O cenách

27.04.2022 - Něco od sousedů - ceny pohřbů, přetištěno z Bestattungskultur

Náklady na pohřeb - náklady na hřbitov a pohřeb

Pohřebné jsou všechny výdaje, které mohou vzniknout v souvislosti s úmrtím na pohřeb. Cena pohřbu závisí především na typu pohřbu a zvoleném typu pohřbu. Vzhledem k tomu, že cenové rozdíly mezi provozovateli pohřbu mohou být velké, ovlivňuje výběr pohřebního ústavu i výši nákladů na pohřeb.

© singkham-fotolia.com
© singkham-fotolia.com

Kolik stojí pohřeb v Německu?

Mnoho lidí nemá přesnou představu o tom, jak vysoké mohou být náklady na pohřeb v Německu. V závislosti na přání a představách příbuzných se celkové náklady na pohřeb pohybují mezi zhruba 2 000 eury za jednoduchou anonymní kremaci a 10 000 eur a více za kvalitní pohřeb.

Pro výši nákladů na pohřeb je rozhodující druh pohřbu, region a rozsah pohřebních služeb. Protože cenové rozdíly mezi jednotlivými pohřebními ústavy mohou být také velmi velké, vždy se vyplatí porovnat ceny od různých pohřebních ústavů a ​​získat několik nabídek.

Počítejte s tím, že na pohřeb mají vliv nejen náklady pohřebního ústavu, ale také náklady na hřbitov a různé služby třetích stran:

(1) Náklady pohřebního ústavu: provedení a organizace pohřbu. Patří sem: převoz(y), hygienická péče, oblékání a rakve, kanceláře a administrativní postupy, organizace pohřební služby

(2) Hřbitovní poplatky: náklady za hrob a za pohřeb, nájemné za smuteční síň

(3) Externí služby: léčebné výlohy za vystavení úmrtního listu, úmrtního listu(ů), krematorium, smuteční květiny, smuteční řečník, hudebníci

Mnoho lidí si po samotném pohřbu klade otázku i na náhrobek a péči o něj. Aby se vyhnuli nákladům, mnoho lidí dnes volí lesní pohřeb nebo pohřeb na moři.

Následující přehledy vám ukážou, které služby mohou generovat vysoké náklady, a pomohou vám vypočítat náklady na pohřeb.

Kremace
(zdroj: Stiftung Warentest, speciální pohřeb, říjen 2016)

pohřební služba anonymní snadný střední vysoký
Rakev s kremačním zařízením 350 € 550 € 900 € 1500 €
Urna na šperky, jednoduchá - 110 € 200 € 400 €
Polštáře, deky, polštáře 50 € 70 € 110 € 170 €
pohřební oděv - 50 € 70 € 90 €
Základní hygienická péče 80 € 80 € 100 € 130 €
Šaty a rakev 80 € 80 € 90 € 100 €
Nadjezd, ve městě 150 € 150 € 180 € 200 €
Druhý transport, např. krematorium 140 € 140 € 170 € 200 €
Vytyčení, návrh smuteční síně - 120 € 170 € 250 €
obecné administrativní náklady 120 € 120 € 180 € 230 €
Totální pohřebák 970 € 1470 € 2170 € 3271 €
hřbitovní poplatky anonymní snadný střední vysoký
expedice urny 25 € 25 € 35 € 45 €
Poplatky za používání hrobky 600 € 450 € 700 € 1350 €
pohřební poplatky 150 € 150 € 250 € 400 €
využití pohřebního ústavu - 100 € 200 € 400 €
nositel urny 30 € 35 € 50 € 100 €
Celkové poplatky za hřbitov 805 € 760 € 1235 € 2295 €
externí služby anonymní snadný střední vysoký
vyšetřovací / úmrtní list 60 € 60 € 60 € 60 €
Krematorium včetně 2. pitvy 250 € 250 € 350 € 450 €
úmrtní list 10 € 10 € 10 € 10 €
nekrolog - 210 € 260 € 400 €
Květinářství (věnec a kytice na urnu na šperky) - 155 € 250 € 390 €
pohřební řečník - 110 € 260 € 380 €
Hra na varhany, hudebník - 35 € 90 € 220 €
Konferenční stolek pro 30 osob - 300 € 500 € 1000 €
Celkové externí služby 320 € 1130 € 1780 € 2910 €
Celkové náklady na kremaci 2095 € 3360 € 5185 € 8476 €

Pohřeb (zdroj: Stiftung Warentest, zvláštní pohřeb, říjen 2016 )

pohřební služba anonymní snadný střední vysoký
rakev s vybavením 500 € 900 € 1300 € 2500 €
Polštáře, deky, polštáře 50 € 70 € 110 € 170 €
pohřební oděv - 50 € 70 € 90 €
Základní hygienická péče 80 € 80 € 100 € 130 €
Oblékání a nalodění 80 € 80 € 90 € 100 €
Nadjezd, ve městě 150 € 150 € 180 € 200 €
Vytyčení, návrh smuteční síně - 120 € 170 € 250 €
obecné administrativní náklady 120 € 120 € 180 € 230 €
Totální pohřebák 980 € 1570 € 2200 € 3670 €
hřbitovní poplatky anonymní snadný střední vysoký
Studená místnost / čekárna (3 dny) 100 € 100 € 150 € 350 €
Poplatky za používání hrobky 1300 € 800 € 1100 € 2000 €
pohřební poplatky 500 € 500 € 650 € 900 €
využití pohřebního ústavu - 100 € 200 € 400 €
4 nositelé palby 120 € 140 € 200 € 300 €
Celkové poplatky za hřbitov 2020 € 1640 € 2100 € 3950 €
externí služby anonymní snadný střední vysoký
vyšetřovací / úmrtní list 60 € 60 € 60 € 60 €
úmrtní list 10 € 10 € 10 € 10 €
nekrolog - 170 € 260 € 450 €
Květinářství (věnec a kytice na urnu na šperky) - 190 € 300 € 470 €
pohřební řečník - 200 € 250 € 350 €
Hra na varhany, hudebník - 50 € 75 € 200 €
Konferenční stolek pro 30 osob - 300 € 500 € 900 €
Celkové externí služby 70 € 980 € 1455 € 2440 €
Celkové náklady na pohřeb 3070 € 4190 € 5755 € 10 060 € 

Složky nákladů na pohřeb podrobně

Náklady na pohřeb a služby

Pohřební služby zahrnují poradenství, vyzvednutí a převoz zesnulého, chlazení, vyřízení formalit, rakev a případně urnu. V případě kremace jsou dodatečné náklady na krematorium. Pokud jsou kromě těchto základních služeb vyžadovány další služby (např. pohřební služba, smuteční obřad, smuteční oznámení, květiny), budou tyto individuálně projednány s pohřebním ústavem a kalkulovány. Externí služby (např. vystavení úmrtního listu, úmrtního listu, smuteční květiny, inzerce v novinách a pohřební karty) jsou často kombinovány na faktuře pohřebního ústavu. Pohřební ústav to za vás udělá předem. Levný pohřební ústav dokáže zorganizovat jednoduchou kremaci za méně než 1000 eur.

nákladová rakev

Podle vkusu, osobních požadavků a rozpočtu si můžete vybrat z bezpočtu modelů rakví. Ty se pohybují od jednoduchých borovicových rakví až po drahé rakve vyrobené z drahého dřeva. Ke kremaci se používají jednoduché masivní dřevěné rakve vyrobené z borovice. Jednoduchá rakev, jak je předepsána pro kremaci v Německu, stojí od 350 eur. K pohřbům se obvykle používají kvalitní rakve, protože jsou stabilnější a odolají tlaku půdy. Hliněné rakve jsou navíc vždy opatřeny kováním a uchy, protože se musí nosit do hrobu. Jednoduché rakve na pohřeb se vyrábí například z borovicového nebo topolového dřeva a stojí od 500 eur.

náklady na urnu

Po kremaci je popel uložen do nezdobené urny krematoria, tzv. popelní kapsle. Tato popelová kapsle může být také pohřbena bez ozdobné urny. Většina lidí se však rozhodne pro dekorativní urnu nebo nadrozměrnou urnu z dekorativních důvodů. Popelová kapsle je umístěna v urně šperků. Dekorativní urny jsou k dispozici v různých materiálech, tvarech a barvách. Mohou být z plechu, oceli, mramoru nebo dřeva.

Pokud je například urna pohřbena v kolumbáriu, je superurna často vyrobena z mramoru. Biologicky rozložitelná urna (např. vyrobená ze dřeva nebo celulózy) se používá k pohřbívání stromů nebo lesa. Pro pohřeb na moři se používá ve vodě rozpustná urna, která se po pohřbu rozpustí. Skládá se například z lisovaného písku nebo krystalu soli. V případě pohřbů na moři se popel přenese do ozdobné urny, protože popelová kapsle krematoria by se ve vodě nerozpustila. Jednoduché ozdobné urny stojí od 110 eur. Urny však mohou stát i 400 eur a více.

hřbitovní poplatky

Hřbitovní poplatky často tvoří největší část nákladů na pohřeb. Ceny za hrob se obvykle vztahují na životnost hrobu 10 až 30 let. Každý hřbitov má poplatkový řád, podle kterého se vypočítávají hřbitovní poplatky. Na hřbitově jsou různé typy hrobů. Ne každý hřbitov však nabízí každý typ hrobu. Jedná se o řadové hroby, volitelné hroby, anonymní a poloanonymní hrobová místa.

Hřbitovní poplatky se skládají z nákladů na užívání hrobu a poplatku za otevření a uzavření hrobu. Dále jsou zde poplatky za pronájem smuteční síně pro pohřební službu. V případě pohřbu jsou pro nositele přístřešku dodatečné náklady. Hřbitovní poplatky se platí při využívání hrobového místa. Tyto poplatky jsou většinou jednorázové a platí po celou dobu trvání hrobu. Náklady se liší podle typu hrobu a regionu, ve kterém se hřbitov nachází. Pokud je ve městě několik hřbitovů, mohou se náklady na hřbitovy lišit. Jednoduchý řadový urnový hrob stojí na hřbitově s levnými poplatky od 760 eur. Pozemní volební hroby mohou mít poplatky 3590 eur a více.

Náklady na údržbu hrobu

V závislosti na hřbitově se jednotlivé nebo rodinné hroby dožívají 10 až 30 let. Během této doby musí být řadové a volební hroby udržovány příbuznými. Každý hrob potřebuje vhodný a dobře udržovaný hrob. O hrob se můžete postarat sami. Pokud se o svůj hrob nemůžete postarat sami, můžete sepsat smlouvu o péči o hrob se hřbitovem nebo zahradnictvím. Mnoho hřbitovů nabízí v létě také zavlažovací službu.

Náklady na péči o hrob jsou stanoveny na celý termín, odvíjí se od velikosti hrobu a neměly by být podceňovány. Při měsíční péči o hrob hřbitovním zahradníkem (včetně sezónního osázení, zalévání a výzdoby hrobu ve dnech památky) se roční náklady mohou pohybovat od cca 250 eur za jeden urnový hrob až po cca 600 eur za dvouhrob. . Pokud požádáte o trvalou péči o hrob, náklady na urnový řadový hrob se mohou pohybovat těsně pod 3500 eur po dobu 15 let. V případě rakve s dvojhrobem (výběrový hrob) dosahují náklady na údržbu za 25 let téměř 1000 eur. Figurky pocházejí z pohřebního speciálu Stiftung Warentest z října 2016.

Stále častěji lze pozorovat, že se na urnové hroby umisťují náhrobní desky z mramoru z důvodu menší námahy s údržbou hrobů. Anonymní hroby nebo komunitní hroby. Anonymní urnový hrob stojí od 805 eur. Anonymní zemní hroby bez údržby jsou k dispozici od roku 2020 eur.

Cena náhrobku

Za výrobu náhrobku nebo náhrobku odpovídá kameník. O tom, jak by měl být náhrobek navržen, rozhodují v podstatě příbuzní. Mnoho hřbitovů má však omezení na velikost, barvu a strukturu náhrobku. Proto je nutné vždy získat souhlas s plánovaným náhrobkem od správy hřbitova. V závislosti na velikosti, materiálu a zpracování stojí náhrobek mezi 1200 eur (náhrobek nebo náhrobek pro jednoduchý urnový hrob včetně dopravy a obruby) a 10 000 eur nebo více za velký kámen (zemní hrob včetně dopravy a obruby).

Regionální rozdíly v nákladech na pohřeb

Výše místních hřbitovních poplatků se vždy odvíjí od příslušného statutu hřbitovního poplatku. V pohřebních ústavech jsou však rozdíly v ceně. Proto vám vždy doporučujeme porovnat různé nabídky regionálních a národních poskytovatelů. Níže uvedený graf ukazuje náklady pohřebních ústavů v různých velkých městech. Jsou založeny na bestattungsvergleich.de .

Zdroj: bestattungsvergleich.de / stav 09/2018

umístění Nejnižší cena Nejvyšší cena
kremace
Berlín 689 € 4550 €
Hamburg 845 € 3750 €
Mnichov 979 € 3750 €
Kolín nad Rýnem 890 € 3750 €
Lipsko 935 € 3750 €
pohřbení
Berlín 750 € 5450 €
Hamburg 999 € 4360 €
Mnichov 1185 € 3851 €
Kolín nad Rýnem 699 € 3851 €
Lipsko 1160 € 3851 €
mořský pohřeb
Berlín 978 € 5049 €
Hamburg 950 € 3269 €
Mnichov 1160 € 4890 €
Kolín nad Rýnem 950 € 3900 €
Lipsko 1035 € 3320 €
stromový pohřeb
Berlín 710 € 4550 €
Hamburg 845 € 3274 €
Mnichov 980 € 3059 €
Kolín nad Rýnem 899 € 3373 €
Lipsko 935 € 3079 € 

Náklady na pohřeb - kdo je platí?

BGB upravuje v §1968 povinnost nést náklady pohřbu takto: "Náklady pohřbu zůstavitele nese dědic." Je-li jeden nebo více dědiců, jsou povinni uhradit pohřeb zemřelého. Zřeknutím se dědictví však povinnost uhradit pohřebné automaticky nezaniká.

Pokud se někdo dědictví vzdá, přechází povinnost nést náklady na další dědice. Nejsou-li další dědici, nebo nejsou-li schopni platit, musí náklady pohřbu z důvodu vyživovací povinnosti podle § 1615 BGB uhradit tito příbuzní (v sestupném pořadí):

 1. Manžel nebo registrovaný partner registrovaného občanského partnerství
 2. děti
 3. rodiče
 4. Sourozenci
 5. Partneři bez registrovaného partnerství
 6. další zákonní zástupci, např. opatrovník
 7. prarodiče
 8. vnoučata
 9. Příbuzní do třetího stupně

Pokud již náklady převzaly osoby, které nejsou povinné k úhradě nákladů, můžete je požadovat po dědicích.

Pokud by chtěl pohřeb zajistit známý nebo kamarád, může tak učinit, ale musí nejprve zaplatit náklady na pohřeb. Protože však není povinen nést náklady, může následně požadovat náklady na pohřeb po dědicích nebo osobách odpovědných za výživu. Výše vzniklých nákladů by měla být přiměřená a odpovídat obvyklé místní úrovni.

Nejsou-li osoby odpovědné za výživu nebo dědicové schopni uhradit náklady na pohřeb, lze požádat o sociální pohřeb úřad sociální péče.

Povinnost nést náklady a povinnost pohřbít - jaký je rozdíl?

Pohřební povinností se rozumí povinnost uspořádat pohřeb osoby. Podle pohřebních zákonů spolkových zemí jsou nejbližší podle stanoveného řádu. Existují regionální rozdíly v požadavcích na pohřbívání

řád pohřbu

(Zdroj: Wikipedia.org/Bestattungspflicht)

 1. Dědictví (přednost všem ostatním, pouze podle zákona o pohřbívání Porýní-Falc)
 2. Manžel nebo životní partner registrovaného životního partnerství
 3. děti (v některých spolkových zemích, pouze pokud jsou plnoleté)
 4. rodiče
 5. sourozenci (v některých spolkových zemích pouze tehdy, jsou-li plnoletí)
 6. Partner v dlouhodobém nemanželském partnerství (pouze v některých spolkových zemích)
 7. Jiní zákonní zástupci (např. opatrovník nezletilého zesnulého; pouze v Porýní-Falcku a Sasku)
 8. Prarodiče (ne v Braniborsku)
 9. Vnoučata (v některých spolkových zemích pouze tehdy, jsou-li plnoletí)
 10. ostatní příbuzní do 3. stupně

Na rozdíl od povinnosti nést náklady není pohřební povinnost vázána na dědické právo. I když není pozůstalost nebo se dědictví zřekne, existuje pohřební povinnost ze zákona. Příbuzní v pohřební povinnosti nemusí být osobami, které musí nést i náklady pohřbu. Obvykle však platí, že osoby, které musí nést pohřeb, jsou těmi, kdo musí nést i náklady na pohřeb.

Ochota utrácet peníze za pohřby v Německu

Následující grafika je z průzkumu z roku 2013. Ukazuje, co by Němci utratili za pohřeb. V době průzkumu v roce 2013 bylo kolem 24 procent dotázaných ochotno utratit 4 000 až 6 000 eur za služby pohřebních ústavů, hřbitovních zahradníků a kameníků (bez následné údržby hrobů). Kolem 16 procent uvedlo, že by zvolilo levný pohřeb za méně než 2000 eur. Většina respondentů (kolem 33 %) by za pohřeb utratila 2000 až 4000 eur. Pouze 11 % respondentů by utratilo mezi 6 000 a 10 000 eur. Ještě méně (3 %) uvedlo, že by za pohřeb utratili více než 10 000 EUR.

Daňově uznatelné náklady na pohřeb

Náklady na pohřeb si můžete odečíst, pokud převyšují hodnotu pozůstalosti a neexistují žádné náhradní plnění (např. To platí vždy, pokud musíte nést náklady na pohřeb ze zákonných důvodů (povinnost nést náklady) nebo pokud je platíte dobrovolně z morálních důvodů.

Pohřebné jsou daňově uznatelné, protože představují takzvaný mimořádný náklad, protože jsou součástí tzv. závazků z pozůstalosti. Jde o dluhy, které zemřelý vznikl buď za života, nebo v důsledku smrti. Náklady na pohřeb si můžete odečíst z daní v rámci limitu přiměřenosti (7 500 eur). Finanční úřad zohledňuje pouze ty náklady, které přímo souvisejí s pohřbem.

 • © 2019 Funus Online Service GmbH

27.04.2022 Něco od sousedů... a ani Euro je neuchránilo

Ceny pohřbů se zvýšily

Převzato: Datum vydání:22.02.2022, Sven Weschnowsky / TASPO Online

Zdroj:TASPO
Zdroj:TASPO


Spotřebitelská iniciativa Bestattungskultur Aeternitas vyhodnotila čísla Spolkového statistického úřadu a analyzovala vývoj cen pohřbů v Německu v posledních letech. V souladu s tím se počet pohřbů za posledních pět let zvýšil o více než deset procent.

10,4procentní nárůst ceny pohřbů

Aeternitas při svých výpočtech vycházel z indexu spotřebitelských cen Spolkového statistického úřadu (Destatis) a vypočítal vývoj cen za pohřby v Německu za posledních několik let. Výpočet vychází z údajů z období let 2016 až 2021, ze kterých se nakonec počítalo s navýšením ceny za pohřbívání obecně o 10,4 procenta. To zahrnuje ceny za "pohřební služby a hřbitovní poplatky" a také ceny za "rakve, urny, náhrobky nebo jiné pohřební předměty". Jen v roce 2021 činil nárůst 2,9 procenta, což je nejsilnější nárůst za celé období. Obecné spotřebitelské ceny se ve sledovaném období zvýšily o 8,9 procenta a v roce 2021 to bylo 3,1 procenta.

Zvýšily se zejména služby a poplatky

Spotřebitelé proto byli požádáni, aby zaplatili více za služby spojené s pohřbem. Podle Aeternitase však byly nárůsty cen zboží mírnější. Ceny za "pohřební služby a hřbitovní poplatky" zaznamenaly nárůst o 11,2 procenta, zatímco náklady na "rakev, urnu, náhrobní kámen nebo jiné pohřební předměty" vzrostly o 6,8 procenta. Podle jejich váhy v indexu spotřebitelských cen ve větší míře se zohledňuje hodnota za pohřební služby a hřbitovní poplatky. Patří sem služby jako transfery, pohřební služby a vyřizování formalit a také obecné hřbitovní poplatky. Vzhledem k tomu, že i tato nákladová položka zaznamenala větší nárůst nákladů,

"Při vytváření finančních rezerv vezměte v úvahu zvýšení cen"
"Je jasné, že při vytváření finančních rezerv na pohřeb je vždy třeba vzít v úvahu zvýšení cen a naplánovat odpovídající nárazník," radí předseda představenstva Aeternitas Christoph Keldenich. Jakákoli opatření by měla být vždy kontrolována iniciativou k trvalému zajištění žádostí o pohřeb.


27.04.2022 - Vše zdražuje díky ekonomickému rozvratu naší ekonomiky COVIDem a válkou na Ukrajině a samozřejmě i naší rozhazovačnou sněmovnou.

Jak jste si mohli všimnout v běžném životě mnoho věcí včetně benzínu a nafty zdražilo o cca 30%, železo až o 300%, plasty a papír cca o 50%, dřevo až o 200%. Skutečná inflace za rok 2021 se pohybuje někde kolem 13%, kterou pohřebnictví musí promítnout do všech svých cen na výstupu.

Z toho plyne, že pohřebnictví díky zdraženým vstupům na svůj provoz a prodej zboží, roční inflací za rok 2021 stojí před závažným problémem udržením cen. Popisovaná krize našeho hospodářství nutí většinu podniků napříč podnikatelským spektrem upravovat ceny někdy až o 30%. Nejvíce jsou ohroženy podniky bez vlastního zázemí, které jsou v pronájmech, které raketově vzrůstají díky inflaci a energiím.

Ač to tak nevypadá, je třeba právě teď investovat a stěhovat se do vlastních zázemí, které podnikatele do budoucnosti ochrání alespoň od zvyšujících se nájmů. Zvláště když predikce inflace pro rok 2022 je přes 20%, která pomůže s placením dluhů s menší úrokovou mírou.

JaMa 


JIŽ 10 LET POMÁHÁME ČLENŮM A CHRÁNÍME NÁŠ OBOR OD ZALOŽENÍ ASOCIACE. 

ZDE UVÁDÍME PRO POTENCIONÁLNÍ ZÁKAZNÍKY REPUBLIKOVÉ ORIENTAČNÍ CENY ZA POHŘBENÍ, 

PO NOVELE ZÁKONA O POHŘEBNICTVÍ, KTERÁ KLADE NOVÉ POŽADAVKY NA POHŘEBNÍ SLUŽBY S PODMÍNĚNOU KVALITOU SLUŽEB STANOVENOU NORMOU 

ČSN 150-17 A VYHLÁŠKOU 277/2017. 

VŠE S POROVNÁNÍM CEN V NĚMECKU viz níže. 

UPOZORŇUJEME, ŽE CENY JSOU PRO ZÁKAZNÍKY POUZE ORIENTAČNÍ A KAŽDÁ POHŘEBNÍ SLUŽBA SI CENOTVORBU PROVÁDÍ SAMA S OHLEDEM NA VÝŠI MEZD,  VZDÁLENOST DO KREMATORIA, DODAVATELE RAKVÍ A DALŠÍCH KALKULAČNÍCH PODKLADŮ ZE KTERÝCH MUSÍ VYCHÁZET.

VYPRAVITEL POHŘBU SI CENU, URČUJE VÝHRADNĚ SÁM ROZSAHEM OBJEDNANÝCH SLUŽEB.

ORIENTAČNÍ CENOVÁ STATISTIKA JE UVEDENA VŽDY BEZ RAKVE A SMUTEČNÍCH KVĚTIN A BYLA ZÍSKÁNA Z DOTAZŮ KLIENTŮ RŮZNÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB A INTERNETU!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM POHŘEBNÍCH SLUŽEB: 

PŘI SJEDNÁNÍ POHŘBU VŽDY VYŽADUJTE SMLOUVU O PROVEDENÍ POHŘEBNÍCH SLUŽEB S JEJICH CENOVÝM ROZPISEM, OBJEDNÁVKU VŠEHO CO JSTE SI URČILI S UVEDENÍM KONEČNÝCH CEN A FAKTURU. V PŘÍPADĚ PLATBOU V HOTOVOSTI DOKLAD O PŘIJETÍ PLATBY. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ, TEDY KDYŽ NEBUDETE MÍT V RUCE VÝŠE UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI, JE JAKÁKOLIV REKLAMACE TĚŽKO PROVEDITELNÁ A BUDE TO POTOM JEN TVRZENÍ PROTI TVRZENÍ.


CENÍKOVÉ POROVNÁNÍ CEN POHŘEBNICTVÍ 

V ČR  /  NĚMECKU:

POZOR - POSKYTNUTÁ OBECNÁ DATA NEUVÁDĚJÍ CENU ZA RAKEV A KVĚTINOVOU VÝZDOBU!

SMUTEČNÍ ROZLOUČENÍ-KREMACE

OBŘADNÍ SÍŇ, KREMACE, DOPRAVA, VÝKON ZAMĚSTNANCE, ADMINISTRATIVA+DALŠÍ

+- 25000 Kč/3000 E

KOSTEL - KREMACE

KREMACE, DOPRAVA, VÝKON ZAMĚSTNANCE, ADMINISTRATIVA+DALŠÍ

+- 24000 Kč/3500 E

KREMACE - ROZLOUČENÍ S URNOU

SMUTEČNÍ OBŘAD PO KREMACI+DALŠÍ

+- 22000 Kč/2500 E

ANONYMNÍ KREMACE "(BEZ)"

+DALŠÍ

+- 16000 Kč/2000 E

VÝKOP HROBU-CERTIFIKOVANÝ HROBNÍK

ZAJIŠTĚNÍ NÁHROBKŮ, VÝKOP, ZAHÁZENÍ, ŠALOVÁNÍ, VÝZDOBA LÁTKOU, MISKA NA ZEMINU A KROPÍTKO. ZIMNÍ PŘÍPLATEK +-45%+DALŠÍ

+- 13000 Kč/1500 E 

POHŘEBNÍ LIMUZÍNA JEN 1 RAKEV

á km

+- 87 Kč/2.00 E

POHŘEBNÍ DODÁVKA MAX 4 RAKVE

á km

+- 37 Kč/1.25 E

KVĚTINOVÝ-SERVISNÍ VŮZ

á km

+- 30 Kč/1.25 E

ROZDÍL V CENĚ  POHŘEBNÍCH SPECIÁLŮ, MEZI ČESKEM A NĚMECKEM SPATŘUJEME PŘEDEVŠÍM V POŘÍZENÍ. NĚMEČTÍ KOLEGOVÉ KUPUJÍ ZA "HOTOVÉ" A ČEŠI NA ÚVĚR NEBO LEASING, KTERÝ JE FINANČNĚ NEVÝHODNÝ A PROTO JSOU NÁKLADY NA UJETÝ KM V NĚMECKU MENŠÍ.

Všechny uváděné orientační ceny pohřbů ne celém světě se uvádějí vždy bez cen za rakev a květinovou výzdobu. Není možné předjímat za zákazníka, jakou si vybere rakev, či věnec.