Aktuality

31.01.2018 

GDPR strašák na firmy a pomůcka jak z nás vyrazit peníze. Všechno je jinak. Více v uzavřené sekci.


Jak je dobré mít správnou smlouvu o pohřbení. Rozsudek o POVINNOSTI ZAPLATIT smluvní pokutu najdete v uzavřené sekci "NÁSTĚNKA".


Níže uvedené video, které potvrzuje nedobrý stav krematoria Ústí nad Labem.


9.1. 2018 - Když se Asociace bila za zákaz muslimských hřbitovů a islámských výhod při pohřbení před našimi občany, byla zástupci Ministerstva pro místní rozvoj dehonestována a pomlouvána. Bohužel přes náš odpor "černý kabinet" na MMR, který připravoval Novelu zákona o pohřebnictví pod taktovkou některých majitelů pohřebních služeb si toto prosadil a přijatou Novelou zákona o pohřebnictví vytvořil možnost vytvářet islámské hřbitovy v ČR, kde se jim zamane. Je vidět, že Asociace tenkrát správně vyhodnotila nebezpečí pro naše občany, na rozdíl od Ministerstva pro místní rozvoj. O pokračování islamizace české kotliny níže v zajímavém článku z alternativního webu, kterému dáváme prostor díky počínající latentní cenzuře tisku a televize..., věříme že názor si uděláte sami. 

A nezapomeňte jít v pátek a sobotu volit. Děkujeme.

O tomto útoku na občany ČR oficiální média musela informovat, protože to si ani jinak dovolit nemohla - to nešlo "smést pod koberec". Ovšem již občanům této, zatím údajně šesté, nejbezpečnější země jaksi neřekla, že s nožem útočil muž, požívající tzv. zvláštní status, kterým je chráněn, přímo naším MO! Bližší informace v připojeném textu z Aeronetu - po kterém mimochodem jdou, jako hladoví vlčáci všichni ti Jandové, Kundrové, Taberyové, ČT... prostě všichni ti "bojovníci proti dezinformacím", neboť tento server jim neustále "hází vidle", do té jejich pracně urovnané, informační hromady hnoje!  Níže ke stažení celý článek.


8.1. 2018 - Bůh zaplať, konečně je po svátcích a můžeme s optimizmem hledět do nadcházejícího roku. Připomínáme si, že jsme se na poslední prosincové schůzce dohodli, že si dáme do 11.1.2018 "volno" od asociační práce. Bohužel již 2.1.2018 jsme byli pozváni na předání krematoria v Ústí nad Labem městu, které si ho po 24 letech převzalo od pohřebního ústavu Memory in Memory. Poděkování patří panu Cíchovi, který nám umožnil tento nevšední zážitek. Na tomto případě je jasně vidět, jak komunální politici přistupují ke svěřenému majetku nás všech. Označení přístupu komunálních politiků v Ústí nad Labem při správě svěřené věci se dá nazvat, nebo označit slovem "tragédie". Jejich přístup k údržbě budov a kremační technologie připomíná devadesátá léta "necháme to zdevastovat a potom levně odprodáme s tučným ziskem do politické pokladny, nebo z toho pro někoho uděláme trafiku a z případných investic (desátek) opět naplníme politickou pokladnu, nebo svojí peněženku?" Podrobný článek připravujeme i s foto a videem.


22.12 2017 - Městský soud v Praze stanovil termín jednání ve věci navrhovatelů Dr. Rambousek, Asociace a Sdružení  pohřebnictví ve věci žaloby na TOBIT o.s. o jeho zrušení na 22. března 2018 od 13.00 na adrese Slezská 9, Praha 2.


22.12.2017 - Bude se zajímat Policie ČR o letitou situaci v Praze? Kdy jen některé pohřební služby jsou využívány lékaři Zdravotnické záchranné služby k odvozu těl zesnulých?

Sicílii křižovala sanitka smrti. Šofér vraždil pacienty a těla dohazoval (dohodnutým) pohřebákům...

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/458631-sicilii-krizovala-sanitka-smrti-sofer-vrazdil-pacienty-a-tela-dohazoval-pohrebakum.html


POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Členská schůze Asociace byla stanovena s ohledem aktuálních potřeb Asociace a naší pracovní vytíženosti, na neděli 17.12.2017 od 9.00. Sejdeme se v Litoměřicích, v obřadní síni Pohřebního ústavu AURIGA - adresa: Michalovická 39/14, Litoměřice - Předměstí 412 01.

Členové od 9.oo - 10.oo. Uzavřené jednání.

Zájemci o členství v Asociaci soukromých pohřebních služeb v ČR od 10.oo.

PROGRAM:

Aktualizace stanov Asociace

Volba komisí

Přijetí nových členů

Návrh práce 2018

Stanovení termínu výroční členské schůze pro rok 2017

Diskuze - přihlášky do diskuze prosíme předat před začátkem schůze u prezentace.

Prosíme o dochvilnost. Po ukončení členské schůze je pro zájemce připravena prohlídka zázemí Pohřebního ústavu AURIGA, který je laskavým hostitelem této členské schůze.

Předpokládaný konec členské schůze je cca 13.oo.Katalog vybavení pro pohřební služby a krematoria si můžete stáhnout v sekci "Pro pohřební služby".


Plakat výstava Lysá nad Labem v pdf


Níže si můžete stáhnout anonymní dotazník výzkumu pohřebnictví v pdf


14.9.2017 - MMR ČR pořádalo ve čtvrtek 14.9.2017 seminář k novele zákona 256/2001 Sb., pro zájemce z řad PS a radnic či magistrátů za účasti předsedů Asociace a Sdružení. Část Audio záznamu si můžete přehrát níže, úplný záznam je v uzavřené sekci pro členy Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR.


30.8.2017          Smlouva o pohřebních službách a o souvisejících vztazích

Licenční smlouva, chrání PPS a klienta, jasně určuje mantinely poskytovaných cen, služeb a zboží. Naprosto zásadní záležitost pro správné vedení PPS. Autorem je © JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE, a ©Pohřební ústav AURIGA® spol. s r. o.. Můžete objednat na info@aspscr.cz

Evidenční kniha hřbitova:

Evidenční kniha úmrtí dispečerská: (připravujeme ještě tiskovou úpravu pořadí a velikosti sloupců)

Evidenční kniha uren - LO:


14.8.2017 Společná příprava evidenčních knih požadovaných zákonem 256/2001 Sb., se sdružením pohřebnictví v ČR.


12.8.2017 - zveřejněn ke čtení v sekci pohřební služby / zákon o pohřebnictví - novelizovaný a platný od 1.9.2017


10.8.2017 - Začíná pracovat úplná redakční rada pro tyto web stránky, internetového občasníku "ČESKÉ POHŘEBNICTVÍ" a osvětových programů.

HLEDÁME KRAJSKÉ A OKRESNÍ REDAKTORY Z ŘAD PROFESNÍ VEŘEJNOSTI PRO AKTUÁLNÍ REDAKČNÍ ZPRÁVY Z OBLASTI HŘBITOVNICTVÍ, POHŘEBNÍCH SLUŽEB, POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE a ostatních navazujících odvětví. Info na 601 200 700.


                             4.8. 2017                                                                                                 KONEC ZVÝHODŇOVÁNÍ                                  NĚKTERÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB    POSKYTOVATELI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE!

Žádáme všechny soukromé poctivé služby o stažení níže uvedeného souboru, který obsahuje výše uvedený dopis ve formátu PDF a rozeslali ho bezodkladně ke všem poskytovatelům zdravotní a sociální péče. V případě, že z nějakého důvodu nemůžete dopis rozeslat, zašlete nám prosím mailové adresy, nebo poštovní adresy a bez uvedení vaší pohřební služby dopis odešleme z adresy Asociace. mail:info@aspscr.cz

ASPS ČR děkuje za spolupráci při potírání nepoctivého jednání.


27.07.2017 -Certifikát jakosti od výrobce rakví SETORA si můžete vytisknout na 

https://www.aspscr.cz/dodavatele/


26.07.2017-Rozbor stanoviska MZ ČR
Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním k problematice proplácení transportů zemřelých pojištěnců VZP


NA VÝŠE UVEDENÉ PROBLEMATICE STÁLE PRACUJEME A NEVZDÁVÁME SE :)
26.07.2017-ASOCIACE SOUKROMÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR PŘIPRAVILA

POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA PRO FIRMY - POSKYTOVATELE POHŘEBNÍCH SLUŽEB

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: FIRMY_____________________IČ:___________________
2... ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE..............................................................
3..... ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ......................................................................
4..... BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI...........................................................
5..... PROVOZNÍ ŘÁD POHŘEBNÍ SLUŽBY .....................................................
A DALŠÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI PODNIKATELE

ZDARMA

PRO ČLENY ASOCIACE SOUKROMÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR

PRO NEČLENY ASOCIACE ZA ÚPLATU

OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA INFO@ASPSCR.CZ


25.07.2017-DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO VÝROBCE RAKVÍ:

PRO ZÍSKÁNÍ PROTOKOLU OD STATNÍ ZKUŠEBNY, KTERÝ JE NEZASTUPITELNÝ PRO PRODEJ RAKVÍ POHŘEBNÍM SLUŽBÁM V ČR, SE PROSÍM BEZODKLADNĚ OBRACEJTE NA TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p., Pobočka - TZÚS Praha, s.p. Ing. Jaroslav Sytař,

specialista diagnostiky a inspekcí - Tel.: +420 417 719 016, Mobil: +420 724 776 009, E-mail: sytar@tzus.cz

KALKULACE PRO PROTOKOLÁRNÍ ZKOUŠKU RAKVE:


19.07.2017-HLEDÁME ČLENY REDAKČNÍ RADY PRO OBČASTNÍK "ČESKÉ POHŘEBNICTVÍ" A WEB ASPSCR. 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT O BEZPLATNOU SPOLUPRÁCI NA INFO@ASPSCR.CZ


10.7.2017 VYŠEL NOVELIZOVANÝ ZÁKON O POHŘEBNICTVÍ 256/2001 Sb.,

VÍCE NA NÍŽE UVEDENÉM ODKAZU:

https://www.aspscr.cz/odborna-verejnost/


93/17 Návrh vyhlášky o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení; T: 12.7.2017

https://cms.aspscr.webnode.cz/odborna-verejnost/


Zápis z Fóra k Novele zákona o pohřebnictví a jejím dopadu na soukromé pohřební služby 


Zákon 256/2017 Sb., platí od 1. září 2017

Prezident republiky podepsal pět zákonů

19. června 2017

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 19. června 2017 těchto pět zákonů:
1. zákon ze dne 31. května 2017, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy,
2. zákon ze dne 31. května 2017 o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů,
3. zákon ze dne 31. května 2017, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
4. zákon ze dne 31. května 2017, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a
5. zákon ze dne 9. června 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky


Přihláška za člena nebo konzultanta Asociace, v sekci "VÍCE".


Tomáš Kotrlý narazil u ministryně...

převzato z MF DNES 28.11.2016


A je to tady, 1. čtení novely zákona o pohřebnictí v PSP ČR

Návrh pořadu 53. schůze

Od 29. 11. 2016 14:00

 1. 49.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení !

Budeme informovat o průběhu....


Odborná soukromá pohřební veřejnost uspořádala ve svátek 17.11.2016

I.Ekonomické funerální fórum.

Garantem I. Ekonomického fóra byl pohřební ústav AURIGA a ELPIS.

Kolegiální setkání více jak 30 účastníků proběhlo v přátelské atmosféře v obřadní pohřebního ústavu AURIGA - Litoměřice, v době od 8.00 do 19.00. Mimo jiné byli níže uvedené diskuzní okruhy:

Předmětem diskuzí byla ministerská novela zákona o pohřebnictví, která byla v ministerské formě účastníky odmítnuta, avšak s přesvědčením nutnosti přijetí "technické novely" zákona o pohřebnictví, vypracované odbornou veřejností v době 2014 - 2015, ke které ministerstvo zcela nepřihlédlo.

Dalším bodem diskuzí bylo EET a její aplikace na pohřební služby. Zde se rozcházely dva názory na časové uvedení do praxe a to rok 2017 jako maloobchod-velkoobchod a 2018 jen jako služby. Dnes jsme znovu tuto problematiku podrobně konzultovali s MF a byl znovu potvrzen termín 1. 3. 2017. Zde si dovolíme znovu všechny poskytovatele pohřebních služeb varovat před "KULIŠÁRNAMI", které mají EET u PS odložit na rok 2018, jak někteří doufají.

Soukromé pohřební služby v drtivé většině vítají EET, jako narovnání pokřiveného podnikatelského prostředí.

Dalším důležitým tématem bylo financování rozvoje PS v dalších letech po přijetí novely, jejich stabilizace, včetně jejich rozvojové vize.

Neméně důležitou diskuzí byly převozy na pitvu, jak zdravotní tak soudní, jejich úhrada pojišťovnou a MV. Projednáno bylo také BOZP při předmětných transportech a použití zákonných prostředků transportu.

Z časových důvodů bohužel nedošlo na další plánované okruhy diskuzí. Snad příště :).

Případné konzultace: Moneta, Ing. Mráz 602386800 a EET Awis pan Muška 720943764, SW pro sjednávání pohřbů a vedení pohřební služby MEMORKA.CZ pan Černý 602298133, nebo Asociace pohřebních služeb v ČR na telefonu 601 200 700.SLOVAK FUNERAL TRENČÍN 2016

Výborná pohřebnická výstava, leč malá.


Přijďte si popovídat "u kulatého stolu" a načerpat nové nápady a možnosti jak ekonomicky lépe stabilizovat to, co nás, naše rodiny a zaměstnance živí.

Vážené kolegyně a kolegové, majitelé soukromých pohřebních služeb, dovolujeme si vás pozvat na

I. ekonomické funerální fórum 2016, pořádané výhradně
pro soukromé pohřební služby a ústavy,
ve státní svátek 17. Listopadu 2016
.

Přihlášení účastníci soukromého fóra se sejdou v Litoměřicích na adrese:

Obřadní síň
Pohřebního ústavu AURIGA® spol. s r.o.
Michalovická 39/14

Začátek soukromého ekonomického fóra je v 8.00, konec v 17.00.

Oběd na vlastní náklady. Káva a pití zdarma.

ÚČAST na Ekonomickém funerálním fóru je ZDARMA.

PROGRAM SETKÁNÍ A JEHO SEGMENTY:

 • 8:00 - 8:30 PREZENTACE
 • 8:30 - 8:45 Trable soukromých pohřebních služeb (připravte si co vás trápí- úřady, kontroly, konkurence a atd.)
 • 8:45 - 9:00 Proč EET v pohřebnictví? Přínosy nebo negace?
 • 9:00 - 10:00 Ekonomická stabilizace soukromých PS v regionech
 • 10:00 - 10:15 Kafépuza či cigaretka :-)
 • 10:15 - 12:00 Financování soukromých pohřebních služeb
 • 12:00 - 13:30 Oběd na adrese RESTAURACE LUNA, Stránského 1909, Litoměřice  (Cihelna) cca 500m od Fóra
 • 14:00 - 15:30 EET kasy, výklad, dotazy, praktikum
 • 15:30 - 15:45 Kafépuza či cigaretka :-)
 • 15:40 - 16:00 Ochrana soukromých pohřebních služeb před stížnostmi, ČOI, KHS, ŽÚ, KLIENTY
 • 16:00 - 16:30 Projekt ASPS ČR ekonomického zajištění soukromých pohřebních služeb do budoucna
 • 16:30 - 17:00 Diskuse a závěr

Přihlášky prosím zasílejte na mail: jmangl@volny.cz, nebo telefonicky na 601 200 700.

Přihlašte se prosím co nejdříve, neboť místa jsou omezena.

Děkujeme za pochopení. Více na www.aspscr.cz .

Sponzoři soukromého ekonomického fóra si nepřejí být jmenováni.


Výzva pro všechny pohřební služby


Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Jistě je Vám znám stav projednávání novely zákona o pohřebnictví a nyní i veřejně odhalovaná činnost spolku Tobit, z. s., na území celé České republiky. Sdělujeme Vám, že od 19. června 2016 se koná - je v běhu soudní řízení u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 79 Cm 65/2016 řízení o zrušení
tohoto spolku.
Vzhledem k tomu, že se bude dokazovat činnost spolku působícího v celé České republice v době jeho dosavadní existence od září 2013 doposud, přichází v úvahu návrh soudu na provedení důkazů výslechy svědků - všech provozovatelů pohřebních služeb. více zde...


Ukládání do společného hrobu spojené s prohlídkou nového zázemí pohřebního ústavu ELPIS