Smuteční Etiketa

JIŽ 10 LET POMÁHÁME ČLENŮM A CHRÁNÍME NÁŠ OBOR OD ZALOŽENÍ ASOCIACE. 


https://www.gentlemansgazette.com/funeral-etiquette-clothes-thank-you-cards-flowers/

FUNERÁLNÍ ETIKETA - osvěta občanům

Funerální, tedy pohřební etiketa platí nejen pro oblečení, ale i pro chování na pohřbech a v místech posledního odpočinku.

Pozůstalí většinou dodržují funerální etiketu a jsou oblečeni v důstojné tmavé barvě, zde platí více než kdy jindy, že méně je více. Tedy jednoduchost v oblečení, přináší důstojnost a eleganci. Vyjadřujete tím pokoru. Věřte, že si toho ostatní smuteční hosté všimnou. A u V.I.P. osob zvlášť. To co platí pro pozůstalé, platí také pro ostatní smuteční hosty.

Smuteční rozloučení je svátek. Je to oslava života člověka, který nás opustil. Přesněji, jeho duše odešla do jiné dimenze a ona nám zde zanechala svoji tělesnou schránku k rozloučení s ní, tak jak jsme člověka znali a mněli ho rádi. Smuteční rozloučení je poslední možností, jak vyjádřit své city a slušnost. Na levé straně tohoto článku je odkaz na YouTube stran funerální etikety, bohužel v AJ. Nedostali jsme zatím povolení k překladu, přesto, i když mu nebudete rozumět, prohlédněte si video až do konce.

Na fotografii pod videem, vidíme, jak máme chodit na pohřeb ustrojeni, myslím, že je zbytečné říkat k oblečení více.

Do funerální etikety samozřejmě patří i chování na smutečních obřadech a místech. Chováme se s pokorou a účastí. Pozůstalým v rámci kondolence vyjadřujeme účast a přejeme jim sílu. Klasické "přijměte upřímnou soustrast" může někdy znít minimálně falešně, proto je vhodné popřát sílu, tedy například "přijměte prosím od naší rodiny hodně síly".

Písemné kondolence, mají zůstat písemné. Prosím nepoužívejte ke kondolencím mail nebo Facebook atp. Před a po smutečním rozloučení slušná pohřební služba vystavuje kondolenční knihu, kde můžete napsat a věnovat pozůstalým slova útěchy. Nestyďte se vyjádřit písemně, i když "škrabete". Kondolenční dopis můžete také vložit do květinového daru.

Nejčastějším nešvarem ve funerální etiketě je kouření u smuteční síně a na hřbitově, následují smuteční hosté, kteří jsou oblečeni například v kraťasech, v oblečeních jasných barev a tak podobně, těm přezdíváme "bulíci". Třešničkou na dortu nevkusu jsou majitelé mobilních telefonů, kteří musejí být "stále na příjmu", nemají svůj mobil ztlumen, nebo dokonce při smutečním obřadu telefonují.

A samozřejmě sem patří rodinné neshody, které se opravdu, ale opravdu na pohřbu neřeší, zvláště ne s alkoholem.!