Úmrtí                                      JIŽ 10 LET POMÁHÁME ČLENŮM A CHRÁNÍME NÁŠ OBOR OD ZALOŽENÍ ASOCIACE.

Co dělat a na co si při úmrtí dát pozor?

Vážený čtenáři, dovolíme si Vás upozornit na negativní jevy ve zdravotnictví a sociálních službách. Jedná se o promyšlenou manipulaci s Vašim psychickým stavem, spočívajícím ve spolupráci poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a některých pohřebních služeb při úmrtí Vašeho blízkého. Manipulace tkví v jeho odvozu z místa úmrtí k nějaké pohřební službě k uložení. Tedy v případě, že zemřelý není uložen v místě úmrtí, tzn. zdravotnickém nebo sociálním zařízení, ZPOZORNĚTE!!!. Nejspíše dostanete informační lístek, kde je uveden telefon a jméno pohřební služby, která  Vašeho zesnulého uložila a předpokládá se, že tam půjdete objednat pohřeb.  To právě nedělejte, nikam nevolejte a pohřební službu si vyberte sami, nebo na doporučení známých. V pohřební službě jen kartičku předejte. Vaší orientací v problému úmrtí, mohou být prověřené pohřební služby, které jsou uvedeny v sekci /úmrtí/prověřené pohřební služby/. U těchto prověřených služeb můžete předpokládat, že svojí práci dělají jako poslání, teprve poté následuje ekonomika. U jiných pohřebních služeb to může být opačně. V každém případě, když se obrátíte s objednáním pohřbu na pohřební službu, kterou popisujeme na začátku tohoto článku, vaše faktura za pohřeb se skrytě navýší o možný úplatek. Slušné zdravotnické, nebo sociální zařízení má mít nějaký prostor pro dočasné uložení zemřelých, než si ho vyzvedne Vámi vybraná pohřební služba. K té musíme ještě dodat, že má mít 24 hodinovou službu a vlastní chladící zařízení. Generelně jste ze zákona o pohřebnictví osvobození od polpatků za uložení zemřelého včetně, do 48 hodin od času smrti, který je jasně vyznačen na Listu o prohlídce zemřelého. V případě nařízené pitvy se čas počítá od ukončení pitvy. Jestli nějaká pohřební služba od Vás požaduje peníze,  za uložení zesnulého, ale třeba manipulační poplatek, například za vak, převoz, manipulaci se zesnulou osobu atd. v 48 hodinách po úmrtí, nic neplaťte a obraťte se na naší Asociaci. Rádi Vám pomůžeme. Tak a teď si pročtěte níže uvedené informace, které potřebujete pro vyřízení či odvoz zemřelé osoby. Jestli Vás zajímá pohřební etiketa, koukněte na sekci úmrtí.

Kroky, které je třeba udělat v případě úmrtí doma:

1) Volejte tísňové telefonní číslo 112, operátor Vás spojí se záchrannou službou.

2) Vyčkejte příjezdu Záchranné služby, která po ohledání zesnulé osoby napíše List o prohlídce zemřelého, kde stanoví následující - rozhodne o pitvě nebo stanoví pohřeb bez pitvy. a) Bude-li nařízena pitva, může lékař na náklady pojišťovny rozhodnout o převozu na pitvu jím určenou pohřební službou. b) V opačném případě, tedy v situaci bez nařízené pitvy si pohřební službu k odvozu a následnému pohřbení vyberete vy

a) V žádném případě nejste povinni objednat pohřeb u pohřební služby, kterou zajistil lékař!!

Kroky, které je třeba udělat v případě úmrtí mimo domov:

1) Vybrat pohřební službu, u které objednáte pohřeb (nenechte se manipulovat zdravotnickým personálem a lékaři), použijte internet, doporučení Vašich přátel.

2) Ujasnit si druh pohřbu (kremace, uložení do hrobu a místo rozloučení), jaké texty na stuhy a co na parte (nezapomeňte na některého z příbuzných).

3) Objednávat pohřeb u pohřební služby, pro kterou jste se sami rozhodli (s objednáním neotálejte, ve většině nemocnic se hradí uložení zemřelé osoby v márnici!). V případě úmrtí doma prosím, vyberte si pohřební službu, která vám zajistí odvoz zesnulé osoby a také u ní budete moci sjednat pohřeb.

4) Při výběru pohřební služby dbejte na tradici a serioznost (oblečení pracovníků, čisté kanceláře, okamžitá celková faktura bez pozdějších doplatků za pohřeb, profesionalita, jak vypadá pohřební vozidlo i uvnitř, okamžitý tisk parte, zajištění vystavení úmrtního listu, nabídka uren, kamenických prací a atd.)

Na co máte právní nárok:

1) Nikdo vás nesmí nutit jít k nějaké pohřební službě, i když tato služba převážela zemřelou osobu nebo ji má u sebe v márnici. Můžete si vybrat jakoukoliv jinou pohřební službu dle Vašeho uvážení.

2) V případě, že dojde k úmrtí doma a není nařízena pitva lékařem nebo orgánem činným v trestním řízení, vyberte si pohřební službu k odvozu zemřelé osoby sami a nedejte na doporučení lékaře.

3) V případě nařízení pitvy může povolat k převozu pohřební službu lékař nebo orgán činný v trestním řízení, tato služba je pro vás zdarma a nezavazuje Vás k objednání pohřbu u převozní pohřební služby. Fakturu za převoz na pitvu hradí ten, kdo pitvu nařídil. NIC NEPODEPISUJTE.

4) 48 hodin od úmrtí nebo od skončení pitvy jste osvobozeni od platby za uložení zemřelé osoby v márnici.

Podle čeho vybrat pohřební službu:

1) Pohřební služba má mít mnohaletou tradici.

2) Transparentní ceny uveřejněné na internetu, podané telefonicky, vyvěšené v kanceláři nebo v budově, kde firma sídlí. Chtějte vidět pohřební auta, která budou převážet Vašeho zemřelého. Ceny musejí být konečné.

3) Při sjednání pohřbu Vám musí pohřební služba sepsat SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ POHŘEBNÍCH SLUŽEB, FAKTURU, PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD při platbě v hotovosti, OBJEDNÁVKU SLUŽEB A MATERIÁLU. V případě, že Vám pohřební služba nevydá jeden z výše uvedených dokladů, běžte okamžitě k jiné pohřební službě.

4) Každá pohřební služba má mít vlastní dostatečně velkou chlazenou márnici, chtějte vidět alespoň obrázky márnice, vlastní pohřební vozidla (ne v pronájmu) a kopie velkých technických průkazů, kde je uvedeno že se jedná o pohřební vozidlo.

5) Kompletní servis: - zajištění kompletního smutečního obřadu včetně kremace či vykopání a spuštění do hrobu

- výroba parte při objednání pohřbu

- zajištění smutečních květin a stuh včetně dopravy do a z místa rozloučení ke hrobu

- nabídku rakví, okrasných uren, kolumbárií, porcelánových fotografii, štítků a atd.

- zajištění hřbitovního servisu včetně zajištění hrobového místa, koupě nového náhrobku, případná oprava náhrobku, přípis písma

- profesionální a etické vystupování pracovníka pohřební služby

- čistotu a úpravu kanceláře pohřební služby

Na co si dát pozor:

1) Doporučování pohřební služby lékaři a zdravotnickým personálem, skoro vždy za úplatu.

2) Pozdější dofakturace od pohřebních služeb.

3) Chtějte vidět VŽDY zesnulou osobu, zkontrolujte oblečení a čalounění rakve. I PŘI POUHÉ KREMACI. Chtějte identifikaci přímo v krematoriu, když Vám bude odmítnuta, ihned zastavte kremaci a zavolejte nám. Při namátkových kontrolách bohužel mnoho pohřebních i velkých služeb přistupuje k zemřelým, které mají objednanou pouhou kremaci jako k odpadu!!!! Zemřelí někdy nejsou oblečeni, jsou nazí, rakve nejsou vyčalouněné a mnohdy zaměněné za levnější, zde může docházet k trestným činům podvodu na zákaznících a neoprávněnému obohacení některých pohřebních služeb. Nebojte se osobní kontroly zemřelé osoby, nebo se obraťte VČAS se žádostí o kontrolu na naší Asociaci, NEJLÉPE ještě před uzavřením objednávky pohřbu, pomůžeme vám.

4) Zkontrolujte dle objednávky pohřbu vše, co jste si objednali.

5) V případě pouhé kremace, proveďte kontrolu přímo v krematoriu.

6) O kontrolu zemřelého, můžete dopředu požádat i nás.


Zákon o pohřebnictví reguluje postupy od předání těla zemřelého až k pohřbení, včetně např. podmínek provozování pohřebních služeb, krematorií i pohřebišť, převozu lidských pozůstatků či nájmu hrobového místa. Krajské úřady pak vydávají souhlas k provozování pohřebiště, k vydání řádu pohřebiště a jeho změnám.
Řada problematik je v zákonu o pohřebnictví upravena odlišně oproti původním předpisům, a tak je nutné se podrobně seznámit se zněním zákona a řídit se jím. Potřebujete-li poradit, zavolejte nám.