Přihláška do ASPS ČR

Asociace se rozhodla, že umožní členství každému, kdo bude respektovat etický kodex pohřebnictví přijatý valnou většinou a naše stanovy. Je samozřejmostí, že člen Asociace, nepotvrdí hlasováním svého konkurenta jako člena. Proto jsme rádi, že mimo SP a Asociaci vznikla i Unie, Cech hrobníků a Český institut balzamovačů. Tímto vznikla možnost pro pět spolků nabídnout všem pohřebním službám a jejich členům členství pro prosazování svých oprávněných požadavků, tedy spolupracovat a nebýt si konkurentem.

Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR nabízí bezplatná školení zaměřená na podporu soukromých pohřebních služeb organizovaných pod hlavičkou Asociace,  především se jedná například o  Zákon o pohřebnictví, provozní řád, personalistiku, BOZP, bezplatný certifikát kvalitní pohřební služby propůjčený Asociací, podporu regionálního podnikání, moderní způsob komunikace, obchodní výhody před konkurencí, poradenskou činnost a mnoho dalších výhod, které jsou jen pro uši členů Asociace.

Další možností jak spolupracovat s Asociací, je být konzultantem Asociace, vhodné především pro ty, kteří již jsou někde organizováni a členství jim zakazují stanovy organizace a chtějí aktivně s námi spolupracovat. Konzultanti nemají hlasovací právo.

V případě, že jste se rozhodli prosazovat řád a pořádek v pohřebnictví svojí prací, rádi vás mezi sebou přivítáme v Asociaci soukromých pohřebních služeb v ČR, která bojuje za kvalitní a dobře ohodnocené soukromé pohřebnictví. Napište nám jestli chcete být členem, nebo jen konzultantem Asociace, na info@aspscr.cz nebo na telefonu 601 200 700 u předsedy Asociace.