇOVÁNÍ                                  NĚKTERÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB    POSKYTOVATELI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE!

Žádáme všechny soukromé poctivé služby o stažení níže uvedeného souboru, který obsahuje výše uvedený dopis ve formátu PDF a rozeslali ho bezodkladně ke všem poskytovatelům zdravotní a sociální péče. V případě, že z nějakého důvodu nemůžete dopis rozeslat, zašlete nám prosím mailové adresy, nebo poštovní adresy a bez uvedení vaší pohřební služby dopis odešleme z adresy Asociace. mail:info@aspscr.cz

ASPS ČR děkuje za spolupráci při potírání nepoctivého jednání.


27.07.2017 -Certifikát jakosti od výrobce rakví SETORA si můžete vytisknout na 

https://www.aspscr.cz/dodavatele/


26.07.2017-Rozbor stanoviska MZ ČR
Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním k problematice proplácení transportů zemřelých pojištěnců VZP


NA VÝŠE UVEDENÉ PROBLEMATICE STÁLE PRACUJEME A NEVZDÁVÁME SE :)
26.07.2017-ASOCIACE SOUKROMÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR PŘIPRAVILA

POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA PRO FIRMY - POSKYTOVATELE POHŘEBNÍCH SLUŽEB

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: FIRMY_____________________IČ:___________________
2... ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE..............................................................
3..... ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ......................................................................
4..... BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI...........................................................
5..... PROVOZNÍ ŘÁD POHŘEBNÍ SLUŽBY .....................................................
A DALŠÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI PODNIKATELE

ZDARMA

PRO ČLENY ASOCIACE SOUKROMÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR

PRO NEČLENY ASOCIACE ZA ÚPLATU

OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA INFO@ASPSCR.CZ


25.07.2017-DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO VÝROBCE RAKVÍ:

PRO ZÍSKÁNÍ PROTOKOLU OD STATNÍ ZKUŠEBNY, KTERÝ JE NEZASTUPITELNÝ PRO PRODEJ RAKVÍ POHŘEBNÍM SLUŽBÁM V ČR, SE PROSÍM BEZODKLADNĚ OBRACEJTE NA TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p., Pobočka - TZÚS Praha, s.p. Ing. Jaroslav Sytař,

specialista diagnostiky a inspekcí - Tel.: +420 417 719 016, Mobil: +420 724 776 009, E-mail: sytar@tzus.cz

KALKULACE PRO PROTOKOLÁRNÍ ZKOUŠKU RAKVE:


19.07.2017-HLEDÁME ČLENY REDAKČNÍ RADY PRO OBČASTNÍK "ČESKÉ POHŘEBNICTVÍ" A WEB ASPSCR. 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT O BEZPLATNOU SPOLUPRÁCI NA INFO@ASPSCR.CZ


10.7.2017 VYŠEL NOVELIZOVANÝ ZÁKON O POHŘEBNICTVÍ 256/2001 Sb.,

VÍCE NA NÍŽE UVEDENÉM ODKAZU:

https://www.aspscr.cz/odborna-verejnost/


93/17 Návrh vyhlášky o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení; T: 12.7.2017

https://cms.aspscr.webnode.cz/odborna-verejnost/


Zápis z Fóra k Novele zákona o pohřebnictví a jejím dopadu na soukromé pohřební služby 


Zákon 256/2017 Sb., platí od 1. září 2017

Prezident republiky podepsal pět zákonů

19. června 2017

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 19. června 2017 těchto pět zákonů:
1. zákon ze dne 31. května 2017, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy,
2. zákon ze dne 31. května 2017 o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů,
3. zákon ze dne 31. května 2017, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
4. zákon ze dne 31. května 2017, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a
5. zákon ze dne 9. června 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky


Přihláška za člena nebo konzultanta Asociace, v sekci "VÍCE".


Tomáš Kotrlý narazil u ministryně...

převzato z MF DNES 28.11.2016


A je to tady, 1. čtení novely zákona o pohřebnictí v PSP ČR

Návrh pořadu 53. schůze

Od 29. 11. 2016 14:00

 1. 49.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení !

Budeme informovat o průběhu....


Odborná soukromá pohřební veřejnost uspořádala ve svátek 17.11.2016

I.Ekonomické funerální fórum.

Garantem I. Ekonomického fóra byl pohřební ústav AURIGA a ELPIS.

Kolegiální setkání více jak 30 účastníků proběhlo v přátelské atmosféře v obřadní pohřebního ústavu AURIGA - Litoměřice, v době od 8.00 do 19.00. Mimo jiné byli níže uvedené diskuzní okruhy:

Předmětem diskuzí byla ministerská novela zákona o pohřebnictví, která byla v ministerské formě účastníky odmítnuta, avšak s přesvědčením nutnosti přijetí "technické novely" zákona o pohřebnictví, vypracované odbornou veřejností v době 2014 - 2015, ke které ministerstvo zcela nepřihlédlo.

Dalším bodem diskuzí bylo EET a její aplikace na pohřební služby. Zde se rozcházely dva názory na časové uvedení do praxe a to rok 2017 jako maloobchod-velkoobchod a 2018 jen jako služby. Dnes jsme znovu tuto problematiku podrobně konzultovali s MF a byl znovu potvrzen termín 1. 3. 2017. Zde si dovolíme znovu všechny poskytovatele pohřebních služeb varovat před "KULIŠÁRNAMI", které mají EET u PS odložit na rok 2018, jak někteří doufají.

Soukromé pohřební služby v drtivé většině vítají EET, jako narovnání pokřiveného podnikatelského prostředí.

Dalším důležitým tématem bylo financování rozvoje PS v dalších letech po přijetí novely, jejich stabilizace, včetně jejich rozvojové vize.

Neméně důležitou diskuzí byly převozy na pitvu, jak zdravotní tak soudní, jejich úhrada pojišťovnou a MV. Projednáno bylo také BOZP při předmětných transportech a použití zákonných prostředků transportu.

Z časových důvodů bohužel nedošlo na další plánované okruhy diskuzí. Snad příště :).

Případné konzultace: Moneta, Ing. Mráz 602386800 a EET Awis pan Muška 720943764, SW pro sjednávání pohřbů a vedení pohřební služby MEMORKA.CZ pan Černý 602298133, nebo Asociace pohřebních služeb v ČR na telefonu 601 200 700.SLOVAK FUNERAL TRENČÍN 2016

Výborná pohřebnická výstava, leč malá.


Přijďte si popovídat "u kulatého stolu" a načerpat nové nápady a možnosti jak ekonomicky lépe stabilizovat to, co nás, naše rodiny a zaměstnance živí.

Vážené kolegyně a kolegové, majitelé soukromých pohřebních služeb, dovolujeme si vás pozvat na

I. ekonomické funerální fórum 2016, pořádané výhradně
pro soukromé pohřební služby a ústavy,
ve státní svátek 17. Listopadu 2016
.

Přihlášení účastníci soukromého fóra se sejdou v Litoměřicích na adrese:

Obřadní síň
Pohřebního ústavu AURIGA® spol. s r.o.
Michalovická 39/14

Začátek soukromého ekonomického fóra je v 8.00, konec v 17.00.

Oběd na vlastní náklady. Káva a pití zdarma.

ÚČAST na Ekonomickém funerálním fóru je ZDARMA.

PROGRAM SETKÁNÍ A JEHO SEGMENTY:

 • 8:00 - 8:30 PREZENTACE
 • 8:30 - 8:45 Trable soukromých pohřebních služeb (připravte si co vás trápí- úřady, kontroly, konkurence a atd.)
 • 8:45 - 9:00 Proč EET v pohřebnictví? Přínosy nebo negace?
 • 9:00 - 10:00 Ekonomická stabilizace soukromých PS v regionech
 • 10:00 - 10:15 Kafépuza či cigaretka :-)
 • 10:15 - 12:00 Financování soukromých pohřebních služeb
 • 12:00 - 13:30 Oběd na adrese RESTAURACE LUNA, Stránského 1909, Litoměřice  (Cihelna) cca 500m od Fóra
 • 14:00 - 15:30 EET kasy, výklad, dotazy, praktikum
 • 15:30 - 15:45 Kafépuza či cigaretka :-)
 • 15:40 - 16:00 Ochrana soukromých pohřebních služeb před stížnostmi, ČOI, KHS, ŽÚ, KLIENTY
 • 16:00 - 16:30 Projekt ASPS ČR ekonomického zajištění soukromých pohřebních služeb do budoucna
 • 16:30 - 17:00 Diskuse a závěr

Přihlášky prosím zasílejte na mail: jmangl@volny.cz, nebo telefonicky na 601 200 700.

Přihlašte se prosím co nejdříve, neboť místa jsou omezena.

Děkujeme za pochopení. Více na www.aspscr.cz .

Sponzoři soukromého ekonomického fóra si nepřejí být jmenováni.


Výzva pro všechny pohřební služby


Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Jistě je Vám znám stav projednávání novely zákona o pohřebnictví a nyní i veřejně odhalovaná činnost spolku Tobit, z. s., na území celé České republiky. Sdělujeme Vám, že od 19. června 2016 se koná - je v běhu soudní řízení u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 79 Cm 65/2016 řízení o zrušení
tohoto spolku.
Vzhledem k tomu, že se bude dokazovat činnost spolku působícího v celé České republice v době jeho dosavadní existence od září 2013 doposud, přichází v úvahu návrh soudu na provedení důkazů výslechy svědků - všech provozovatelů pohřebních služeb. více zde...


Ukládání do společného hrobu spojené s prohlídkou nového zázemí pohřebního ústavu ELPIS